Siirry sisältöön

Etteplan HowTo -palvelun viisi hyötyä

Huolto- ja asennuspalveluissa kärsitään yleisesti teknisen informaation huonosta saatavuudesta. Kone- ja laitevalmistajat kärsivät puolestaan siitä, että teknisten sisältöjen tuotantoon, jakeluun ja hallintaan ei investoida riittävästi. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi kehitimme uuden palvelun: Etteplan HowTo. Mistä palvelussa on kyse, mitä hyötyjä se tarjoaa kaikille sidosryhmille, loppukäyttäjistä valmistajiin, jälleenmyyjiin ja palveluntuottajiin?

Kun tekninen tieto digitalisoidaan ja jaellaan verkossa, sen saatavuus paranee tuntuvasti verrattuna rajallisiin paperitulosteisiin tai PDF-tietokantaan. Loppukäyttäjille pystytään tarjoamaan rajattomasti tietoa milloin ja missä ikinä he sitä tarvitsevat, puhelimella tai tabletilla tai uusinta virtuaalitodellisuutta hyödyntävillä ratkaisuilla ja näyttöihin integroiduilla manuaaleilla.

Etteplan HowTo -palvelun painopiste on sujuvassa käyttäjäkokemuksessa. Se nopeuttaa merkittävästi ongelmanratkaisua ja lyhentää tiedon hakuun kuluvaa aikaa tarjoamalla käyttäjille tarpeeseen ja tehtävään perustuvaa sisältöä. He voivat keskittyä käsillä olevan tehtävän vaatimaan tietoon, eikä aikaa tarvitse tuhlata oikeiden asiakirjojen etsimiseen.

Tekninen tieto on käytettävissä paikasta riippumatta kaikissa digitaalisissa kanavissa ja laitteissa silloin kun sitä tarvitaan. Tekstisisältöä ja kuvia voidaan täydentää kierrettävillä 3D-kuvilla, videoilla ja animaatioilla. Käyttäjäkokemusta ja tiedon omaksuttavuutta voidaan parantaa myös lisätyn ja virtuaalitodellisuuden ratkaisuilla.

Kokonaisvaltainen avaimet käteen -palvelu kaikelle tekniselle tiedolle

Teknistä tietoa on pystyttävä tuottamaan tiukassa aikataulussa ja eri markkinoiden määräykset täyttävässä muodossa, jotta se tukee nopeaa tuote- ja palvelukehitystyötä ja pääsyä markkinoille. Aiemman tiedon uudelleenkäyttö uusien tuotteiden dokumentoinnissa ja jakelu pilvialustalta mullistaa teknisen tiedon laadinta- ja jakeluprosessin.

Tämä on Etteplan HowTo -ratkaisun kovaa ydintä. Se on kokonaisvaltainen, heti käyttövalmis avaimet käteen -palvelu. Palvelu sisältää pilvipohjaisen alustan tiedon tuottamiseen, hallintaan, ylläpitoon ja jakeluun sekä kaiken tarvittavan osaamisen. Koko prosessi voidaan automatisoida alusta loppuun.

Etteplan HowTo parantaa yritysten tuottavuutta sekä huolto-, asennus- ja käyttöönottotöiden laatua ja teknisten tuotteiden toimintaa niiden koko elinkaaren ajan. Toisin sanoen yritykset säästävät aikaa ja rahaa ja varmistavat samalla viranomaismääräysten noudattamisen. Ongelmat pystytään ratkomaan huomattavasti aiempaa useammin kerralla kuntoon.

Hyödyt lyhyesti

1. Kustannustehokas ja yksinkertainen avaimet käteen -palvelu teknisen tiedon tuotantoon, jakeluun ja hallintaan. Kaikki tieto sijaitsee yhdessä ja samassa pilvipalvelussa, josta se jaetaan automaattisesti eri kanavissa, mikä vähentää tuntuvasti hukkaa ja ongelmia sekä kustannuksia.

2. Sisällön erinomainen saatavuus lisää tuottavuutta. Etteplan HowTo takaa kaiken teknisen tiedon erinomaisen saatavuuden. Tarvittava tieto on aina käyttäjien saatavilla viivytyksettä ja kaikilla laitteilla käyttäjän sijainnista riippumatta.

3. Vaativien teknisten töiden korkeampi turvallisuus ja laatu. Pilvipohjaisen ratkaisun käyttö teknisen tiedon jakeluun parantaa työturvallisuutta, koska manuaalit ovat aina käytettävissä ja ajan tasalla. Yksiselitteiset ohjeet ovat oleellisia, jotta vaativat tekniset tehtävät ja prosessit voidaan suorittaa oikein.

4. Nopeat päivitykset ja helppo versionhallinta. Kun sisältöä on muutettava, Etteplan HowTo -palvelulla päivitykset voidaan tehdä nopeasti ja toimittaa käyttäjille välittömästi. Sisällöstä voidaan julkaista ja ylläpitää vain yhtä versiota, mikä yksinkertaistaa prosesseja. Käyttäjät voivat olla varmoja, että heillä on käytössään aina viimeisin vahvistettu versio.

5. Nopeammin markkinoille. HowTo-palvelun avulla on sisällönhallintatietokannasta on helppo poimia sisältöä uudelleen käytettäväksi. Uusi, haut mahdollistava älykäs manuaali on valmis käden käänteessä. Tästä on merkittävää etua monille erittäin kilpailluilla aloilla toimiville yrityksille, sillä se nopeuttaa useimpien tuotteiden markkinoille pääsyä.

Eikä tässä kaikki! Etteplan HowTo sisältää ainutlaatuisia analytiikkaominaisuuksia, joilla voidaan hyödyntää jopa suoraa käyttäjäpalautetta. Sisällönomistajille pystytään ensi kertaa tuottamaan tietoa siitä, miten ja milloin tietoa käytetään, mikä auttaa kehittämään sekä tietoa että itse tuotetta tai palvelua.