Przejdź do treści

Kluczowe wymagania nowego standardu PSK 6803 dla szkoleń BHP

PSK Standardisointi opublikował pierwszy na świecie standard podstawowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy, skierowanych do środowisk przemysłowych. To przełomowe osiągnięcie, które pozwoli ujednolicić kluczowe treści i organizację tych szkoleń.

W przeciwieństwie do innych standardów bezpieczeństwa pracy, które koncentrują się na systemach zarządzania, nowy standard PSK 6803 skupia się konkretnie na podstawowych szkoleniach. Określa on minimalne wymagania dotyczące treści i realizacji tych szkoleń, zapewniając zunifikowaną podstawę dla bezpiecznej pracy.

Znormalizowane szkolenie podstawowe ma na celu przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat głównych zagadnień bezpieczeństwa. Nie zastępuje ono szkoleń specyficznych dla danego miejsca pracy, ale daje solidny fundament. Standard może być również wykorzystywany do porównywania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy różnych operatorów, nawet na poziomie międzynarodowym.

Standard został opracowany przez grupę ekspertów z różnych dziedzin, w tym przedstawicieli Etteplan - firmy posiadającej kompleksową wiedzę i usługi w zakresie inżynierii bezpieczeństwa. Jeśli Twoja organizacja potrzebuje szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy, zachęcamy do kontaktu z naszym specjalistą.