Fortsätt till innehåll

Digitalisering och ny teknik

Att förbereda en fabrik och en produktionsanläggning för framgång i det föränderliga energilandskapet

Många tillverknings- och produktionsanläggningar är utformade för kontinuerlig drift. Denna standardinställning är inkompatibel med utnyttjandet av de nya marknaderna för flexibilitet i energiefterfrågan. För att skörda eventuella fördelar krävs därför förändringar i tillverkningsprocesserna. Vilka är de första stegen?

Läs hela storyn

Digitalisering och ny teknik

Virtuella kraftverk och distribuerad energilagring: de nya drivkrafterna på energimarknaden

Den globala energimarknaden genomgår ett paradigmskifte mot hållbara och decentraliserade lösningar. De stora drivkrafterna bakom denna övergång är tjänster för efterfrågeflexibilitet som ger betydande ekonomiska fördelar för energiintensiva branscher som exempelvis tillverkning och bearbetning.

Läs hela storyn

Digitalisering och ny teknik

Den föränderliga energimarknaden skapar nya möjligheter för tillverkningsindustrin

Den globala kampen mot klimatförändringar förändrar energisektorn. En nyhet är marknaden för energiflexibilitet som kan ge betydande fördelar för tillverkningsindustrin. Vad händer egentligen och vilken roll spelar smarta fabriker och Industri 5.0?

Läs hela storyn

Digitalisering och ny teknik

Enkla och bekväma hälsomätningar – design av bärbar MedTech

Tack vare teknologiska framsteg inom processorer och tryckt, flexibel elektronik, har bärbara MedTech-enheter som bärs på kroppen för olika hälsomätningar blivit alltmer tillgängliga. På grund av förändringar i demografi och framsteg inom behandling ökar också efterfrågan på dessa enheter snabbt.

Läs hela storyn

Digitalisering och ny teknik

Att navigera i en era av digitalisering och grön omställning

Digitalisering, den gröna omställningen och geopolitiska drivkrafter för förändring formar verksamheten för oss på Etteplan och för våra kunder.

Läs hela storyn

Digitalisering och ny teknik

Klimatfärdplan hjälper företag att hantera sitt koldioxidavtryck

Det varmare klimatet och dess globala effekter gör sig påminda och påverkar företags och organisationers verksamhet. Utsläppen av växthusgaser som intensifierar den globala uppvärmningen, det vill säga koldioxidavtrycket, måste minskas i alla sektorer globalt. Att beräkna företagets aktuella koldioxidavtryck (baslinje) är viktigt för att förstå hur mycket utsläpp som orsakas av verksamheten och vilka faktorer har störst påverkan på koldioxidavtrycket. När baslinjen har beräknats kan utsläppsreducerande åtgärder planeras genom att upprätta en klimatfärdplan.

Läs hela storyn

Digitalisering och ny teknik

Sänkta kostnader och effektiviserade processer: 3 skäl till varför tillverkare bör använda modellbaserade definitioner

Modellbaserad definition (MBD) är en metod som ersätter traditionella 2D-ritningar med 3D-modeller, vilket leder till större effektivitet, noggrannhet och tydlighet i tillverkningsprocessen. Med MBD förmedlas produktinformationen via 3D-modellen istället för separata ritningar, kommentarer och specifikationer.

Läs hela storyn

Digitalisering och ny teknik

Tekniskt ledarskap som tjänst – skaffa den bästa experten för din industriella digitalisering

I många fall inser företag att de saknar lämplig intern kompetens för att hantera sin digitala omvandling. Etteplans premiumtjänst erbjuder en ny problemfri och kostnadseffektiv lösning. Nu kan du till exempel få en senior expert på toppnivå som kan initiera och leda en process för grön omställning inom FoU.

Läs hela storyn

Digitalisering och ny teknik

Industri 5.0 tar fart inom tillverkningsindustrin – tre steg att ta

Industri 5.0 är på väg till tillverkningsindustrin, men tillverkarna funderar fortfarande på hur de kan få ut det mesta möjliga av sin 4.0-omvandling. Den här artikeln tar upp de inledande stegen om du vill arbeta för en mer etisk, hållbar och människocentrerad industri.

Läs hela storyn