Siirry sisältöön

Virtuaaliset voimalaitokset ja hajautettu energian varastointi: Uudet ener­gia­mark­ki­noi­den katalyytit

Globaalit energiamarkkinat ovat siirtymässä kohti kestäviä ja hajautettuja ratkaisuja. Tämän siirtymän keskeisiä ajureita ovat kysyntäjoustopalvelut, jotka tuovat merkittäviä taloudellisia etuja energiariippuvaisille teollisuudenaloille, kuten valmistusteollisuudelle ja prosessiteollisuudelle.

Energiaa kuluttavat teollisuudenalat ovat yhä kiinnostuneempia kahdesta transformatiivisesta markkinaratkaisusta: energian varastointiteknologioista sekä kysynnän jousto- ja hallintamarkkinoista. Molemmat tarjoavat rahallisia etuja ja parantavat osallistumista energiamarkkinoille.

Energian varastointiteknologiat tarjoavat mahdollisuuden varastoida energiaa myöhempää käyttöä varten, mikä lieventää tuuli- ja aurinkoenergiaan liittyvää vaihtelevuutta. Tämä parantaa verkoston luotettavuutta. Samanaikaisesti kysynnän jousto- ja hallintamarkkinat voivat vähentää sähkön kulutushuippuja, mikä vahvistaa verkkoa häiriötilanteissa.

Ratkaisut voivat myös toimia rinnakkain hyödyntäen sähkömarkkinoiden symmetristä luonnetta, jossa käyttäjät voivat ostaa sähköä ja myydä sitä takaisin verkostolle. Yksi tapa hyödyntää näitä energiamarkkinoita on muuttaa kulutuksen ajoitusta. Välttämällä energian käyttöä ruuhka-aikoina, valmistustehtaat säästävät energia- ja samalla voivat ansaita tuloja kysyntäjoustopalveluiden avulla.

Käyttämättömien omaisuuserien rahallistaminen

Pääsy energian varastointiin luo mahdollisuuksia taloudellisten etujen saavuttamiseksi näillä kehittyvillä markkinoilla. Hyödyntämättömät omaisuuskohteet, kuten keskeytyksettömän sähkönsyötön (UPS) järjestelmät teollisuuslaitoksissa, tuuli- ja aurinkovoimaloissa, tietokeskuksissa sekä suurissa liikerakennuksissa, voidaan lainata sähköverkolle, parantaen siten kannattavuutta ja verkoston kestävyyttä.

Hajautettujen energialaitosten (DER), kuten aurinkopaneelien, tuuliturbiinien ja sähköautojen, ylimääräinen energia voidaan varastoida akkuihin tai lämpövarastoihin myöhempää käyttöä varten, mieluiten silloin, kun markkinoilla on energiaylijäämää. Yhdistämällä nämä maantieteellisesti hajautetut ja heterogeeniset omaisuuserät virtuaaliseksi voimalaitokseksi (VPP), omistajat voivat mahdollistaa energian kysyntäjoustomarkkinoiden toiminnan ilman merkittävää häiriötä omaan toimintaansa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että nousevat energiamarkkinat – joita vauhdittavat teknologiat kuten VPP ja hajautettu energian varastointi – tarjoavat merkittävää potentiaalia teollisuudelle, oman energiankulutuksen optimointiin ja uusien tulovirtojen löytämiseen. Teollisuus voi osallistumalla näille markkinoille edistää kestävää ja tehokasta energiajärjestelmää.