Przejdź do treści

Zrównoważony rozwój w produkcji – nie tylko trend, ale klucz do sukcesu

Świat cały czas się zmienia, a wraz z nim…produkcja. Zarówno komsumenci, jak i zapisy w dyrektywach Unii Europejskiej kładą nacisk na zrównoważony rozwój produktów i urządzeń. O tych oczekiwaniach oraz zrównoważonym rozwoju w produkcji rozmawialiśmy z Max Falenius, Head of Software and Embedded Services w Etteplan. Zielona transformacja znajduje się obecnie pod presją płynącą z wielu

Świat cały czas się zmienia, a wraz z nim...produkcja. Zarówno komsumenci, jak i zapisy w dyrektywach Unii Europejskiej kładą nacisk na zrównoważony rozwój produktów i urządzeń. O tych oczekiwaniach oraz zrównoważonym rozwoju w produkcji rozmawialiśmy z Max Falenius, Head of Software and Embedded Services w Etteplan.

Zielona transformacja znajduje się obecnie pod presją płynącą z wielu stron. Skutki zmian klimatycznych stają się coraz bardziej widoczne. Rosnąca liczba producentów boryka się z przerwanymi łańcuchami dostaw i niedoborami komponentów. Jednocześnie Europa stoi w obliczu kryzysu energetycznego.

"Projektujemy szeroką gamę rozwiązań dla przemysłu produkcyjnego. Współczesnosną rzeczywistość biznesową charakteryzuje wyraźna tendencja ​​klientów do promowania idei zrównoważonych rozwiązań. Zarówno pracownicy, jak i odbiorcy końcowi domagają się rozszerzenia odpowiedzialności korporacyjnej," mówi Falenius. 

Ustawodawstwo jako czynnik wymuszający na firmach zmianę dotychczasowych praktyk

„Unia Europejska wyznaczyła sobie cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Zgodnie z nowymi wytycznymi, przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 500 pracowników są zobowiązane do implementacji kryteriów zrównoważonego rozwoju, jakie zawiera oficjalna taksonomia UE. Poszukujemy partnerów i podwykonawców, którzy w oparciu o naukowe dane wyznaczą swoje cele na rzecz zmniejszenia śladu węglowego” – mówi Falenius.

Na przemysł produkcyjny ogromny wpływ wywiera także "Dyrektywa unijna w sprawie ekoprojektu i etykietowania energetycznego". Dokument ten określa nowe wymagania dla wyrobów końcowych, a także dla poszczególnych etapów procesu produkcyjnego. Dyrektywa zobowiązuje firmy do utrzymywania zużycia energii w określonych granicach. Nakazuje przy tym, aby procedury wytwarzania produktów skupiały się na limitowaniu śladu węglowego. Firmy będą musiały kłaść duży nacisk na taki model projektowania, który uwzględni rozszerzoną przydatność produktów do recyklingu i naprawy.

Wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju obejmują również kwestie bezpieczeństwa i funkcjonalności oprogramowania. „Firmy muszą już teraz zdawać sobie sprawę, że ich przyszłość rynkowa pozostaje w dużej mierze zależna od dzisiejszych zrównoważonych poczynań. Zdolność do działania z poszanowaniem zasad ochrony środowiska wyznacza kierunek rozwojowy i warunkuje przyszły sukces. Postawienie na ekologię ma głębokie uzasadnienie biznesowe. Z efektywnością energetyczną i neutralnością pod względem emisji dwutlenku węgla niemal zawsze wiąże się opłacalność. Co więcej, zrównoważone praktyki stają się czynnikiem wyróżniającym na tle konkurencji”, podkreśla Falenius.

Jak wydłużyć cykl życia istniejących produktów?

W przyszłości wysoce prawdopodone jest, że pożegnamy "jednorazowe" urządzenia elektroniczne. Zostaną one zastąpione urządzeniami o zwiększonej trwałości, zarówno w wymiarze czasowym, jak i funkcjonalnym.

Pamiętajmy jednak, że zrównoważona produkcja obejmuje znacznie więcej zagadnień, niż tylko wytwarzanie nowych dóbr. Pod tym pojęciem mieści się także opracowywanie innowacyjnych metod na wydłużenie życia istniejących produktów, sprzętu i oprogramowania.

"Ocena cyklu życia wyrobów elektronicznych pozwala firmom oszacować ich wpływ na środowisko naturalne. Umożliwia również poznanie potrzeb rozwojowych w kontekście wybranego produktu, jednostki biznesowej, a nawet całej firmy. Szczegółowa analiza dostarcza informacji o tym, gdzie znajduje się źródło emisji, jak je zmniejszyć i jakie cele warto sobie stawiać w ramach tzw. zrównoważonego rozwoju," mówi Falenius. 

Wszystkie postulaty sprowadzają się do optymalnych rozwiązań inżynieryjnych: inteligentnego projektu, nieprzerwanego procesu iteracyjnego i stałych dążeń rozwojowych. Kluczową rolę odgrywają również dane i zielony kod.

3 kroki do zrównoważonego systemu projektowania urządzeń

Na początku warto wyraźnie zaznaczyć, że każde przedsiębiorstwo wyróżnia się zestawem własnych, wyjątkowych cech. Uniwersalne, autorytarne podejście do zrównoważonego rozwoju byłoby zatem z góry skazane na porażkę. Dlatego w pierwszej kolejności trzeba przystąpić od analizy własnego biznesu i produktów. Istnieje natomiast kilka ogólnych kryteriów dla pojęcia „zrównoważony”, które mogą okazać się niezwykle pomocne na pierwszych etapach wyznaczania nowej drogi.

  • Zaplanuj cykl życia swojego produktu pod kątem dostępności części zamiennych, przyszłych modernizacji i potrzeb związanych z recyklingiem.
  • Wydłuż cykl życia produktów będących w użytkowaniu dzięki specjalistycznym szkoleniom dla użytkowników i dostosowywaniu konfiguracji do nowych oczekiwań.
  • Gromadź i archiwizuj dane dotyczące cyklu życia sprzętu, a także na bieżąco monitoruj stopień jego zużycia.

„Rzetelne planowanie pozwala wyprzedzić rozwój wydarzeń i pomaga wygenerować znaczne oszczędności finansowe. Ma zarazem pozytywny wpływ na ograniczenie zużycia zasobów i ochronę środowiska”, mówi Falenius. Warto więc wybiegać myślami znacznie dalej, niż tylko do pierwotnej wersji cyklu życia każdego produktu. Jakie ulepszenia będzie można zastosować w przyszłości? Które części zamienne okażą się niezbędne dla utrzymania sprawności użytkowej produktu? W jaki sposób możemy zapewnić udany recykling poszczególnych komponentów?”

Na wydużenie cyklu życia używanego sprzętu ma również wpływ szkolenie użykowników. Ogromną pomocą staje się już samo dopasowanie ustawień. Warto za każdym razem zbadać możliwości przedłużenia żywotności sprzętu, który teoretycznie utracił swoją sprawność. Być może ponowne zdefiniowanie parametrów wydajnościowych przywróci mu funkcjonalność.

"Im lepszy system monitorowania stopnia zużycia sprzętu, tym skuteczniejsza konserwacja zapobiegawcza. Dane z cyklu życia produktu mogą dostarczyć kluczowych informacji dla usprawnień rozwoju urządzenia.” – radzi Falenius.