Siirry sisältöön

Navigointi di­gi­ta­li­saa­tioon ja vihreään siirtymiseen

Digitalisaatio, vihreä siirtymä ja geopoliittiset muutosvoimat muovaavat Etteplanin ja asiakkaidemme toimintaympäristöä.

Maailma ympärillämme on muuttunut nopeasti viimeisen vuoden aikana. Etteplanin asiakkaista suurin osa on teollisuusyrityksiä, joiden toimintaan vaikuttavat tällä hetkellä useat globaalit megatrendit, kuten ilmastonmuutos, kaupungistuminen, digitalisaatio ja vihreä siirtymä.

Näkyvimmät toimintaympäristön muutokset liittyivät vuonna 2022 geopoliittiseen kriisiin, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa. Myös yli kaksi vuotta kestänyt koronapandemia jatkui vielä vuoden aikana.  

Sotaa seurannut energiakriisi ja sen myötä kasvaneet geopoliittiset jännitteet ovat lisänneet selvästi globaalia epävarmuutta. Inflaatio vaikuttaa sekä toimitusketjuihin että yritysten investointihalukkuuteen ja kysyntään tietyillä toimialoilla. Erityisesti kuluttajavetoiset teollisuudenalat ovat kärsineet kustannusten noususta ja supistuneesta kysynnästä. Toisaalta sähköistymiseen, puolustusvälineteollisuuteen sekä energiatehokkuuden ja vihreän siirtymän kiihdyttämiseen liittyvät investoinnit ovat kasvussa.

Samalla toimintaympäristön shokit ovat monella toimialalla luoneet painetta muuttua. Yhä useampi asiakkaamme haluaa vastata paremmin tiukentuvaan sääntelyyn kehittämällä liiketoimintaansa ja tuotantoaan kestävämmäksi. Monella toimialalla tarkastellaan myös tuotantoketjuihin liittyviä strategioita ja pyritään siirtämään tuotannon painopistettä lähemmäs kotimarkkinaa.  

Geopoliittisen myllerryksen ohella digitaalinen murros vaikuttaa edelleen asiakasyritystemme toimintaan. Digitaalinen aikakausi ja teollinen internet lupaavat yrityksille ja ihmisille ratkaisuja, jotka avaavat uusia mahdollisuuksia, tuottavat uutta tietoa ja vapauttavat maantieteellisistä rajoista. Uusiin teknologioihin liittyvän osaamisen ja suunnittelutyön tarpeet kasvavatkin jatkuvasti toimintaympäristössämme, kun teollisuuden toimijat hakevat ratkaisuja esimerkiksi energiankulutuksen ja materiaalivirtojen huomioimiseen.

Kiihtyvä teknologinen kehitys mahdollistaa teollisuudelle automaation ja robotiikan hyödyntämisen useassa työvaiheessa. Niiden avulla yritykset voivat parantaa tuotteidensa laatua, vähentää työn rasittavuutta, parantaa turvallisuutta ja säästää kustannuksia. Toisiinsa verkostoituneiden laitteiden ja järjestelmien ansiosta yritykset saavat käyttöönsä dataa, jota hyödyntämällä tuotantoprosesseja voidaan kehittää entistä älykkäämmiksi. Parhaimmillaan digitaalisuus mahdollistaa uudenlaisia ratkaisuja ja liiketoimintamalleja, joilla on merkittäviä kerrannaisvaikutuksia kaupungistuvassa ja väkiluvultaan kasvavassa maailmassa.

Teknologian hyödyntäminen tarjoaa ratkaisuja myös ilmastonmuutoksen ja maapallon ekologisen kantokyvyn haasteisiin. EU-taksonomia sekä kuluttajien, sijoittajien ja rahoittajien kasvaneet vastuullisuusodotukset sekä ymmärrys resurssien rajallisuudesta muovaavat voimakkaasti teollisuusyritysten toimintaehtoja ja -edellytyksiä. Pärjätäkseen kilpailussa ja varmistaakseen liiketoiminnan Toimintaympäristö pitkän tähtäimen jatkuvuuden yritysten on kaikilla toimialoilla kyettävä pienentämään ilmastojalanjälkeään ja ratkomaan sekä omia että toimitusketjunsa vastuullisuushaasteita.

Pysyvien ja syklisten muutosten keskellä Etteplanin vahvuutena on kykymme joustaa, ideoida ja löytää jatkuvasti uusia kasvun paikkoja. Osaamisellemme ja teknologiapalveluillemme on kysyntää jatkossakin, kun teollisuusyritykset etsivät uusia tehokkaampia ja resurssiviisaampia ratkaisuja. Etteplanilaisten työssään tekevät valinnat ja ratkaisut heijastuvat lukuisille toimialoille ja lopulta ihmisten arkeen. Yhdessä asiakkaidemme kanssa valjastamme digitaalisen aikakauden lupaamat mahdollisuudet käytännön kilpailueduiksi ja kestävän kehityksen mukaiseksi toiminnaksi.