Siirry sisältöön

SPDL – tuotekehityksen keskeinen työkalu

Tämän päivän nopeasti muuttuvassa digitaalisessa maisemassa tietoturva on kriittinen osa tuotekehitystä. Tuotteiden varmistaminen turvallisiksi ja suojatuiksi ennakoitavilta uhilta on elintärkeää minkä tahansa organisaation menestykselle ja maineelle. Tässä SPDL (Secure Product Development Lifecycle) astuu kuvaan. SPDL on kattava viitekehys, joka tarjoaa ohjeistusta ja rakenteen turvallisten tuotteiden kehittämiseen ja ylläpitoon. Laajasti omaksutun IEC 62443-4-1 -standardin mukaan SPDL koostuu kahdeksasta keskeisestä käytännöstä, jotka kattavat kaikki tuotteen elinkaaren vaiheet.

Etteplanin kyberturvallisuusasiantuntija Jari Salmi painottaa SPDL:n integroimisen merkitystä tuotekehitysprosessiin alusta alkaen. "SPDL nopeuttaa kehitysprosessia, jos se tehdään kunnolla alusta lähtien. Se johtaa vähempään sekaannukseen, virheisiin ja lopulta parempaan ja turvallisempaan tuotteeseen", hän toteaa.

Yksi SPDL:n keskeisistä eduista on, että se on linjassa tulevien EU-asetusten, kuten radiolaitedirektiivin (RED), verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS2) ja kyberresilienssisäädöksen (CRA) kanssa. Käyttämällä SPDL:ää organisaatiot voivat varmistaa, että niiden tuotteet täyttävät näiden asetusten edellyttämät turvallisuusvaatimukset.

"Vaikka sertifiointi ei olisikaan tavoitteena, SPDL:n integrointi tuotekehitykseen on hyödyllistä, sillä se korostaa turvallisuusnäkökohtia, jotka muuten voisi jäädä huomiotta. Se toimii arvokkaana työkaluna turvallisuusongelmien ratkaisemiseksi tehokkaasti."

Jari Salmi

Etteplanin kyberturvallisuusasiantunija

Tarkempi katsaus SPDL:n kahdeksaan käytäntöön

1. Turvallisuuden hallinta: Tämä käytäntö keskittyy vastuiden määrittelyyn ja kehitysympäristön turvallisuuden varmistamiseen. Siihen kuuluu muun muassa avaintenhallinta, tiedostojen eheyden varmistus ja kehitysympäristön turvallisuus.

2. Turvallisuusvaatimusten määrittely: Tämä käytäntö sisältää tuotteen turvallisuusvaatimusten määrittelyn. Siihen kuuluvat asiakasvaatimukset, sääntelyvaatimukset ja uhkamallinnukset mahdollisten hyökkäysskenaarioiden tunnistamiseksi ja niiden lieventämiseksi tehokkaasti.

3. Turvallinen suunnittelu: Tämä käytäntö kääntää turvallisuusvaatimukset toteutussuunnitelmaksi. Se kuvaa, miten eri turvallisuustasot integroidaan tuotteeseen, ja painottaa turvallisia suunnitteluperiaatteita ja parhaita käytäntöjä. Tuotteeseen käytetään erilaisia turvamekanismeja kokonaisvaltaisen puolustuksen luomiseksi.

4. Turvallinen toteutus: Tämä käytäntö sisältää tuotteen toteutusaspektien dokumentoinnin, kuten ohjelmointikielet, standardit ja muistinkäsittely. Siihen kuuluu myös luottamusrajojen arviointi tuotteen vuorovaikutuksiin liittyvien riskien arvioimiseksi.

5. Turvallisuuden todentaminen ja validointitestaus: Tämä käytäntö käsittää toiminnallisen testauksen, jolla varmistetaan, että tuote täyttää määritellyt turvallisuusvaatimukset. Se sisältää myös hyökkäävää testausta, kuten haavoittuvuus- ja tunkeutumistestaus, mahdollisten heikkouksien tunnistamiseksi.

6. Turvallisuusongelmien hallinta: Tämä käytäntö keskittyy turvallisuusongelmien raportointikanavien perustamiseen. Se varmistaa, että kehitystiimin, asiakkaiden ja ulkoisten lähteiden välillä on tehokkaat viestintäkanavat ongelmien ratkaisemiseksi.

7. Turvallisuuspäivitysten hallinta: Tämä käytäntö koskee tuotteen turvallisuuspäivitysten hallintaa. Siihen kuuluu päivitysten testaaminen toiminnan, asianmukaisen dokumentoinnin sekä turvallisen toimituksen ja asennuksen varmistamiseksi.

8. Turvallisuusohjeet: Tämä käytäntö sisältää tuotedokumentaation ja käyttäjädokumentaation laatimisen, joka opastaa käyttäjiä tuotteen turvalliseen integrointiin, konfigurointiin, käyttöön ja ylläpitoon. Se korostaa oikean konfiguraation ja käytön tärkeyttä maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi.

Asiantuntevaa ohjausta turvalliseen kehitykseen: SPDL:n hyödyntäminen Etteplanin avulla

Yhteenvetona voidaan todeta, että SPDL on tuotekehityksen keskeinen tukityökalu, jonka avulla organisaatiot voivat luoda turvallisia ja luotettavia tuotteita. Integroimalla SPDL osaksi kehitysprosessejaan organisaatiot voivat varmistaa EU:n ja maailmanlaajuisten määräysten noudattamisen, ostovaatimukset, minimoida turvallisuusriskit ja parantaa mainettaan.

"On tärkeää saada kumppani mukaan alusta alkaen, jotta voidaan välttää turvatoimien jälkiasentamisen sudenkuopat osaksi osittain kehitettyä tai valmista tuotetta. Asioiden tekeminen oikein ensimmäisellä kerralla ei ainoastaan säästä aikaa ja resursseja, vaan auttaa myös organisaatioita pysymään EU:n säädösten kärjessä."

Jari Salmi

Kyberturvallisuuden ja tuotekehityksen asiantuntijana Etteplan voi auttaa organisaatioita toteuttamaan SPDL:n tehokkaasti, varmistaen turvallisten ja säädösten mukaisten tuotteiden kehittämisen.

Lisätietoja turvallisten laitteiden ja sovellusten kehittämisestä saat lataamalla ilmaisen oppaamme.

Kysy asiantuntijaltamme

Antti Tolvanen

Sales Director

Pakollinen kenttä

Kun lähetät tämän lomakkeen, asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme.