Fortsätt till innehåll

Att förbereda en fabrik och en pro­duk­tion­san­lägg­ning för framgång i det föränderliga ener­gi­lands­ka­pet

Många tillverknings- och produktionsanläggningar är utformade för kontinuerlig drift. Denna standardinställning är inkompatibel med utnyttjandet av de nya marknaderna för flexibilitet i energiefterfrågan. För att skörda eventuella fördelar krävs därför förändringar i tillverkningsprocesserna. Vilka är de första stegen?

En anläggning eller produktionsanläggning måste uppfylla specifika villkor för att dra nytta av nya lösningar på den föränderliga energimarknaden. Den första tröskeln är ledningens vilja att delta i demand response-program. När beslutet att engagera sig på marknaden är fattat är det dags att noggrant bedöma den aktuella situationen.

Tekniskt sett varierar förutsättningarna beroende på det specifika systemet och företaget. En typisk implementeringsprocess börjar med beredskapskartläggning eller en förstudie. Dess syfte är att avgöra vilka steg företaget behöver ta innan de går med i något program för energiefterfrågan.

En praktisk utmaning som kartläggningen ofta avslöjar är att en anläggning är utformad för 100% drift, dygnet runt. Men för att dra fördel av energimarknadens flexibilitet måste en fabrik kunna optimera sin produktion i takt med energipriser och tillgänglighet. Kartläggningsstadiet skulle till exempel kunna verifiera om 20% av produktionen skulle kunna ske under natten för att undvika toppbelastningstimmar. Det skulle kräva överbelastning av produktionsprocessen.

En omfattande analys av anläggningens utformning är en viktig del av kartläggningen. Flera faktorer måste beaktas innan en lösning för energiflexibilitetshantering implementeras. Dessa inkluderar:

  • Aktuell energiförbrukning: Hjälper till att bestämma storleken och typen av energiflexibilitetshanteringslösning som behövs.
  • Framtida behov av energihushållning: Säkerställer att lösningen är skalbar och kan möta anläggningens framtida behov.
  • Budget: Hjälper till att avgöra hur mycket lösningen kommer att kosta.
  • Tekniska möjligheter: Hjälper till att avgöra om anläggningen skulle kunna implementera och driva lösningen för energiflexibilitetshantering.
  • Underhållsteknik: Påskyndar övergången från traditionellt kalenderbaserat förebyggande underhåll till förutsägande underhåll.
  • Föreskriftsmiljö: Säkerställer att lösningen följer alla tillämpliga bestämmelser.
  • Cybersäkerhet: Minimerar säkerhetsrisker som koppling av tillgångar till nätverk kan medföra.

När situationen har utvärderats är det dags att börja göra justeringar som stödjer optimering och mätning på ett nytt sätt.Intresserad av att lära dig mer om hur man kan utnyttja den föränderliga energimarknaden?
Ladda ner vår e-guide med hjälpsamma insikter från Etteplans smarta fabriksexperter och spännande fallexempel från banbrytande företag.