Siirry sisältöön

Sopivatko suun­nit­te­le­manne laitteet vihreämpään tulevaisuuteen?

Yritysten täytyy jatkossa harkita huolellisemmin laitteiden ja laitteistojen suunnittelussa tekemiään päätöksiä. Komponenttipula yksistään vaikuttaa kaikkiin alan toimijoihin vielä vuosia, mutta sen lisäksi yritysten pitää pienentää toimintansa ja tuotteidensa hiilijalanjälkeä. Myös EU-säännökset vaativat kaikilta sähkölaitteilta energiatehokkuutta.  

Yritykset eivät yksinkertaisesti voi suunnitella sellaisia tuotteita, joissa ei ole vaihdettavia komponentteja tai joita ei voi kierrättää tehokkaasti. 

Ympäristöystävällisessä laitesuunnittelussa keskeisellä sijalla tulisi olla tuotteen tai laitteen koko elinkaari aina valmistuksesta aktiiviseen käyttöön ja kierrätykseen asti. Helposti voisi olettaa, että mahdollisimman yksinkertainen laite olisi kestävin vaihtoehto, sillä tällaisen laitteen valmistuksesta aiheutuva hiilijalanjälki olisi pienempi. Jos komponentteja lisäämällä kuitenkin saataisiin lisäominaisuuksia, jotka esimerkiksi parantaisivat energiatehokkuutta, tuotteen elinkaari pitenisi merkittävästi, mikä tekisi siitä pitkällä aikavälillä myös kestävämmän. 

”On välttämätöntä tarkastella tuotteen elämää kokonaisuutena. Jos keskitytään vain valmistusvaiheeseen, saattaa lopputuloksena olla laitteita, joiden elinkaari jää tarpeettoman lyhyeksi ominaisuuksien tai suorituskyvyn riittämättömyyden vuoksi. Tai jos muovisella komponentilla saadaan laite kestämään käytössä vaikka kymmenen vuotta viiden sijaan, ei siinä ole mitään järkeä käyttää uusiutuvaa materiaalia, joka ei kestä yhtä hyvin”, sanoo Etteplanin ratkaisuarkkitehti Toni Rosendahl.  

Huonot komponenttivalinnat, käytön aiheuttama kuluminen, akunkesto ja varaosien saatavuus vaikuttavat kaikki laitteiston vanhenemiseen. Ohjelmiston osalta taas vanhentuneet käyttöliittymät ja epävakaat järjestelmät saavat käyttäjät haluamaan uusia laitteita. Nämä ovat suurimmat haasteet, jotka yritysten pitää ratkaista. Onneksi molemmilla osa-alueilla voidaan tehdäkin paljon.  

”On toki erittäin tärkeää suunnitella parempia, kestävämpiä laitteita, mutta toisinaan kannattaa selvittää, voidaanko olemassa olevia laitteita tuunata tai suunnitella uudelleen sen sijaan, että tehdään kaikki alusta alkaen uusiksi. Vanhat suunnitelmat tai tuotteet voivat olla joiltain osin vanhentuneita, mutta esimerkiksi korjattavuuden parantaminen tai ohjelmiston pitäminen ajantasaisena voisi parantaa kokonaiskestävyyttä kuluttamatta liikaa resursseja”, Rosendahl lisää.  

Älykäs suunnittelu ja data parantavat kierrätettävyyttä

Jos laitteisto suunniteltaisiin niin, että sitä voidaan päivittää komponentteja vaihtamalla, sen kokonaiselinkaaresta saataisiin pienellä vaivalla pidempi. Elektroniikkalaitteiden suorituskyky voi laskea iän myötä, koska ohjelmistot vaativat laitteilta enemmän. Suoritustehon kasvattaminen saattaisikin antaa laitteelle pari vuotta jatkoaikaa. Jotta tämä onnistuisi, komponentteja täytyy tietenkin olla ylipäätään saatavilla.   

Maailmanlaajuiset kriisit, inflaatio ja hankintaketjun häiriöt ovat vaikuttaneet ratkaisevasti komponenttipulaan, joka ei näytä lähitulevaisuudessa helpottuvan. Myös komponentteihin tarvittavien luonnonvarojen ja harvinaisten mineraalien saatavuus heikkenee tulevina vuosina. Elektroniikkalaitteiden kierrätettävyyden parantaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta olemassa olevat materiaalit saadaan käyttöön mahdollisimman tehokkaasti. 

”Yritysten on huomioitava kierrätettävyys tuotteiden suunnittelussa. Tuotteiden tehokkaaseen purkamiseen voidaan tehdä ohjeita, ja jos laitteiden mahdollisesti kokoama data saataisiin kerättyä ennen kierrätystä, se auttaisi myös parantamaan tuotesuunnittelua. Ja tietysti ympäristöystävällisempien materiaalien ja pakkausten käyttäminen mahdollisuuksien mukaan auttaa sekin”, Rosendahl huomauttaa.   

Laitteen tulevaisuuden määräävät ne päätökset, joita sen suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa on alun perin tehty. Jos yritykset tekevät sellaisia valintoja, jotka eivät tue riittävää kestävyyttä, kiertotaloutta ja tuotteiden korjattavuutta, ne tekevät vain karhunpalveluksen omalle liiketoiminnalleen – ja kaikille tämän planeetan asukkaille, joiden elinympäristö meidän täytyisi pelastaa.