Siirry sisältöön

Valmistuksen kestävyys – ei vain villitys, vaan menestyksen ehto

Maailma muuttuu, ja valmistuksen on muututtava sen mukana. Sekä kuluttajat että EU-direktiivit edellyttävät tuotteilta ja laitteilta enemmän vastuullisuutta. Juttelimme Etteplanin ohjelmistoista ja sulautetuista palveluista vastaavan johtajan Max Faleniuksen kanssa valmistuksen vastuullisuudesta ja keinoista valmistautua nyt tulevaisuuden vaatimuksiin. 

Vihreän siirtymän vauhdittamiseen kohdistuu paineita monilta tahoilta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset alkavat näkyä yhä selkeämmin, ja valmistava teollisuus kärsii komponenttipulasta. Samaan aikaan Eurooppa on energiakriisissä.   

”Suunnittelemme laajalti erilaisia ratkaisuja valmistavalle teollisuudelle. Asiakkaat ovat selvästi yhä halukkaampia edistämään vastuullisia ratkaisuja. Sekä työntekijät että loppuasiakkaat vaativat yrityksiltä vastuullisuutta”, sanoo Falenius.  

Myös lainsäädäntö pakottaa osaltaan yrityksiä muuttamaan toimintaansa.   

”EU on asettanut tavoitteeksi ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi yli 500 työntekijän yritysten on noudatettava EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian vastuullisuuskriteerejä. Haemme nyt kumppaneita ja alihankkijoita, joilla on tieteeseen perustuvat tavoitteet hiilijalanjälkensä pienentämiseksi”, Falenius toteaa.  

Valmistavaan teollisuuteen vaikuttavat myös EU:n ekosuunnittelu- ja energiamerkintädirektiivit, joissa asetetaan uusia vaatimuksia sekä tuotteille että valmistusprosesseille. Direktiiveissä vaaditaan, että energiankulutus pysyy tiettyjen rajojen sisällä, tuotteen ympäristöjalanjälki pidetään mahdollisimman pienenä ja sen kierrätettävyyteen ja korjattavuuteen kiinnitetään enemmän huomiota. Vastuullisuusvaatimukset ulottuvat myös ohjelmistojen tietoturvaan ja käytettävyyteen.   

”Yritysten on nyt tärkeä havahtua siihen, että niiden tuleva menestys riippuu yhä vahvemmin niiden kyvystä toimia kestävästi. Ympäristöystävällisyydelle löytyy lukuisia liiketoiminnallisia perusteluja – energiatehokkuus ja hiilineutraalius kulkevat usein käsi kädessä kustannustehokkuuden kanssa. Sitä paitsi kestävät käytännöt auttavat jo nyt erottautumaan kilpailijoista”, Falenius painottaa.  

Miten pidentää nykyisten tuotteiden elinkaarta

Tulevaisuudessa tulemme todennäköisesti hylkäämään kertakäyttöelektroniikan ja korvaamaan sen laitteilla, jotka kestävät paremmin sekä aikaa että käyttöä.   

Vastuullisessa valmistamisessa ei ole kyse vain uusista teknologioista, vaan myös keinoista pidentää nykyisten tuotteiden, laitteiden ja ohjelmistojen elinkaarta.   

”Elinkaariarvioinnilla yritykset voivat arvioida tietyn tuotteen, liiketoimintayksikön tai koko yrityksen ympäristökuormaa ja kehitystarpeita. Se tarjoaa tietoa päästölähteistä, keinoista vähentää päästöjä ja siitä, minkälaisia vastuullisuustavoitteita voidaan asettaa”, Falenius sanoo.  

Viime kädessä kyse on laadukkaasta suunnittelusta: älykkäistä rakenteista, jatkuvasta iteraatiosta ja kehittämisestä. Data ja vihreä koodi ovat myös keskeisessä asemassa.

Ensimmäiset kolme vaihetta vastuullisempiin laitteisiin

Jokainen yritys on luonnollisesti ainutlaatuinen, eikä vastuullisuuteen ole yleispätevää ratkaisua. Kaikki lähtee omasta liiketoiminnasta ja tuotteista. Tietyt perusperiaatteet voivat kuitenkin auttaa alkuun. Falenius listaa kolme ensimmäistä vaihetta:

  • Suunnittele tuotteen elinkaaren aikaiset päivitys-, varaosa- ja kierrätystarpeet  
  • Pidennä käytössä olevien tuotteiden elinkaarta käyttäjäkoulutuksella ja toiminta-asetusten muutoksilla  
  • Kerää laitteiden elinkaaridataa ja seuraa kulumista  

”Ensinnäkin kunnon ennakkosuunnittelu auttaa säästämään kustannuksia, resursseja ja ympäristöä”, Falenius sanoo. ”Elinkaarta kannattaa miettiä tuotteen ensimmäistä versiota pidemmälle. Millaisia päivityksiä on jatkossa tehtävä ja mitä varaosia tarvitaan eniten? Miten ne voidaan kierrättää?”  

Jo käytössä olevien laitteiden elinkaarta voi usein helposti pidentää käyttäjäkoulutuksella. Esimerkiksi asetusten säätäminen saattaa auttaa jo tuntuvasti. Aina kannattaa myös tutkia, pystyisikö tehoaan menettäneen laitteen elinkaarta pidentää esimerkiksi määrittelemällä suorituskykyparametrit uudelleen.  

”Mitä paremmin pystyy seuraamaan laitteen kulumista, sitä helpompi on suorittaa ennakoivaa kunnossapitoa. Samaan tapaan elinkaaridata voi olla arvokasta tuotteen kehittämisen kannalta”, Falenius vinkkaa.