Fortsätt till innehåll

Virtuella kraftverk och distribuerad energilagring: de nya drivkrafterna på energimarknaden

Den globala energimarknaden genomgår ett paradigmskifte mot hållbara och decentraliserade lösningar. De stora drivkrafterna bakom denna övergång är tjänster för efterfrågeflexibilitet som ger betydande ekonomiska fördelar för energiintensiva branscher som exempelvis tillverkning och bearbetning.

Energiförbrukande industrier lockas allt mer av två omvandlande marknadslösningar:

1) energilagringsteknologier och

2) flexibilitet samt hantering av efterfrågan. Båda ger ekonomiska fördelar och förbättrar deltagandet på energimarknaden.

Energilagringsteknologier erbjuder möjlighet att lagra energi för senare användning vilket minskar intermittensen kopplad till vind- och solkraft. Detta gör elnätet mer pålitligt. Samtidigt kan flexibilitet och marknaden för hantering av efterfrågan minska efterfrågan i sig under perioder med hög belastning, och därmed stärka elnätet mot störningar.

Lösningarna kan också fungera tillsammans och utnyttja elmarknadernas symmetriska karaktär, där användare kan köpa el från och sälja vidare till elnätet. En strategi för att utnyttja dessa framväxande energimarknader innebär att ändra förbrukningstidpunkten. Genom att undvika energianvändning under rusningstid sparar tillverkningsanläggningar inte bara energikostnader utan kan potentiellt tjäna intäkter genom flexibilitetstjänster på efterfrågesidan.

Tjäna pengar på oanvända tillgångar

Att dela tillgången till energilagring banar väg för ytterligare ekonomiska vinster på denna växande marknad. Underutnyttjade tillgångar, såsom UPS-system (Uninterruptible Power Supply) som finns i industrianläggningar, vind- och solparker, datacenter och stora kommersiella byggnader, kan lånas ut till elnätet, vilket förbättrar lönsamheten och förbättrar nätets motståndskraft.

Överskottsenergi från distribuerade energiresurser (DERs), såsom solpaneler, vindkraftverk och elfordon, kan lagras i batterier eller värmelagringsanläggningar för senare användning, helst när marknaden har ett energiöverskott. Genom att slå samman dessa geografiskt fördelade och heterogena tillgångar i ett virtuellt kraftverk (VPP) kan ägare möjliggöra flexibilitetsmarknader för energiefterfrågan utan att avsevärt störa deras verksamhet.

Sammanfattningsvis har de framväxande energimarknaderna – drivna av teknologier som VPPs och distribuerad energilagring – en betydande potential för industrier att både optimera sin energianvändning och upptäcka nya intäktsströmmar. Branscher kan bidra till ett mer motståndskraftigt, effektivt och hållbart energilandskap genom att delta på dessa marknader.