Fortsätt till innehåll

”Nearshoring” ger överraskande fördelar – Fyra fördelar som du kanske inte har insett

Ofta innebär outsourcing kostnadsbesparingar för företagen. Denna närsynthet kan göra dem blinda för många andra fördelar och möjligheter som outsourcing nära hemmet skulle medföra. Fördelarna med ”nearshoring” kan mycket väl vara större än alla sparade pengar.

Globaliseringen är turbulent. Det har tvingat många företag att tänka på internationell verksamhet ur ett nytt perspektiv. Allt fler organisationer har goda skäl att använda utländska resurser, men har samtidigt börjat uppskatta den geografiska närheten mer än någonsin.

Lösningen: outsourca arbete till platser som ligger nära din huvudsakliga verksamhet, till exempel till andra EU-länder. Konceptet ”nearshoring” ger förvånansvärt många fördelar.

”Den traditionella anledningen till outsourcing är kostnadsbesparingar. Emellertid medför ”nearshoring” många andra fördelar som kan vara ännu större. Många företag förstår inte dessa fördelar fullt ut och vet därför inte hur de ska utnyttjas”, säger Tomasz Badowski, Sales Director för Etteplan i Polen.

Finska Etteplan är verksamt i sex länder och erbjuder tjänster för bland annat konstruktion, programvaruutveckling och inbäddad programvarudesign. Polen är en av Europas populäraste leverantörer av ”nearshoring”-tjänster. Etteplans polska filial tillhandahåller till exempel tjänster till Skandinavien, Tyskland och Storbritannien.

Badowski ser fyra viktiga fördelar som är särskilt tydliga vid ”nearshoring”:

1. ”Nearshoring” lindrar bristen på expertis

Många företag har brist på kompetent arbetskraft. Oftast märks detta särskilt inom områden som är kritiska för företagets verksamhet.

– I många länder är det extremt svårt att hitta skickliga programvaruutvecklare och arkitekter. Situationen i Polen är mycket bättre i det här avseendet, säger Badowski. Ett bra exempel är Etteplan: mer än två tredjedelar av Etteplans verksamhet i Polen handlar om programvaruutveckling. Resten består bland annat av produktutveckling inom elektronik, mekanisk design och dokumentation.

Ett överraskande faktum när det gäller ”nearshoring” är att ett företag kan hitta experter på områden där det nästan inte finns några tillgängliga i hemlandet. – I Polen har vi till exempel experter på funktionssäkerhet. De här experterna är mycket viktiga för produktutvecklingen, och de är väldigt svåra att hitta även i länder som Tyskland, säger Badowski. Polen har dessutom ett överflöd av test- och produktionstjänster för ”nearshoring"-kunder.

2. ”Nearshoring” ger flexibilitet och snabbare tillväxt

Kunde du ha trott att ”nearshoring” även kan vara det mest smidiga alternativet? En anledning till detta är ovannämnda brist på experter i värdländer. I många länder tar det till exempel ofta månader att rekrytera en kompetent programvaruutvecklare. Om det inte finns några tillgängliga experter kan processen helt enkelt inte påskyndas genom att försöka anställa lokalt.

Med ”nearshoring” kan du komma igång med ett projekt på bara några veckor. Möjligheten att kunna använda den här typen av flexibel ytterligare kapacitet kan avsevärt påskynda företagets tillväxt.

Du kan dra nytta av ännu fler fördelar genom att noggrant välja vilka projekt du ska outsourca. – Vissa företag outsourcar designfunktioner som inte är viktiga för deras kärnverksamhet. En ”nearshoring”-partner kan till exempel sköta underhållet av äldre system, säger Badowski.

3. Olika synvinklar förbättrar innovationen

Innovation är den viktigaste framgångsfaktorn i modern verksamhet. Och det är ett känt faktum att innovationer bildas genom att man kombinerar olika bakgrunder och synpunkter. Det är en av anledningarna till att ”nearshoring” kan öka värdföretagets innovationsförmåga.

Badowski ger ett exempel: ett stort skandinaviskt företag var vana vid att göra många prototyprundor i produktutvecklingen. Problemet var att det ofta tog månader att utveckla en ny prototyp.

Etteplan Polen föreslog en ny typ av process där produkten delades upp i mindre enheter och de som involverade de högsta riskerna testades först. – Kunden såg inte fördelarna med detta tillvägagångssätt till att börja med. Men när vi tog det i bruk fick vi reda på produktens största stötesten på bara ett par veckor. Utvecklingsprocessen tog följaktigen fart.

4. Lägre kostnader - plus växande möjligheter

Lägre kostnader är fortfarande ett av de främsta skälen till outsourcing. ”Nearshoring” ger förutsägbarhet och kontroll över kostnadsbesparingar.

– Det är mycket praktiskt att outsourcingpartnern är geografiskt nära och i samma, eller nästan samma, tidszon. Ännu mer värdefullt är att sättet att göra affärer är liknande mellan värdföretaget och outsourcingpartnern. När det gäller ”nearshoring” har människor ofta liknande idéer om kvalitet, kommunikationsvanor och vikten av att uppfylla åtaganden, säger Badowski.

Han kommenterar också att det finns många sätt att ta kostnadsbesparingarna i bruk. Med samma investeringsmängd kanske ett företag kan tillverka tre prototyper i Polen, där det i hemlandet bara skulle räcka till en prototyp. Man ska inte bara stoppa på sig kostnadsbesparingarna utan använda dem för att snabba på innovation och förbli konkurrenskraftig.