Siirry sisältöön

Tehtaan ja tuo­tan­to­lai­tok­sen valmistelu menestykseen muuttuvassa energiakentässä

Monet valmistustehtaat ja tuotantolaitokset on suunniteltu jatkuvaa toimintaa varten. Tämä oletusasettelu ei kuitenkaan sovi yhteen uusien energian kysyntäjoustomarkkinoiden hyödyntämisen kanssa. Siksi valmistusprosesseihin on tehtävä muutoksia mahdollisten etujen saavuttamiseksi. Mitkä ovat ensimmäiset askeleet?

Tehtaan tai tuotantolaitoksen on täytettävä tietyt edellytykset uusien ratkaisujen hyödyntämiseksi muuttuvilla energiamarkkinoilla. Ensimmäinen kynnys on johdon halukkuus osallistua kysynnän säätöohjelmiin. Kun päätös markkinoille osallistumisesta on tehty, on aika arvioida nykytilanne perusteellisesti.

Teknisesti edellytykset vaihtelevat riippuen käytetystä järjestelmästä ja yrityksestä. Tyypillinen toteutusprosessi alkaa valmistautumiskartoituksella tai esiselvityksellä. Sen tarkoituksena on selvittää, mitä askeleita yrityksen täytyy ottaa ennen liittymistään energiaohjelmaan.

Käytännön haaste, jonka kartoitus usein paljastaa, on se, että tehdas on suunniteltu toimimaan sataprosenttisesti kellon ympäri.

Kuitenkin energiamarkkinoiden joustavuuden hyödyntämiseksi tehtaan on pystyttävä optimoimaan tuotantoa energian hintojen ja saatavuuden mukaisesti. Kartoitusvaiheessa voitaisiin esimerkiksi varmistaa, voidaanko 20 prosenttia tuotannosta suorittaa yöllä, jotta vältyttäisiin huippukysyntätunneilta. Se vaatisi tuotantoprosessin ylikuormittamista.

Laaja-alainen tehdassuunnitteluanalyysi on tärkeä osa kartoitusvaihetta. Useita tekijöitä on otettava huomioon ennen energian joustavuuden hallintaratkaisun käyttöönottoa. Näihin kuuluvat:

  • Nykyinen energiankulutus: Auttaa määrittämään tarvittavan energian joustavuuden hallintaratkaisun koon ja tyypin.
  • Tulevaisuuden tarpeet energianhallinnalle: Varmistaa, että ratkaisu skaalautuu ja vastaa tehtaan tulevia tarpeita.
  • Budjetti: Auttaa määrittämään ratkaisun kustannukset.
  • Tekniset valmiudet: Auttaa selvittämään, voiko tehdas toteuttaa ja käyttää energian joustavuuden hallintaratkaisua.
  • Kunnossapidon suunnittelu: Nopeuttaa siirtymistä perinteisestä kalenteripohjaisesta ennaltaehkäisevästä kunnossapidosta ennakoivaan kunnossapitoon.
  • Sääntely-ympäristö: Varmistaa, että ratkaisu noudattaa kaikkia sovellettavia määräyksiä.
  • Kyberturvallisuus: Minimoi turvallisuusriskit, joita omaisuuden yhdistäminen verkkoihin voi tuoda.

Kun tilanne on arvioitu, on aika aloittaa optimointia tukevat säädöt ja jopa mittaus uudella tavalla.