Siirry sisältöön

Pidempi elinkaari verkkoon liitetyille laitteille

Tehonkulutukseen ja sitä kautta akun kestoon liittyvät ongelmat lyhentävät usein laitteiden elinkaarta. Käyttäjien turhautuminen ja vastuukysymykset eivät näytä hyvältä ja voivat aiheuttaa yritykselle mainehaittoja. Onneksi tähän useiden valmistajien kohtaamaan ongelmaan on ratkaisu: automatisoidun tehonkulutusmittauksen integrointi jatkuvaan ohjelmistonkehityssykliin.

Tehonkulutusprofiilin on tuettava laitteen pitkää elinkaarta

Tehonkulutusta tulisi mitata pitkällä aikajänteellä, jotta laitteen elinkaarta pystytään hallitsemaan tehokkaammin. Tämä on tärkeää paitsi kehitysvaiheessa myös jokaisen merkittävän laiteohjelmistojulkistuksen yhteydessä. Loppupeleissä laitteesi akun elinkaari korreloi itse laitteen elinkaaren kanssa, etenkin jos akun vaihtaminen on vaikeaa.

Esimerkiksi merellä sijaitsevan poijun kärjessä merenpinnan korkeutta mittaavat anturisolmut on suunniteltu kestämään pitkään ilman huoltoa. Tällaisessa tilanteessa akun on kestettävä mahdollisimman pitkään, joten laitteen tehonkulutus on tunnettava hyvin.
 

Mittaa tehonkulutus jo tuotekehityksen aikana

Laitteen tehonkulutuksen mittaaminen tuotekehityksen aikana on tärkeää epämiellyttävien yllätysten välttämiseksi. Jos laitteen tehonkulutus kasvaa odottamattomasti ohjelmistoversioiden välillä, ohjelmistoa on mahdollisesti korjattava, mikä voi viivästyttää markkinoille vientiä ja aiheuttaa ylimääräisiä kehityskustannuksia. 

”Olemme kehittäneet ratkaisun, jossa akkuenergian kulutusmittaukset integroidaan osaksi ohjelmistokehityksen elinkaarta. Ratkaisua on käytetty jo onnistuneesti asiakasprojekteissa”, sanoo Etteplanin ohjelmistotestausosaston vetäjä Esa Kivioja.

Tehonkulutusta kannattaa testata simuloimalla laitteen todellista käyttötapaa ja käyttöympäristöä, jolloin saadaan todenmukainen tehonkulutusprofiili. Se auttaa havaitsemaan kulutuspiikit ja -poikkeamat ja tekemään ohjelmistoon tai laitteeseen vaadittavat muutokset.
 

Ohjelmistopäivitykset voivat nostaa tehonkulutusta

Nykylaitteiden ohjelmistoja on päivitettävä säännöllisesti. Päivitykset voivat kuitenkin vaikuttaa odottamattomalla tavalla laitteen tehonkulutukseen. Siksi tehonkulutuksen mittaamisen tulisi olla osa vakiokäytäntöjä kaikessa ohjelmistokehitystyössä. 

”Ohjelmiston kehityssykliin integroidut automatisoidut mittaukset varmistavat, että akun tehonkulutuksen järkevyys tarkistetaan joka kerta, kun koodia muutetaan. Lisäksi voidaan suorittaa pidempi testi ennen ohjelmiston päivittämistä tuotannossa, jolloin saadaan paljon todenmukaisempi kulutusprofiili kuin lyhyissä mittauksissa”, toteaa liiketoiminnan kehityspäällikkö Jouni Karinen Etteplanilta.

Hyvä esimerkki tästä on Bluetooth-kuulokkeet, joiden ohjelmisto päivitetään aika ajoin. Jos kuulokkeiden akunkesto heikkenee päivityksen seurauksena, niiden käytettävyys kuluttajan kannalta heikkenee tuntuvasti.
 

Etteplanilta saat laitteesi tehonkulutuksen automaattiseen mittaamisen tarvittavat testauskyvykkyydet ja osaamisen

Etteplan on monialainen teknologiapalveluyritys, joka on erikoistunut ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisuihin, suunnitteluratkaisuihin sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisuihin. Olemme auttaneet asiakkaitamme kehittämään hyvin monenlaisia verkkoon liitettyjä laitteita. Ainutlaatuinen suunnittelu- ja testauskokemuksemme auttaa varmistamaan, että laitteesi vastaa tiukimpia markkinoiden vaatimuksia ja että sen elinkaari on pitkä.