Siirry sisältöön

Standardin mukainen työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tus — uusi PSK 6803 -standardi julkaistu

PSK Standardisointi on julkaissut maailman ensimmäisen teollisuusympäristöön kohdentuvan työturvallisuuden peruskoulutuksen standardin. Siinä missä useat työturvallisuuden standardit tarjoavat ohjeita mm. työturvallisuuden hallintajärjestelmiin (esim. ISO 45001), uusi PSK 6803 -standardi kohdentuu juuri työturvallisuuden peruskoulutuksen sisältöön ja järjestämiseen.


Uusi standardi yhdenmukaistaa teollisuuden yleisen työturvallisuuden peruskoulutuksen sisällön kaikille teollisuuden tuotantolaitoksella tai työmaalla työskenteleville henkilöille. Standardissa määritellään työturvallisuuden peruskoulutuksen tietosisällön vähimmäisvaatimukset sekä asetetaan vaatimuksia myös koulutuksen toteutukselle.


Peruskoulutus sisältää työturvallisuuden perustiedot. Tarkoituksena on antaa koulutettaville tietämys keskeisistä turvallisuusasioista luoden pohjan turvalliselle työskentelylle ja osaamisen kehittämiselle. Toisin sanoen standardin mukainen koulutus ei korvaa työpaikkakohtaista perehdytystä, mutta tarjoaa kaikille tekijöille yhdenmukaisen pohjatiedon. Standardia voidaan myös käyttää eri toimijoiden, mukaan lukien kansainvälisten, työturvallisuuskoulutusten vertailuun.


Standardin laadinnasta on vastannut työryhmä PSK 68/3 TYÖTURVALLISUUSKOULUTUS, jossa on mukana tuotannon, suunnittelun, koulutuksen, konsultoinnin sekä tarkastuksen edustajia. Myös Etteplan on mukana työryhmässä. Etteplanilla on kattavat tiedot ja palvelut turvallisuustekniikkaan, mistä mukaan lukien kyseisen standardin mukaiseen työturvallisuuskoulutukseen.


Kaipaako organisaatiosi standardin mukaista työturvallisuuden peruskoulutusta tai vaihtoehtoisesti räätälöityjä turvallisuuskoulutuksia esim. koneturvallisuuteen? Mikäli kyllä, olethan yhteydessä asiantuntijaamme turvallisuustekniikan sivuilta.