Fortsätt till innehåll

Operationell effektivitet

5 saker att tänka på när du väljer en FoU-partner: Har du ställts inför dessa utmaningar?

I dagens snabbt föränderliga affärslandskap möter företag ofta utmaningar inom forskning och utveckling (FoU) som kan hindra tillväxt och framgång. Dessa hinder sträcker sig från att hitta skickliga experter till att hänga med i förändrade regler och marknadens krav. Den här artikeln syftar till att belysa dessa utmaningar och belysa hur partnerskap med en pålitlig leverantör av FoU-lösningar kan hjälpa till att övervinna dem.

Läs hela storyn

Operationell effektivitet

Den fotoniska omställningen påskyndas genom snabbare FoU

För att påskynda övergången från integrerade elektroniska kretsar till integrerade fotoniska/optiska kretsar (photonic integrated circuits, PIC) krävs ett genombrott när det gäller kostnad och cykeltid för tillverkningsprocessen. Etteplan utvecklade en FoU-lösning som påskyndar processen. Lösningen bygger på ett enkelt och effektivt blockbaserat programmeringsgränssnitt i en vanlig webbläsare så att användarna själva kan program-mera produktionssekvenserna.

Läs hela storyn

Operationell effektivitet

Hur undviker man allvarliga risker i ett enhetsutvecklingsprojekt?

På senare tid har vi alla blivit medvetna om hur den globala bristen på kritiska komponenter kan leda till att tillverkningen av varor stannar upp. Bristen på komponenter är dock inte den enda risken vid utveckling och lansering av en ny fysisk produkt. Vilka typer av risker bör beaktas och hur kan de undvikas på bästa sätt?

Läs hela storyn

Operationell effektivitet

Fem vanliga risker i enhetsutvecklingsprojekt

Om du vill utveckla en ny, cool produkt måste du se till att eliminera en mängd olika risker före lansering. Som exempel på detta har vi valt ut fem olika riskområden som balansering mellan hårdvara och mjukvara, mognadsnivå hos teknik och uppskattning av kostnader. Hur kan ett utvecklingsprojekt påverkas av dessa faktorer?

Läs hela storyn

Operationell effektivitet

Fem fördelar med Etteplan HowTo

Underhåll och installation blir lidande om tillgången på teknisk information är bristfällig. Maskin- och utrustningstillverkare drabbas också av låga investeringar i produktion, leverans och hantering av tekniskt innehåll. För att råda bot på detta problem har vi skapat en ny tjänst som heter Etteplan HowTo. Vad är det för tjänst och vilka fördelar erbjuder den intressenter, slutanvändare, tillverkare, leverantörer och serviceaktörer?

Läs hela storyn

Operationell effektivitet

En ny era med smarta digitala manualer

Kör ditt företag fortfarande med manualer som bara finns i pappersformat eller som PDF:er? Känner du dig säker på att din personal och dina kunder har den tekniska information de behöver och att den verkligen är till hjälp för dem? Det här är viktiga frågor om du vill öka produktiviteten, intäkterna och kundnöjdheten samtidigt som du optimerar investeringarna genom att gå in i en era av smart digital teknik.

Läs hela storyn

Operationell effektivitet

Övervinna produktutvecklingsutmaningar inom det medicintekniska området

För att företagen ska kunna hålla jämna steg med skiftande kundefterfrågan och ny teknik är det av största vikt att ständigt lansera nya och innovativa produkter. Det här gäller inom alla branscher. Produktutveckling inom det medicintekniska området tar dock ofta stora mängder tid och resurser i anspråk, eftersom kraven på sådana produkter inte bara är betydligt högre utan även strikt reglerade. I praktiken betyder det att utvecklingsprocessen för medicintekniska produkter innebär en större risk för bakslag. Vi kommer att ta upp några av de vanligaste utmaningarna med att utveckla medicintekniska produkter och hur de kan övervinnas.

Läs hela storyn

Operationell effektivitet

”Nearshoring” ger överraskande fördelar – Fyra fördelar som du kanske inte har insett

Ofta innebär outsourcing kostnadsbesparingar för företagen. Denna närsynthet kan göra dem blinda för många andra fördelar och möjligheter som outsourcing nära hemmet skulle medföra. Fördelarna med ”nearshoring” kan mycket väl vara större än alla sparade pengar.

Läs hela storyn