Przejdź do treści

Wirtualne elektrownie i rozproszone magazyny energii: Katalizatory nowego rynku energii

Globalny rynek energii doświadcza zmiany paradygmatu w kierunku zrównoważonych i zdecentralizowanych rozwiązań. Kluczowymi czynnikami stojącymi za tym przejściem są usługi elastyczności popytu, które przynoszą znaczne korzyści finansowe energochłonnym branżom, w tym produkcji i przetwórstwu.

Branże zużywające energię są coraz bardziej zainteresowane dwoma rozwiązaniami rynkowymi: technologiami magazynowania energii oraz rynkami elastyczności i zarządzania po stronie popytu. Oba zapewniają korzyści finansowe i zwiększają udział w rynku energii.

Technologie magazynowania energii oferują sposób gromadzenia energii do późniejszego wykorzystania, łagodząc w ten sposób niestabilność związaną z energią wiatrową i słoneczną. W konsekwencji zwiększa to niezawodność sieci. Jednocześnie rynki elastyczności i zarządzania popytem mogą ograniczać szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną, wzmacniając sieć przed zakłóceniami.

Te rozwiązania mogą również współpracować, wykorzystując symetryczny charakter rynków energii elektrycznej, gdzie użytkownicy mają możliwość zakupu energii z sieci i jej odsprzedaży. Jedną z strategii wykorzystania tych nowych rynków energetycznych jest modyfikacja harmonogramu zużycia. Poprzez unikanie pobierania energii w godzinach szczytu, zakłady produkcyjne nie tylko oszczędzają na kosztach energii, ale także potencjalnie generują przychody dzięki elastycznym usługom popytu.

Monetyzacja nieużywanych zasobów

Dzielenie się dostępem do magazynów energii otwiera drogę do dalszych zysków finansowych na rozwijającym się rynku. Nieużywane aktywa, takie jak systemy zasilania awaryjnego (UPS) w obiektach przemysłowych, farmach wiatrowych i słonecznych, centrach danych i dużych budynkach komercyjnych, mogą być wypożyczane do sieci elektrycznej, poprawiając rentowność i wzmacniając odporność sieci.

Nadmiar energii z rozproszonych źródeł energetycznych (DER), takich jak panele słoneczne, turbiny wiatrowe i pojazdy elektryczne, może być przechowywany w akumulatorach lub magazynach termicznych do późniejszego wykorzystania, szczególnie gdy na rynku występuje nadwyżka energii. Połączenie tych geograficznie rozproszonych i różnorodnych aktywów w wirtualną elektrownię (VPP) umożliwia właścicielom uczestnictwo na rynkach elastyczności popytu na energię bez znaczącego zakłócania ich działalności.

Wschodzące rynki energetyczne - oparte na technologiach takich jak VPP i rozproszone magazyny energii - mają duży potencjał dla branż, aby zoptymalizować zużycie energii i odkryć nowe źródła przychodów. Poprzez uczestnictwo w tych rynkach, branże mogą przyczynić się do bardziej odpornego, efektywnego i zrównoważonego krajobrazu energetycznego.