Siirry sisältöön

Digitalisaatio & uudet teknologiat

Nopeuta kehitystyötä mallipohjaisella suunnittelulla

Valmistusteollisuudessa mallipohjainen suunnittelu on yhä suositumpaa tutkimus- ja kehitys-työssä. Sen myötä kehitystyöstä tulee nopeampaa, robustimpaa ja iteroivampaa, muun muassa automaattisen koodigeneroinnin ja lähes olemattoman fyysisten laitteiden tarpeen ansiosta. Sen avullatestausjakson pituutta voidaan lyhentää merkittävästi.

Lue koko tarina

Digitalisaatio & uudet teknologiat

Tehtaan ja tuotantolaitoksen valmistelu menestykseen muuttuvassa energiakentässä

Monet valmistustehtaat ja tuotantolaitokset on suunniteltu jatkuvaa toimintaa varten. Tämä oletusasettelu ei kuitenkaan sovi yhteen uusien energian kysyntäjoustomarkkinoiden hyödyntämisen kanssa. Siksi valmistusprosesseihin on tehtävä muutoksia mahdollisten etujen saavuttamiseksi. Mitkä ovat ensimmäiset askeleet?

Lue koko tarina

Digitalisaatio & uudet teknologiat

Virtuaaliset voimalaitokset ja hajautettu energian varastointi: Uudet energiamarkkinoiden katalyytit

Globaalit energiamarkkinat ovat siirtymässä kohti kestäviä ja hajautettuja ratkaisuja. Tämän siirtymän keskeisiä ajureita ovat kysyntäjoustopalvelut, jotka tuovat merkittäviä taloudellisia etuja energiariippuvaisille teollisuudenaloille, kuten valmistusteollisuudelle ja prosessiteollisuudelle.

Lue koko tarina

Digitalisaatio & uudet teknologiat

Vaihtoehtoisten polttoainepalveluiden kehitys: 6 alan ajuria

Kysyntä vaihtoehtoisille polttoainepalveluille, erityisesti sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurille, kasvaa nopeasti Euroopan unionissa. Tämä artikkeli tarkastelee keskeisiä ajureita, jotka muokkaavat ja edistävät tätä kehitystä. Näiden ajureiden ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää puhtaan liikenteen tulevaisuuden muokkaamisessa ja kestävän tulevaisuuden edistämisessä kaikille.

Lue koko tarina

Digitalisaatio & uudet teknologiat

Ohjelmistolähtöinen automaatio (SDA): ohjelmiston tehon hyödyntäminen automaation kehittämisessä

Nykyajan nopeatempoisessa digitaalisessa maailmassa automaatiosta on tullut keskeinen osa yritysten toimintaa eri toimialoilla. Kyberturvallisuusuhkista avoimien järjestelmien tarpeeseen, yritykset etsivät jatkuvasti innovatiivisia tapoja virtaviivaistaa prosessejaan ja lisätä tehokkuutta. Näihin haasteisiin vastaa Software Driven Automation (SDA).

Lue koko tarina

Digitalisaatio & uudet teknologiat

Helppoa ja miellyttävää terveysmittausta – puettavien lääkinnällisten laitteiden suunnittelu

Suorittimissa ja tulostetussa, joustavassa elektroniikassa tapahtuneen edistyksen ansiosta puettavien lääkinnällisten laitteiden saatavuus on parantunut jatkuvasti. Väestörakenteen muutosten ja hoitojen kehittymisen myötä myös niiden kysyntä kasvaa nopeasti.

Lue koko tarina

Digitalisaatio & uudet teknologiat

Navigointi digitalisaatioon ja vihreään siirtymiseen

Digitalisaatio, vihreä siirtymä ja geopoliittiset muutosvoimat muovaavat Etteplanin ja asiakkaidemme toimintaympäristöä.

Lue koko tarina

Digitalisaatio & uudet teknologiat

Pienemmät kustannukset ja tehokkaammat prosessit: kolme syytä, miksi malliperustainen tuotemäärittely kannattaa

Malliperustainen tuotemäärittely (MBD, Model-Based Definition) tarkoittaa tekniikkaa, jossa perinteiset 2D-piirustukset korvataan 3D-malleilla. Valmistusprosessin tehokkuus, tarkkuus ja selkeys paranevat. MBD:ssä tuotetieto välitetään erillisten piirustusten, annotaatioiden ja spesifikaatioiden sijaan 3D-mallin avulla.

Lue koko tarina

Digitalisaatio & uudet teknologiat

Teollisuus 5.0 – jälleen uusi vallankumous vai fiksumman tekemisen mahdollistaja?

Kun yrityksissä mietitään pitkälti yhä sitä, mitä teollisuus 4.0 merkitsee niiden liiketoiminnalle, Euroopan komission ajama teollisuus 5.0 nostaa jo päätään. Onko valmistava teollisuus etenemässä kohti jälleen uutta vallankumousta, joka mullistaa kaiken vanhan?

Lue koko tarina