Fortsätt till innehåll

Hård­va­ru­test­le­dare tillför kost­nad­sef­fek­ti­vi­tet och kvalitet till pro­dukt­kont­roll­proces­ser

Ger produkttestningen dig huvudvärk? Då kan en inhyrd testare vara rätt medicin. Att förvandla en innovation till en färdig produkt eller enhet är spännande men innebär också en hel del arbete. Att bygga den första prototypen, skapa produktionslinjer, ta fram en lanseringsplan … och så testning förstås – det steg som ofta glöms bort och orsakar mest huvudvärk. Vägen är full av överraskningar, bekymmer och problem som måste lösas. Lyckligtvis finns det en enkel lösning: en inhyrd testledare!

Alla nya hårdvaruprodukter som lanseras måste uppfylla en rad lagkrav. Det finns särskilda krav inom EU, liksom USA har sina unika krav.

Att ta hänsyn till dessa krav så tidigt som möjligt i konstruktionsfasen är mycket viktigt eftersom omkonstruktion alltid är dyrt och kan orsaka stora förseningar. För att säkerställa kvaliteten måste även funktionstester genomföras.  

Att veta vilka tester som krävs och vilka testlaboratorier som utför sådana tester är avgörande för en framgångsrik produktlansering. Projektledare brukar ha ansvaret för dessa moment, men de har ofta tidsbrist eftersom de även har andra saker att prioritera.

Det är här Etteplans hårdvarutestledare kommer in.

”Våra testledare hjälper projektledarna med allt som har med produktkontroll att göra: de ser till att varje produkt har en efterlevnadsplan och uppfyller regulatoriska krav. De håller koll på deadlines och meddelar projektledarna när det är dags att boka in labbtester. De tar även hand om dokumentation, inklusive tekniska konstruktionsfiler, och håller allt uppdaterat för internationellt typgodkännande”, säger Timo Kallinen, Head of Product Verification på Etteplan.

Etteplans testledare ser till att allt utförs i god tid och enligt standarderna så att projektledaren får mer tid att fokusera på kritiska frågor. Inhyrda testledare skapar också större flexibilitet, vilket leder till bättre resultat.

”I början av varje projekt har testledaren vanligen fullt upp, men sedan brukar det bli lugnare under en period. Etteplans testledare får dock bara betalt per timme, vilket gör dem mycket kostnadseffektiva för kunden. När projektet tar fart igen är testledaren snabbt på plats för att hjälpa projektledaren att bli klar med produktvalideringen i god tid.” 

Ett stort nätverk av hjälpsamma experter

Etteplan har ett stort nätverk av specialister och nischade experter med omfattande kunskap om en mängd olika appar och produkter. De finns alltid tillgängliga via testledarna, redo att rycka in, vilket leder till betydligt effektivare kontrollprocesser.

”När det dyker upp frågeställningar, oavsett om det handlar om batterier eller produktsäkerhet, kan vi vända oss till någon av våra experter. Istället för att anlita en intern generalist som måste ägna dagar eller veckor åt att söka lösningar kan kunden omedelbart få rätt svar av oss.”

Eftersom myndighetskrav ställer stora krav på organisation och schemaläggning kan alla typer av företag, stora som små, dra nytta av en inhyrd testchef.

”Även de största företagen lämnar ofta testningen till sista stund, vilket avsevärt ökar lanseringskostnaderna. Oavsett behov har Etteplan de laboratorier och nätverk som krävs för kostnadseffektiva och välplanerade lanseringar av nya produkter”, säger Timo Kallinen.

Behöver du hjälp med dina test- eller kontrollprocesser? Kontakta oss nedan!