Fortsätt till innehåll

Förläng livslängden på din uppkopplade enhet

Det finns många exempel på enheter som får en förkortad livscykel på grund av ett problem med effektförbrukningen, vilket leder till att enhetens batteri inte fungerar i enlighet med förväntningarna. Användarnas frustration och skadeståndskrav ser illa ut och kan skada ett företags rykte. Lyckligtvis finns det en lösning på detta problem som många tillverkare står inför: inkludering av automatiserade effektförbrukningsmätningar för den kontinuerliga integreringen av programutvecklingscykeln.

Enheter med en lång livscykel behöver en matchande effektförbrukningsprofil

För att kontrollera en enhets livscykel bör effektförbrukningmätas under en längre tidsperiod. Detta är viktigt, inte bara under utvecklingsfasen utan även före varje större release av inbyggd programvara. När allt kommer omkring är batteriets livslängd beroende av enhetens livslängd. Särskilt när batteriet inte är lätt att byta.

Till exempel är sensornoder som mäter vattennivån högst upp på en boj långt ute i havet konstruerade för att kunna hålla länge utan underhåll. I detta scenario måste batteriet hålla så länge som möjligt viket innebär att man måste veta hur stor dess effektförbrukning är.
 

Mät effektförbrukningen redan under utvecklingsfasen av produkten

Det är viktigt att mäta enhetens effektförbrukning under utvecklingsprocessen för att undvika obehagliga överraskningar. Om effektförbrukningen stiger oväntat mellan olika programversioner kan enheten behöva programfixar som kan försena marknadsintroduktionen och orsaka ytterligare utvecklingskostnader.  

”Vi har utvecklat en lösning för att integrera automatiserad mätning av batteriets effektförbrukning som en del av programvaruutvecklingens livscykel, vilket framgångsrikt har använts i projekt med kunder”, berättar Esa Kivioja, Software Testing Department Manager på Etteplan.

Tillverkare av uppkopplade enheter bör testa effektförbrukningen genom att simulera användningen av enheten i verkligheten. Detta i kombination med den relevanta driftsmiljön resulterar i en realistisk effektförbrukningsprofil där toppar och avvikelser i effektförbrukningen kan observeras och nödvändiga förändringar av programvara eller maskinvara kan planeras.
 

Programuppdateringar kan orsaka en ökad effektförbrukning

Moderna enheter kräver regelbundna programuppdateringar. Dessa uppdateringar kan leda till att enhetens effektförbrukning förändras. Därför bör det vara en standardrutin att mäta effektförbrukningen under alla aktiviteter relaterade till utvecklingen av programvaran. 

”Utveckling av automatiserade mätningar som en del av programvaruutvecklingen säkerställer genomförandet av en rimlighetskontroll av batteriets effektförbrukning vid alla ändringar av koden. En längre testkörning kan dessutom göras innan programvaran uppdateras i produktion, vilket ger en mycket mer realistisk förbrukningsprofil jämfört med att mäta förbrukningen under en kortare specifik tid”, förklarar Jouni Karinen, Business Development Manager på Etteplan.

Ett bra exempel på detta är ett par Bluetooth-hörlurar som då och då får en programuppdatering. Om programuppdateringen förkortar batteriets livslängd, minskar det även enhetens användbarhet för konsumenterna avsevärt.
 

Etteplan erbjuder de testfunktioner och kunskaper som krävs för automatiserad mätning av dina enheters effektförbrukning

Som ett multidisciplinärt teknikserviceföretag som specialiserar sig på programvara och inbäddade lösningar, konstruktionslösningar och tekniska dokumentationslösningar har vi hjälpt våra kunder att skapa ett brett utbud av uppkopplade enheter. Tack vare vår unika kombination av design- och testexpertis kan vi säkerställa att din enhet lever upp till de högsta marknadsstandarderna och har en lång livslängd.