Ga naar inhoud

5 voordelen van Etteplan HowTo

Onderhouds- en installatiediensten worden vaak belemmerd door gebrekkige beschikbaarheid van technische informatie. Fabrikanten van machines en apparatuur ondervinden nadelen wanneer zij minder investeren in het produceren, leveren en beheren van technische documentatie. Om deze problemen aan te pakken, hebben we een nieuwe dienst ontwikkeld onder de naam Etteplan HowTo. Wat houdt deze dienst in en welke voordelen biedt deze voor alle belanghebbenden, van eindgebruikers tot fabrikanten, leveranciers en dienstverleners?

Door technische informatie digitaal online aan te leveren, wordt deze informatie veel breder beschikbaar dan een beperkt aantal gedrukte exemplaren of een PDF-database. Eindgebruikers kunnen met een mobiele telefoon of tablet, of met behulp van de nieuwste technologie, variërend van Virtual Reality tot in een dashboard geïntegreerde handleidingen, toegang krijgen tot onbeperkte hoeveelheden informatie, ongeacht wanneer zij deze nodig hebben en waar zij zich bevinden.

Het verzekeren van een probleemloze gebruikerservaring vormt de kern van Etteplan HowTo. De dienst versnelt het oplossen van problemen en verkort de tijd voor het verkrijgen van kennis aanzienlijk door gebruikers op aanvraag taakspecifieke content te bieden. Zij kunnen zich uitsluitend richten op de voor een bepaalde taak benodigde informatie en hoeven geen tijd te verspillen aan het zoeken naar de juiste documenten.

Technische informatie is toegankelijk via ieder digitaal kanaal en apparaat, overal en op ieder moment dat hier behoefte aan is. Tekstuele content en stilstaande afbeeldingen kunnen worden aangevuld met roteerbare 3D-illustraties, video's en animaties. Zelfs Augmented Reality of Virtual Reality-oplossingen kunnen worden gedeeld voor een betere gebruikerservaring en maken de informatie gemakkelijker te begrijpen.

Een volledige end-to-end totaalservice voor alle technische informatie

Ter ondersteuning van snellere ontwikkeling en eisen op het gebied van marktintroductietijd moet de productie van technische informatie volgens steeds strakkere planningen gebeuren. Daarbij moet tegelijkertijd aan toepasselijke voorschriften voor verschillende markten worden voldaan. Hergebruik van content voor nieuwe producten en distributie vanuit een cloud-platform betekenen een complete hervorming van het proces van het opstellen en publiceren van technische informatie.

Dit is waar Etteplan HowTo over gaat. Het is een volledige end-to-end en plug-and-play totaalservice. Het omvat een cloud-gebaseerd online platform voor het produceren, beheren, onderhouden en leveren van informatie alsook de kennis voor het uitvoeren van alle werkzaamheden. Het gehele proces kan volledig worden geautomatiseerd.

Voor bedrijfseigenaren verhoogt Etteplan HowTo de productiviteit en de kwaliteit van werkzaamheden betreffende onderhoud, installatie, inbedrijfstelling en bediening van alle technische producten gedurende de gehele levenscyclus. Dit bespaart tijd en geld en verzekert tegelijkertijd dat aan alle voorschriften wordt voldaan. Het percentage van geslaagde reparaties bij de eerste interventie wordt hiermee naar een geheel nieuw niveau getild.
 

De voordelen in het kort

1. Kostenefficiëntie en eenvoud voor productie, levering en beheer van technische informatie in een probleemloze totaalservice. Hosting van alle informatie op één plaats en automatische leveringskanalen voorkomen veel verspilling en complicaties en leveren zo kostenbesparingen op.

2. Verhoogde productiviteit door betere beschikbaarheid van content. Etteplan HowTo verzekert een hoge mate van beschikbaarheid van alle technische informatie. Gebruikers krijgen altijd en overal de content die ze nodig hebben zonder enige vertraging en op ieder gewenst apparaat.

3. Verhoogde veiligheid en kwaliteit van complexe technische taken. Cloud-gebaseerde distributie van technische informatie is een stap voorwaarts in het verhogen van de veiligheid op het werk, omdat handleidingen altijd bereikbaar en actueel zijn. Bij complexe technische taken is eenvoudig te begrijpen informatie van essentieel belang om correcte uitvoering van alle taken en processen te garanderen.

4. Snelle updates, vereenvoudigd versiebeheer. Als content moet worden gewijzigd, biedt Etteplan HowTo de mogelijkheid voor snelle updates die direct aan gebruikers kunnen worden geleverd. Het is mogelijk om slechts één versie uit te geven en te onderhouden, wat processen vereenvoudigt en gebruikers verlost van verwarring en onzekerheid over de vraag of ze de meest recente, geverifieerde versie hebben.

5. Kortere markintroductietijd. Met HowTo kunnen delen eenvoudig uit een content management database worden gehaald voor hergebruik. Een nieuwe doorzoekbare en intelligente handleiding is in een ogenblik gegenereerd. Dit is een belangrijk voordeel voor veel bedrijven in sterk concurrerende omgevingen, omdat dit de marktintroductietijd voor de meeste producten verkort.

En dat is nog niet alles! Etteplan HowTo omvat unieke analysefuncties, zelfs met directe feedback van de gebruiker. Dit is de eerste keer dat eigenaren van content weten hoe en wanneer informatie wordt gebruikt en dit biedt inzicht voor verbetering van zowel de informatie als het product of de dienst zelf.