Przejdź do treści

Secure Product Development Lifecycle – niezbędne narzędzie do rozwoju produktu

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie cyfrowym, cyberbezpieczeństwo jest krytycznym aspektem rozwoju produktu. Zapewnienie, że produkty są bezpieczne i chronione przed zagrożeniami ma istotne znaczenie, ponieważ wpływa na sukces oraz reputację każdej organizacji. W tym miejscu do gry wkracza SPDL (Secure Product Development Lifecycle). SPDL stwarza kompleksowe ramy, które dostarczają wytycznych i struktury do opracowywania oraz utrzymywania bezpiecznych produktów. Standard IEC 62443-4-1 wskazuje osiem podstawowych praktyk, obejmujących każdy etap cyklu życia produktu. Ten powszechnie uznany standard zapewnia kompleksowe podejście do tworzenia bezpiecznych wyrobów.

Jari Salmi, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w Etteplan, podkreśla znaczenie integracji SPDL z procesem rozwoju produktu od samego początku. "SPDL przyspiesza proces rozwoju, jeśli jest prawidłoworealizowany już na wczesnym etapie. Prowadzi to do mniejszej liczby błędów i ostatecznie gwarantuje powstanie produktu zabezpieczonego przed zagrożeniem cybernetycznym" - wyjaśnia.

Wdrożenie SPDL zapewnia organizacjom kluczową korzyść - zgodność z nadchodzącymi przepisami UE, takimi jak RED, NIS2 oraz CRA. Umożliwia firmom spełnienie niezbędnych wymogów bezpieczeństwa określonych w tych regulacjach. Dzięki temu organizacje mogą z wyprzedzeniem dostosować swoje produkty w taki sposób, by w pełni odpowiadały przyszłym standardom. SPDL stanowi więc proaktywne i strategiczne narzędzie, pozwalające przygotować się na nadchodzące zmiany prawne w obszarze cyberbezpieczeństwa.

"Nawet jeśli certyfikacja nie jest celem, włączenie SPDL do procesu rozwoju produktu jest korzystne, ponieważ służy jako cenne narzędzie do skutecznego rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem."

Jari Salmi

Cybersecurity Expert, Etteplan

Osiem praktyk w ramach SPDL

  • Zarządzanie bezpieczeństwem: koncentruje się na definiowaniu obowiązków i zapewnianiu bezpieczeństwa środowiska programistycznego. Obejmuje takie aspekty, jak kontrola kodów, integralność plików i bezpieczeństwo środowiska programistycznego.
  • Specyfikacja wymagań bezpieczeństwa: obejmuje definiowanie wymagań bezpieczeństwa względem produktu. Dotyczy wymagań klienta, obostrzeń regulacyjnych i modelowania zagrożeń w celu identyfikowania potencjalnych scenariuszy ataków, a w konsekwencji ich skutecznej neutralizacji.
  • Secure by Design: przekłada wymagania bezpieczeństwa na projekt wdrożenia. Określa, w jaki sposób różne warstwy zabezpieczeń zostaną zintegrowane z produktem i kładzie nacisk na zasady bezpiecznego projektowania oraz najlepsze praktyki. Różne środki bezpieczeństwa zostaną wdrożone w produkcie, aby stworzyć pełną ochronę.
  • Bezpieczna implementacja: obejmuje dokumentowanie aspektów implementacji produktu, takich jak języki kodowania, standardy i obsługa pamięci. Zawiera również ocenę granic zaufania w celu oszacowania ryzyka związanego z interakcjami produktu.
  • Weryfikacja zabezpieczeń i testy walidacyjne: dotyczy testów funkcjonalnych w celu zapewnienia, że produkt spełnia określone wymagania bezpieczeństwa. Obejmuje również testy ofensywne, takie jak testy podatności i testy penetracyjne, w celu zidentyfikowania potencjalnych słabości.
  • Zarządzanie kwestiami bezpieczeństwa: tworzy kanały do zgłaszania problemów związanych z bezpieczeństwem oraz zapewnia skuteczne kanały komunikacji między zespołem deweloperów, klientami i zewnętrznymi źródłami w celu rozwiązywania problemów.
  • Zarządzanie aktualizacjami bezpieczeństwa: dotyczy zarządzania aktualizacjami bezpieczeństwa produktu. Obejmuje testowanie aktualizacji pod kątem prawidłowego funkcjonowania, odpowiedniej dokumentacji oraz bezpiecznej dostawy i instalacji.
  • Wytyczne bezpieczeństwa: polega na tworzeniu dokumentacji produktu i dokumentacji użytkownika, które dostarczają wskazówek użytkownikom w jaki sposób bezpiecznie integrować, konfigurować, używać i konserwować produkt. Podkreśla ona znaczenie prawidłowej konfiguracji i użytkowania w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.

Wskazówki ekspertów dotyczące bezpiecznego rozwoju: wykorzystanie zalet SPDL z Etteplan

SPDL jest niezbędnym narzędziem wspierającym projektowanie i rozwój produktów, umożliwiającym organizacjom tworzenie bezpiecznych i niezawodnych produktów. Integrując SPDL z procesami projektowania i rozwoju, firmy mogą zapewnić zgodność z unijnymi i globalnymi przepisami, wymaganiami zakupowymi, zminimalizować ryzyko związane z bezpieczeństwem i umocnić swoją reputację.

"Kluczowe jest zaangażowanie partnera od samego początku, aby uniknąć pułapek związanych z modernizacją zabezpieczeń w częściowo opracowanym lub gotowym produkcie. Zrobienie rzeczy dobrze za pierwszym razem nie tylko oszczędza czas i zasoby, ale także pomaga organizacjom wyprzedzać wymagania przyszłych przepisów UE".

Jari Salmi

Etteplan, dzięki swojemu doświadczeniu w zakresie cyberbezpieczeństwa i rozwoju produktów, może pomóc w skutecznym wdrażaniu SPDL, zapewniając rozwój bezpiecznych i zgodnych z przepisami produktów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opracowywania bezpiecznych urządzeń i aplikacji, pobierz nasz bezpłatny przewodnik na temat bezpiecznego rozwoju.