Fortsätt till innehåll

Hållbarhet inom tillverkning – inte bara en trend utan nyckeln till framgång

I takt med att världen förändras behöver även tillverkningen förändras. Konsumenter och EU-direktiv ställer högre krav på produkternas hållbarhet. Vi talade med Max Falenius, chef för Software and Embedded Services på Etteplan, om vad hållbarhet betyder inom tillverkning och hur vi kan förbereda oss för framtiden redan nu.  Den gröna omställningen utsätts nu för press

I takt med att världen förändras behöver även tillverkningen förändras. Konsumenter och EU-direktiv ställer högre krav på produkternas hållbarhet. Vi talade med Max Falenius, chef för Software and Embedded Services på Etteplan, om vad hållbarhet betyder inom tillverkning och hur vi kan förbereda oss för framtiden redan nu. 

Den gröna omställningen utsätts nu för press från många håll. Klimatförändringens effekter blir allt mer uppenbara. Allt fler tillverkare upplever komponentbrist. Samtidigt står Europa inför en energikris.  

”Vi utvecklar ett brett utbud av lösningar för tillverkningsindustrin. Det är nu en tydlig trend att kunderna vill främja mer hållbara lösningar. Såväl medarbetare som slutkunder kräver att företagen tar sitt samhällsansvar”, säger Max Falenius. 

Lagstiftning tvingar också företag att ändra sin praxis.  

”EU har satt upp ett mål om klimatneutralitet till år 2050. Dessutom måste företag med över 500 anställda uppfylla hållbarhetskriterierna i EU:s taxonomi. Vi letar nu efter samarbetspartner och underleverantörer som har vetenskapligt baserade mål att minska sitt koldioxidavtryck”, säger Max Falenius. 

Tillverkningsindustrin påverkas också av EU:s ramförordning för energimärkning som ställer nya krav på både produkter och själva tillverkningsprocessen. Direktivet kräver att energiförbrukningen hålls inom vissa gränser, att produktens miljöpåverkan minimeras och att större vikt läggs på produktens återvinningsbarhet och reparerbarhet. Hållbarhetskraven omfattar även säkerhet och användbarhet för programvara.  

”Det är viktigt att företagen inser att deras framgång i allt högre grad hänger på deras förmåga att bedriva verksamhet på ett hållbart sätt. Det finns många affärsmässiga skäl att bli mer miljövänlig – energieffektivitet och koldioxidneutralitet går ofta hand i hand med kostnadseffektivitet. Dessutom är hållbara metoder redan en faktor som särskiljer olika företag”, betonar Max Falenius. 

Hur livscykeln kan förlängas för befintliga produkter

I framtiden kommer vi inte att bygga elektronik som är avsedd att kastas, utan istället övergå till enheter som både håller och kan användas under längre tid.  

Men hållbar tillverkning handlar inte bara om ny teknik – det handlar också om hur man förlänger livslängden på befintliga produkter, utrustning och programvara.  

”Med hjälp av livscykelanalys kan företag bedöma miljöbelastningen och förbättringsbehoven för en utvald produkt, en affärsenhet eller till och med företaget som helhet. Analysen ger information om varifrån utsläppen kommer, hur de kan minskas och vilka hållbarhetsmål som kan fastställas”, säger Max Falenius. 

I slutändan handlar det om god ingenjörskonst: intelligent design, ständig förbättring och utveckling. Data och grön programkod spelar också en nyckelroll här.  

Tre steg mot mer hållbar konstruktion av enheter

Varje företag är unikt och det finns ingen universallösning när det gäller hållbarhet, men företagen måste alltid utgå från sin egen verksamhet och sina egna produkter. Det finns dock några grundläggande begrepp som kan hjälpa dig att komma igång. Falenius räknar upp de tre inledande stegen: 

1. Planera produktens livscykel med hänsyn till uppgraderings-, reservdels- och återvinningsbehov
2. Utöka livslängden för befintliga produkter genom användarutbildning och konfigurationsändringar
3. Samla in livscykeldata för utrustningen och övervaka slitaget 

”God framförhållning bidrar till att spara kostnader, resurser och miljö”, säger Max Falenius. ”Därför är det värt att tänka längre än till den första produktversionen. Vilka uppgraderingar och reservdelar kommer den att behöva i framtiden? Hur kan vi återvinna dem?” 

Livscykeln för befintlig utrustning kan enkelt förlängas genom användarutbildning. Att till exempel anpassa inställningarna är också till stor hjälp. Dessutom är det värt att undersöka om livslängden kan förlängas för utrustning som blivit ineffektiv genom att till exempel ändra prestandaparametrar. 

”Ju bättre övervakning av utrustningens slitage desto lättare är det att utföra förebyggande underhåll. På samma sätt kan livscykeldata utgöra värdefull information för produktutveckling”, säger Max Falenius.