Przejdź do treści

Przygotowywanie fabryki i zakładu produkcyjnego do sukcesu w obliczy zmieniającego się krajobrazu energetycznego

Wiele zakładów produkcyjnych i wytwórczych jest zaprojektowanych z myślą o ciągłej działalności. Tryb nieprzerwanej pracy jest niezgodny z wykorzystywaniem nowych rynków elastyczności popytu na energię. Dlatego uzyskanie jakichkolwiek korzyści wymaga wprowadzenia zmian w procesach produkcyjnych. Jakie podjąć kroki?

Zakład lub obiekt produkcyjny musi spełniać konkretne wymagania wstępne, aby móc wykorzystywać nowe rozwiązania na zmieniającym się rynku energetycznym. Pierwszym progiem jest gotowość kierownictwa do udziału w programach reagowania na zapotrzebowanie. Gdy zapadnie decyzja o zaangażowaniu się na rynku, nadszedł czas, aby dokładnie ocenić bieżącą sytuację.

Technicznie, wymagania wstępne różnią się w zależności od konkretnego systemu i firmy. Typowy proces wdrażania rozpoczyna się od mapowania gotowości lub wstępnego studium. Jego celem jest ustalenie, jakie kroki musi podjąć firma, zanim dołączy do konkretnego programu zarządzania popytem na energię.

Praktycznym wyzwaniem, które często ujawnia mapowanie, jest to, że zakład jest zaprojektowany do 100% pracy przez całą dobę.

Jednakże, aby skorzystać z elastyczności rynku energetycznego, fabryka musi być w stanie zoptymalizować swoją produkcję zgodnie z cenami i dostępnością energii. Etap mapowania pomoże zweryfikować, czy 20% produkcji może odbywać się w nocy, aby uniknąć godzin szczytu i przeciążenia procesu produkcyjnego.

Kompleksowa analiza projektu zakładu jest kluczową częścią fazy mapowania. Przed wdrożeniem rozwiązania do zarządzania elastycznością energetyczną należy rozważyć kilka czynników:

  • Bieżące zużycie energii: Pomaga określić rozmiar i typ potrzebnego rozwiązania do zarządzania elastycznością energetyczną.
  • Zdefiniowanie przyszłych potrzeb w zakresie zarządzania energią: Zapewnia, że rozwiązanie jest skalowalne i może sprostać przyszłym potrzebom zakładu.
  • Budżet: Pomaga określić, ile będzie kosztować rozwiązanie.
  • Możliwości techniczne: Konieczne jest ustalenie, czy zakład jest w stanie wdrożyć i obsługiwać rozwiązanie do zarządzania elastycznością energetyczną.
  • Inżynieria konserwacji: Przyspiesza przejście od tradycyjnej konserwacji prewencyjnej opartej na harmonogramach do konserwacji predykcyjnej.
  • Środowisko regulacyjne: Zapewnia, że rozwiązanie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  • Cyberbezpieczeństwo: Minimalizuje ryzyko związane z podłączaniem aktywów do sieci.

Gdy sytuacja została oceniona, nadszedł czas, aby rozpocząć wprowadzanie korekt wspierających optymalizację, a nawet pomiar w nowy sposób.