Fortsätt till innehåll

Vikten av hållbar design i en resurssnål värld

Företag behöver tänka på vilka beslut de fattar när de utvecklar enheter och hårdvara. Komponentbrist kommer att ha stor inverkan under många år framöver, men företagen måste också minska koldioxidavtrycket från sin verksamhet och sina produkter. Dessutom måste de ta hänsyn till EU-bestämmelser som reglerar energieffektiviteten för alla elektroniska enheter som tillverkas. Företag som vill

Företag behöver tänka på vilka beslut de fattar när de utvecklar enheter och hårdvara. Komponentbrist kommer att ha stor inverkan under många år framöver, men företagen måste också minska koldioxidavtrycket från sin verksamhet och sina produkter. Dessutom måste de ta hänsyn till EU-bestämmelser som reglerar energieffektiviteten för alla elektroniska enheter som tillverkas. Företag som vill prioritera hållbar design måste ta hänsyn till faktorer som utbytbara komponenter eller återvinningsbarhet när de konstruerar sina produkter. 

Hela livscykeln för en produkt eller enhet, från tillverkning till användning och återvinning, bör vara kärnan i miljövänlig konstruktion av enheter. Att göra enheten så enkel som möjligt kan förefalla mest hållbart, för att minska koldioxidavtrycket i tillverkningen av enheten. Men att inkludera fler komponenter för att möjliggöra energieffektiva funktioner kan avsevärt förlänga livscykeln – och även hållbarheten på lång sikt. 

”Att tänka på produktens hela livscykel är avgörande. Om vi enbart fokuserar på tillverkningen kan det medföra att vi skapar enheter med onödigt korta livscykler på grund av bristfällig funktionalitet eller prestanda. Om det till exempel krävs en plastkomponent för att en enhet ska hålla tio år istället för fem år så är det inte motiverat att använda ett förnybart material med kortare livslängd”, säger Toni Rosendahl, Solution Architect på Etteplan. 

Dåliga komponentval, allmänt slitage, batteriets livslängd och tillgång till reservdelar påverkar hårdvarans livslängd negativt. Och på programvarusidan leder föråldrade användargränssnitt och instabila system till att användarna skaffar nya enheter. Detta är de största utmaningarna som företag måste lösa. Lyckligtvis finns det lösningar. 

”Att konstruera bättre och mer hållbara enheter är förstås avgörande, men ibland kan det räcka med att finjustera eller uppdatera den befintliga hårdvaran istället för att göra en fullständig omarbetning. Äldre konstruktioner eller produkter kan vara omoderna på olika sätt, men genom att exempelvis underlätta reparationer eller uppdatering av programvaran kan de bli mer hållbara utan att det krävs alltför stora resurser”, tillägger Toni Rosendahl. 

Vikten av utbytbara komponenter och återvinningsbarhet i elektroniska enheter

Genom att konstruera hårdvaran så att komponenterna kan bytas ut och uppgraderas förlängs enhetens livslängd med minimal insats. I takt med att elektroniken åldras försämras även dess prestanda eftersom programvaruutvecklingen ställer allt högre krav på maskinvaran. Mer processorkraft kan ge enheten ytterligare ett par års livslängd. Naturligtvis måste vi ha tillgång till komponenter för att lyckas med detta.  

Globala kriser, inflation och störningar i leveranskedjan har lett till komponentbrist och situationen lär inte förbättras inom den närmaste framtiden. Dessutom kommer det att råda brist på de råvaror och sällsynta mineraler som komponenterna kräver under de kommande åren. Att förbättra återvinningsbarheten för elektroniska enheter är avgörande för att säkerställa tillgången till dessa material på ett effektivt sätt. 

”Att konstruera återvinningsbara produkter är något företag måste prioritera. Exempelvis kan företag tillhandahålla instruktioner om hur deras produkter bör demonteras, och att samla in data från enheterna före återvinning underlättar den fortsatta produktutvecklingen. Och naturligtvis är det en fördel att byta ut material och förpackningar mot mer miljövänliga alternativ när så är möjligt”, säger Toni Rosendahl.  

Det inledande designkonceptet och materialvalen påverkar enhetens framtidsutsikter. Om före-tag gör val som inte främjar hållbarhet, den cirkulära ekonomin eller förenklar reparation av pro-dukterna gör de inte bara sig själva en otjänst – utan även alla som bor på vår planet som måste räddas.