Grøn omstilling

Den grønne kode er (enheds-) HW/SW designerens hemmelige våben – designet perfektionerer energieffektiviteten

Grønt design er i stigende grad synligt inden for apparatdesign. I praksis betyder det at træffe bæredygtige valg som eksempelvis at vælge mere slidstærke komponenter og grønnere emballage samt at forudse tilgængeligheden af reservedele. En lille designbeslutning kan give en ti gange større indvirkning, når den sættes i produktion.

Læs hele teksten

Grøn omstilling

Betydningen af bæredygtigt design i en ressourceknap verden

Virksomheder er nødt til at i stigende omfang at blive opmærksomme på de beslutninger, de træffer, når de designer enheder og hardware. Manglen på komponenter alene kommer til at påvirke os alle i årene fremover, og virksomheder skal samtidig nedbringe CO2-aftrykket fra deres drift og produkter. EU-reglerne stiller også krav om, at enhver elektronisk enhed skal være […]

Læs hele teksten