Przejdź do treści

Nawigacja w erze cyfryzacji i zielonej transformacji

Cyfryzacja, zielona transformacja i geopolityczne wpływają na kształt środowiska operacyjnego dla Etteplan i naszych klientów.

Świat wokół nas zmienił się gwałtownie w ciągu ostatniego roku. Większość klientów Etteplan to firmy przemysłowe, na których działalność wpływa obecnie kilka globalnych megatrendów, takich jak zmiany klimatyczne, urbanizacja, cyfryzacja i zielona transformacja.

Najbardziej widoczne zmiany w otoczeniu operacyjnym w 2022 r. były związane z kryzysem geopolitycznym spowodowanym inwazją Rosji na Ukrainę.  Ponadto pandemia COVID-19, która trwała od ponad dwóch lat, nadal trwała w roku objętym przeglądem.

Kryzys energetyczny spowodowany wojną i późniejszy wzrost napięć geopolitycznych znacznie zwiększyły niepewność na poziomie globalnym. Inflacja również nie jest bez znaczenia. Wpływa na łańcuchy dostaw, a także na decyzje biznesowe związane z inwestowaniem, jak również kształtuje popyt w niektórych branżach. W szczególności branże konsumenckie ucierpiały z powodu rosnących kosztów i zmniejszonego popytu. Z drugiej strony na znaczeniu zdobyły inwestycje związane z elektryfikacją, przemysłem obronnym, przyspieszeniem efektywności energetycznej i zieloną transformacją.

Te wszystkie czynniki wymusiły zmiany w wielu branżach. Coraz więcej naszych klientów chce lepiej reagować na zaostrzające się przepisy, rozwijając swoją działalność i produkcję w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju. Pod lupę ponownie wzięto strategię związaną z łańcuchem dostaw, co w konsekwencji oznacza przeniesienia działalności produkcyjnej bliżej rynku macierzystego.

Ogromne znaczenie i wpływ na sytuację ma transformacja cyfrowa. Zarówno dla firm, jak i osób prywatnych, era cyfrowa i Internet Rzeczy otwierają nowe możliwości, tworzą nową rzeczywistość i sprawiają, że granice geograficzne stają się nieistotne. Rzeczywiście, zapotrzebowanie na możliwości związane z nowymi technologiami i inżynierią stale rośnie w naszym środowisku operacyjnym, ponieważ operatorzy przemysłowi szukają najlepszych rozwiązań w zakresie zużycie energii i zarządzanie przepływem materiałów.

Przyspieszający rozwój technologiczny umożliwia przemysłowi wykorzystanie automatyki i robotyki na wielu etapach działalności. Pomagają one firmom podnosić jakość produktów, zmniejszyć uciążliwość pracy, poprawić bezpieczeństwo i obniżyć koszty. Połączone urządzenia i systemy dostarczają firmom danych, które mogą wykorzystać do uczynienia swoich procesów produkcyjnych jeszcze bardziej inteligentnymi. W najlepszym przypadku cyfryzacja umożliwia nowe rozwiązania i modele biznesowe, które mają znaczący wpływ na multiplikację w świecie charakteryzującym się urbanizacją i wzrostem populacji.

Rozwój technologii przyczynia się także do radzenia sobie ze zmianami klimatu. Taksonomia UE, rosnące oczekiwania konsumentów, inwestorów i dostawców finansowania w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także świadomość ograniczonego charakteru zasobów, znacząco zmieniają warunki działania przedsiębiorstw przemysłowych. Aby pozostać konkurencyjnymi i zapewnić długoterminową ciągłość środowiska operacyjnego swojej działalności, firmy we wszystkich branżach muszą znaleźć sposoby na zmniejszenie pozostawianego śladu węglowego i rozwiązanie wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem zarówno wewnętrznie, jak i w łańcuchu dostaw.

Pośród ciągłych i cyklicznych zmian, siłą Etteplan jest nasza zdolność do bycia elastycznym i ciągłego znajdowania nowych dróg rozwoju. Nasza wiedza i usługi technologiczne nadążają za zmieniającymi się potrzebami, co pomaga firmom przmysłowym we wdrażaniu nowych, bardziej wydajnych i zasobooszczędnych rozwiązań. Wybory i decyzje podejmowane przez pracowników Wspólnie z naszymi klientami wykorzystujemy możliwości oferowane przez erę cyfrową i przekształcamy je w praktyczne przewagi konkurencyjne i operacje biznesowe, które są zgodne ze zrównoważonym rozwojem.