Fortsätt till innehåll

Re­ge­lef­ter­lev­nad och föreskrifter

Regelefterlevnad och föreskrifter

En outtröttlig diagnostiker med hög precision – maskininlärning skapar nya möjligheter inom sjukvårdsbranschen

Kombinationen av maskinseende och maskininlärning innebär stora möjligheter för sjukvården. Att använda datadriven teknik kräver nya kunskaper om och förståelse för data.

Läs hela storyn

Regelefterlevnad och föreskrifter

Medicinteknisk utrustning och konnektivitet – spännande möjligheter, strängare regler

Kraven som ställs på uppkopplad medicinteknisk utrustning ökar. Detta beror på regelverk som EU:s förordning om medicintekniska produkter (MDR), den nya dataakten och strängare cybersäkerhetskrav inom hälso- och sjukvård.

Läs hela storyn

Regelefterlevnad och föreskrifter

Hårdvarutestledare tillför kostnadseffektivitet och kvalitet till produktkontrollprocesser

Ger produkttestningen dig huvudvärk? Då kan en inhyrd testare vara rätt medicin. Att förvandla en innovation till en färdig produkt eller enhet är spännande men innebär också en hel del arbete. Att bygga den första prototypen, skapa produktionslinjer, ta fram en lanseringsplan … och så testning förstås – det steg som ofta glöms bort och orsakar mest huvudvärk. Vägen är full av överraskningar, bekymmer och problem som måste lösas. Lyckligtvis finns det en enkel lösning: en inhyrd testledare!

Läs hela storyn

Regelefterlevnad och föreskrifter

Hur säkerhet uppnås i uppkopplade enheter – visualisera vägen

Säkerheten för uppkopplade enheter är viktigare än någonsin. I takt med teknikutvecklingen ökar fördelarna och mervärdet, vilket sammantaget ger positiva effekter. Eftersom din enhet är uppkopplad blir den mer lättillgänglig för dig, men även för andra. Det innebär att hackare (illvilliga tredje parter, kriminella) och främmande makt (militära, kritiska infrastrukturattacker) också har lättare att komma åt dina data. Det är därför EU och USA reglerar cybersäkerheten för enheter, programvara och digitala tjänster.

Läs hela storyn

Regelefterlevnad och föreskrifter

Förläng livslängden på din uppkopplade enhet

Det finns många exempel på enheter som får en förkortad livscykel på grund av ett problem med effektförbrukningen, vilket leder till att enhetens batteri inte fungerar i enlighet med förväntningarna. Användarnas frustration och skadeståndskrav ser illa ut och kan skada ett företags rykte. Lyckligtvis finns det en lösning på detta problem som många tillverkare står inför: inkludering av automatiserade effektförbrukningsmätningar för den kontinuerliga integreringen av programutvecklingscykeln.

Läs hela storyn

Regelefterlevnad och föreskrifter

Vid säkerhetsbedömning av tillgångsförvaltning – ta hänsyn till cybersäkerhet

På anläggningar finns ofta maskiner från tidsperioder där olika tekniska förfaranden och bestämmelser tillämpades. Vid säkerhetsinspektioner är det huvudsakligen arbetssäkerhet som ligger i fokus, inte cybersäkerhet. För att anläggningsägare ska inse vikten av cybersäkerhet krävs en kulturell förändring. Lösningen är att ändra de processer och metoder som är relaterade till säkerhet genom att låta cybersäkerhet vara en del av anläggningens tekniska säkerhetsbedömning.

Läs hela storyn

Regelefterlevnad och föreskrifter

Testning är ett måste … från början till slut

Förbättra produktkvaliteten genom testning under hela produktutvecklingsprocessen. Heltäckande testning av inbyggda enheter är särskilt fördelaktigt.  Vad ska den framtida produkten ha för funktioner? Hur ska dessa funktioner se ut? Vad kan man förvänta sig av produkten?

Läs hela storyn

Regelefterlevnad och föreskrifter

Heltäckande tester för en modern IoT-enhet

Etteplans interna forskningsprojekt för en navigerings- och positioneringsenhet på centimeternivå erbjuder ett konkret exempel på hur du planerar ditt nästa IoT-testprojekt. Vi tillhandahåller heltäckande maskinvaru-, programvaru- och efterlevnadstester för IoT-projekt – en allt-i-ett-lösning för alla dina testbehov.

Läs hela storyn

Regelefterlevnad och föreskrifter

Endast ett litet antal medicintekniska produkter når marknaden – hur du förvandlar din uppfinning till en verklig hälsofrämjande produkt

Det finns en akut efterfrågan på nya MedTech-enheter som hjälper till att uppfylla den åldrande befolkningens behov. Men enligt MedTech-experter på Etteplan uppskattas det att bara en handfull av MedTech-idéerna någonsin gör det och blir faktiska produkter.

Läs hela storyn