Siirry sisältöön

Digitalisaatio & uudet teknologiat

Vaihtoehtoisten polttoainepalveluiden kehitys: 6 alan ajuria

Kysyntä vaihtoehtoisille polttoainepalveluille, erityisesti sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurille, kasvaa nopeasti Euroopan unionissa. Tämä artikkeli tarkastelee keskeisiä ajureita, jotka muokkaavat ja edistävät tätä kehitystä. Näiden ajureiden ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää puhtaan liikenteen tulevaisuuden muokkaamisessa ja kestävän tulevaisuuden edistämisessä kaikille.

Lue koko tarina

Digitalisaatio & uudet teknologiat

Navigointi digitalisaatioon ja vihreään siirtymiseen

Digitalisaatio, vihreä siirtymä ja geopoliittiset muutosvoimat muovaavat Etteplanin ja asiakkaidemme toimintaympäristöä.

Lue koko tarina

Vihreä siirtymä

Vihreä siirtymä on sekä uusia innovaatioita että vanhan korjaamista

Vihreä siirtymä on suomalaiselle valmistavalle teollisuudelle paitsi haaste myös isojen mahdollisuuksien ponnistuslauta. Investoinneissa tutkimukseen ja kehitykseen ei tässä kohtaa kannata pihistellä. Siksi tervehdin ilolla esityksiä valtion T&K-rahoituksen lisäämisestä.  Samaan aikaan haluan kuitenkin muistuttaa, että vihreässä siirtymässä yritysten ei kannata jättäytyä vain odottamaan massiivisia tukia tai isoa pottia sijoitusrahaa tutkimustoimintaansa. Uudet innovaatiot ovat tervetulleita, mutta suomalaisten […]

Lue koko tarina

Vihreä siirtymä

Ilmastotiekartta tueksi yritysten hiilijalanjäljen hallintaan

Ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutukset ovat näkyvissä ja vaikuttavat yritysten sekä organisaatioiden toimintaan. Lämpenemistä voimistavien kasvihuonekaasupäästöjen määrää, eli hiilijalanjälkeä, tulee vähentää kaikilla sektoreilla globaalisti.   Jotta yrityksissä voidaan ymmärtää, kuinka paljon toiminnasta aiheutuu päästöjä ja mitkä ovat suurimmat päästötekijät, tulee ensin laskea tämänhetkinen hiilijalanjälki, jonka jälkeen ilmastotiekartan avulla suunnitellaan toimenpiteitä sen pienentämiseksi.

Lue koko tarina

Digitalisaatio & uudet teknologiat

Vihreä koodi on laitesuunnittelijan salainen ase – suunnittelu parantaa energiatehokkuutta

Vihreän suunnittelun merkitys laitesuunnittelussa kasvaa jatkuvasti. Se tarkoittaa käytännössä vastuullisia valintoja, kuten kulumiskestävämpien komponenttien valitsemista, ympäristöystävällisempää pakkausta ja varaosien saatavuuden ennustamista.

Lue koko tarina

Vihreä siirtymä

Valmistuksen kestävyys – ei vain villitys, vaan menestyksen ehto

Maailma muuttuu, ja valmistuksen on muututtava sen mukana. Sekä kuluttajat että EU-direktiivit edellyttävät tuotteilta ja laitteilta enemmän vastuullisuutta. Juttelimme Etteplanin ohjelmistoista ja sulautetuista palveluista vastaavan johtajan Max Faleniuksen kanssa valmistuksen vastuullisuudesta ja keinoista valmistautua nyt tulevaisuuden vaatimuksiin. 

Lue koko tarina

Vihreä siirtymä

Sopivatko suunnittelemanne laitteet vihreämpään tulevaisuuteen?

Yritysten täytyy jatkossa harkita huolellisemmin laitteiden ja laitteistojen suunnittelussa tekemiään päätöksiä. Komponenttipula yksistään vaikuttaa kaikkiin alan toimijoihin vielä vuosia, mutta sen lisäksi yritysten pitää pienentää toimintansa ja tuotteidensa hiilijalanjälkeä. Myös EU-säännökset vaativat kaikilta sähkölaitteilta energiatehokkuutta.  

Lue koko tarina

Vihreä siirtymä

Vanhojen ratkaisujen optimointi – kolme asiaa, jotka kannattaa pitää mielessä

Kun yritykset haluavat pienentää hiilijalanjälkeään ja parantaa ympäristökestävyyttä, niiden kannattaa tutkailla selvimpiä parannuskohteita nykyisissä toiminnoissaan ennen kalliisiin investointeihin sitoutumista. Uusien ja parempien ratkaisujen löytäminen voi viedä aikaa. Sen sijaan asteittaisilla pienillä kehitysaskeleilla voidaan saada nopeasti aikaan ympäristön kannalta suotuisia vaikutuksia, mitä ei kannata väheksyä. Tässä jaamme kolme vinkkiä, miten olemassa olevia vanhoja ratkaisuja voi optimoida.

Lue koko tarina

Digitalisaatio & uudet teknologiat

Vastuullisuuden vaatimus vauhdittaa teollisuuden digitaalisia bisnesmalleja

Teollisuus 4.0 herätti suuret odotukset, että digitalisaatio tehostaa tuotantoa ja mullistaa liiketoimintamallit. Kehitys kuitenkin hyytyi. Nyt yhteiskunnallinen paine toimii katalyyttinä bisnesmallien uudistumiselle. Miksi näin tapahtuu, ja mitä onnistuminen vaatii?

Lue koko tarina