Fortsätt till innehåll

Fem fördelar med Etteplan HowTo

Underhåll och installation blir lidande om tillgången på teknisk information är bristfällig. Maskin- och utrustningstillverkare drabbas också av låga investeringar i produktion, leverans och hantering av tekniskt innehåll. För att råda bot på detta problem har vi skapat en ny tjänst som heter Etteplan HowTo. Vad är det för tjänst och vilka fördelar erbjuder den intressenter, slutanvändare, tillverkare, leverantörer och serviceaktörer?

Med teknisk information som är digital och kan nås online blir sökbarheten mycket större än om man ska bläddra i pappersutskrifter eller PDF-databaser. Med hjälp av en mobiltelefon eller surfplatta, eller senaste teknik från den virtuella verkligheten (VR) eller manualer i instrumentbrädan, får slutanvändarna tillgång till obegränsade mängder information – när som helst, var som helst.

Etteplan HowTo är navet i en smidig användarupplevelse. Tjänsten snabbar på problemlösningen genom att användarna får omedelbar åtkomst till specifikt och behovsanpassat innehåll. På så sätt kan användarna koncentrera sig på att hitta den information de behöver för en särskild uppgift utan att förlora tid på att leta efter rätt dokument.

Teknisk information kan nås via alla digitala kanaler och enheter, var som helst och när som helst. Textinnehåll och bilder kan kompletteras med roterbara 3D-illustrationer, videor och animationer. Även lösningar som bygger på förstärkt eller virtuell verklighet kan delas för att förbättra användarupplevelsen och göra informationen lättare att förstå.

Heltäckande tjänst för all teknisk information

För att stödja snabbare utveckling och lansering av produkter på marknaden måste produktionen av teknisk information gå fort samtidigt som regelefterlevnaden på alla marknader säkerställs. Återanvändning av innehåll för nya produkter och distribution från en molnplattform förändrar processen för att skapa och publicera teknisk information.

Det är vad Etteplan How handlar om. Det är en komplett, nyckelfärdig plug-and-play-tjänst. Den är baserad på en molnbaserad online-plattform för produktion, hantering, underhåll och leverans av information och erbjuder även nödvändig kompetens för att sköta detta. Hela processen kan automatiseras helt och hållet.

Etteplan HowTo ökar företags produktivitet och förbättrar kvaliteten på underhåll, installation, driftsättning och funktion för alla tekniska produkter under deras totala livslängd. Tjänsten innebär tidsbesparingar och kostnadsminskningar samtidigt som den säkerställer regelefterlevnad. Frekvensen för hur ofta kundens problem blir lösta vid första besöket kan höjas avsevärt.

Fördelar

1. Kostnadseffektivitet och enkelhet för produktion, leverans och hantering av teknisk information genom en problemfri nyckelfärdig tjänst. Om man samlar all information på ett ställe och har automatiserade leveranskanaler minskar risken för tidsspillan, kostnader och komplikationer avsevärt.

2. Ökad produktivitet genom hög tillgänglighet till innehåll. Etteplan HowTo säkerställer hög tillgänglighet till all teknisk information. Användarna får alltid det innehåll de behöver utan att behöva vänta, från vilken enhet som helst och oavsett var de befinner sig.

3. Ökad säkerhet och kvalitet på komplexa tekniska uppgifter. Molnbaserad distribution av teknisk information är ett steg framåt när det kommer till att förbättra säkerheten på jobbet, genom att manualer alltid är direkt tillgängliga och uppdaterade. Vid komplexa tekniska uppgifter är lättbegripliga anvisningar avgörande för att säkerställa att alla uppgifter och processer utförs på rätt sätt.

4. Snabba uppdateringar, smidigare versionshantering. När innehåll behöver ändras möjliggör Etteplan HowTo snabba uppdateringar som användarna får del av direkt. Med HowTo är det möjligt att ha endast en version för att förenkla processer samtidigt som användarna slipper slita sitt hår för att hitta senast godkända version.

5. Kortare väg för produkter till marknaden. Med HowTo är det enkelt att plocka avsnitt från en innehållsdatabas och återanvända dem. En ny sökbar och smart manual kan färdigställas på nolltid. Detta är viktigt för många konkurrensutsatta företag eftersom det hjälper dem att få ut sina produkter på marknaden snabbare.

Och inte nog med det. Etteplan HowTo har unika analysfunktioner med möjlighet till omedelbar användarfeedback. För första gången får innehållsägare veta hur och när information används samtidigt som de blir medvetna om förbättringspotentialen för både informationen och själva produkten eller tjänsten.