Fortsätt till innehåll

Standardiserad ar­bets­mil­jö­ut­bild­ning – den nya PSK 6803-standarden

Den finska standardiseringsorganisationen PSK har nu publicerat världens första standard för arbetsmiljöutbildning i industrimiljöer. Det finns idag redan befintliga arbetsmiljöstandarder (däribland ISO 45001), men den nya PSK 6803-standarden fokuserar specifikt på grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Den nya standarden harmoniserar den grundutbildning som är obligatorisk för anställda inom industri eller byggarbetsplatser. Standarden definierar vilken information som utbildningen ska innehålla som ett absolut minikrav och ställer även krav på hur denna ska implementeras.

Utbildningen ger grundläggande information om arbetsmiljö. Syftet är att ge nyanställda kunskap om de viktigaste säkerhetsfrågorna och skapa en säker miljö för arbete och upplärning. Denna standardiserade utbildning ger alltså en gemensam grundsyn och utgångspunkt snarare än att ersätta en upplärningsprocess som redan är specifik för en viss arbetsplats. Det går också att använda standarden som måttstock för att jämföra arbetsmiljöutbildningar hos olika arbetsgivare, inklusive på internationell nivå.

Standarden har förberetts av arbetsgruppen PSK 68/3 OCCUPATIONAL SAFETY TRAINING. Gruppmedlemmarna har arbetat bland annat inom produktion, utveckling, utbildning, konsultverksamhet och inspektion. Etteplan har deltagit i denna arbetsgrupp på grund av vår omfattande kunskap inom säkerhetsteknik och arbetsmiljöutbildning enligt den nya standarden.

Behöver din verksamhet grundläggande arbetsmiljöutbildning? Eller kanske specialanpassad säkerhetsutbildning, exempelvis inom maskinsäkerhet? Om svaret är ja, kontakta då vår säkerhetsexpert redan idag!