Siirry sisältöön

Vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suus & regulaatiot

Vaatimustenmukaisuus & regulaatiot

Standardin mukainen työturvallisuuskoulutus — uusi PSK 6803 -standardi julkaistu

PSK Standardisointi on julkaissut maailman ensimmäisen teollisuusympäristöön kohdentuvan työturvallisuuden peruskoulutuksen standardin. Siinä missä useat työturvallisuuden standardit tarjoavat ohjeita mm. työturvallisuuden hallintajärjestelmiin (esim. ISO 45001), uusi PSK 6803 -standardi kohdentuu juuri työturvallisuuden peruskoulutuksen sisältöön ja järjestämiseen.

Lue koko tarina

Vaatimustenmukaisuus & regulaatiot

Laitetestauspäälliköt parantavat tuoteverifioinnin kustannustehokkuutta ja laatua

Aiheuttaako tuotetestaus päänsärkyä? Ratkaisu voi löytyä ulkoistamisesta Innovaation kehittäminen varsinaiseksi tuotteeksi tai laitteeksi on jännittävää mutta myös työlästä. Ensimmäisen prototyypin rakentaminen, tuotantolinjojen pystyttäminen, parhaan markkinoille meno -suunnitelman laatiminen… sekä testaus – se vaihe, joka usein pyrkii unohtumaan ja aiheuttaa eniten hankaluuksia. Vastassa on lukemattomia yllätyksiä, huolenaiheita ja ratkaistavia ongelmia. Onneksi on olemassa myös ratkaisu: laitetestauksen ulkoistaminen.

Lue koko tarina

Vaatimustenmukaisuus & regulaatiot

Lääkinnällisten laitteiden tietoyhteydet – kiinnostavia mahdollisuuksia ja tiukentuvaa sääntelyä

Tietoyhteyksillä varustettuja lääkinnällisiä laitteita koskevat vaatimukset lisääntyvät jatkuvasti. Taustalla ovat muun muassa EU:n lääkinnällisiä laitteita koskeva asetus, uusi datasäädös sekä terveydenhoitoalan tiukentuneet kyberturvallisuusvaatimukset.

Lue koko tarina

Vaatimustenmukaisuus & regulaatiot

Väsymätön ja tarkka diagnostikko – koneoppiminen ravistelee terveydenhoitoa

Konenäön yhdistäminen koneoppimiseen avaa uusia mahdollisuuksia terveydenhoidossa. Datalähtöisen teknologian hyödyntäminen vaatii uutta osaamista ja datan ymmärtämistä.

Lue koko tarina

Vaatimustenmukaisuus & regulaatiot

Kuinka taataan verkkoon liitettyjen laitteiden turvallisuus – polun visualisointi

Verkkoon liitettyjen laitteiden turvallisuuden varmistaminen on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Kehittyvä teknologia luo lisäarvoa ja tuo roppakaupalla etuja ja positiivisia vaikutuksia. Kun laitteesi on liitetty verkkoon, pääset siihen helpommin käsiksi itse, mutta niin pääsevät muutkin. Tämä tarkoittaa, että myös hakkerit (vihamieliset toimijat, rikolliset) ja valtion laitokset (sotilaalliset iskut, kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat hyökkäykset) pääsevät helpommin käsiksi tietoihisi. Siksi EU:ssa ja Yhdysvalloissa säännellään laitteiden, ohjelmistojen ja digitaalisten palvelujen kyberturvallisuutta.

Lue koko tarina

Vaatimustenmukaisuus & regulaatiot

Pidempi elinkaari verkkoon liitetyille laitteille

Tehonkulutukseen ja sitä kautta akun kestoon liittyvät ongelmat lyhentävät usein laitteiden elinkaarta. Käyttäjien turhautuminen ja vastuukysymykset eivät näytä hyvältä ja voivat aiheuttaa yritykselle mainehaittoja. Onneksi tähän useiden valmistajien kohtaamaan ongelmaan on ratkaisu: automatisoidun tehonkulutusmittauksen integrointi jatkuvaan ohjelmistonkehityssykliin.

Lue koko tarina

Vaatimustenmukaisuus & regulaatiot

Modernien IoT-laitteiden E2E -testaus

Etteplanin sisäinen tutkimusprojekti senttimetritason navigoinnista ja paikannuksesta tarjoaa tosielämän esimerkin siitä, miten seuraava IoT-testausprojektisi kannattaa suunnitella. Tarjoamme IoT-projektien käyttöön kattavat laite-, ohjelmisto- ja compliance-testauspalvelut – kaikki saman katon alta ja kaikkiin testaustarpeisiisi räätälöitynä.

Lue koko tarina

Vaatimustenmukaisuus & regulaatiot

Miksi tuotantolaitteiden kyberturvallisuus tulisi ottaa huomioon turvallisuusarvioissa?

Tuotantolaitosten teknisten ratkaisujen kehittyneisyys ja käyttöönoton aikaiset määräykset poikkeavat toisistaan. Turvallisuustarkastukset keskittyvät yleensä lähinnä työturvallisuuteen eivätkä niinkään kyberturvallisuuteen. Tarvitaan kulttuurin muutosta, jotta kyberturvallisuus ymmärretään ottaa riittävän vakavasti. Ratkaisu haasteeseen on turvallisuusprosessien ja -menetelmien muuttaminen siten, että kyberturvallisuus otetaan osaksi koko laitoksen teknistä turvallisuusarviota.

Lue koko tarina

Vaatimustenmukaisuus & regulaatiot

Laadunvarmistuspalveluiden avulla sujuvasti markkinoille

Mitä varhaisemmassa vaiheessa ja mitä perusteellisemmin tuote saadaan testattua, sitä nopeammin päästään myös markkinoille. Testauksen ja vaatimustenmukaisuuden varmistamisen hyvä suunnittelu nopeuttaa markkinoillepääsyä. Puutteiden nopea havaitseminen maksimoi myös tuotteen toiminnallisen kapasiteetin. Tälle kaikelle luodaan edellytykset tuotteen koko elinkaaren läpäisevällä kokonaisvaltaisella laadunhallinnalla.

Lue koko tarina