Fortsätt till innehåll

Digitalisering och ny teknik

Nya säkerhetsregler med stor inverkan på den industriella digitaliseringen

Industriföretag som implementerar nya digitala innovationer måste vara alltmer uppmärksamma på reglerna. EU, USA, internationella branschorganisationer och standardiseringsorgan kommer snart att införa en stor mängd förordningar, särskilt inom cybersäkerhet. Det kommer att påverka nästan alla branscher som utvecklar inbyggda enheter och digitala tjänster. Vilka regler måste man känna till för att undvika problem?

Läs hela storyn

Digitalisering och ny teknik

Hur man bygger en optimal industriell IoT-lösning i den globala IoT-eran

I dagens tunga industrier är uppkopplingen ett måste för att möjliggöra tjänster som fjärrunderhåll på en global skala. Men att välja bästa möjliga teknik för att upprätta uppkopplingen kan vara en utmaning i industriella miljöer. Vilka faktorer måste man beakta?

Läs hela storyn

Digitalisering och ny teknik

Verkliga fördelar med virtuell utbildning

Den digitala revolutionen påverkar även lärandet. Helt nya perspektiv skapas, till exempel med virtual reality (VR). Är det mest en rolig teknikpryl? Eller kommer det att förbättra kunskapsinhämtningen över tid? Den här artikeln handlar om vad VR är och dess fördelar och begränsningar inom inlärning, samt hur VR kan vara ett ovärderligt verktyg för företag.

Läs hela storyn

Digitalisering och ny teknik

Klivet in i servicebranschen är en utmaning för utrustningstillverkarna – men ett internt expertteam behövs inte nödvändigtvis för en framgångsrik omställning

Utrustningstillverkare har alltid tillhandahållit tjänster. Men omvandlingen från tillverkare till tjänsteleverantör går allt snabbare. Enhetens köpare börjar redan ta för givet att digitala mervärdestjänster kommer att tillhandahållas med produkten. En servicemodell som ger en stadig intäktsström möjliggör snabb intäktstillväxt för utrustningstillverkaren. Vissa tillverkare byter till en abonnemangsbaserad modell med sina enheter, där kunden inte längre äger utrustningen utan betalar en månadsavgift för produkten och dess underhåll.

Läs hela storyn

Digitalisering och ny teknik

Nya förordningar och tekniktrender revolutionerar uppkopplingen av allt

Hypen kring Internet of Things (IoT) har pågått i minst tio år, men grunden för IoT skapades redan 1995. När IPv6-standarden infördes, utökades utrymmet för IP-adresser så att det skulle vara möjligt att ansluta alla tänkbara enheter till internet.

Läs hela storyn

Digitalisering och ny teknik

UX i fabriker – samarbete mellan människa och maskin kräver en välpolerad användarupplevelse

Använder operatören handskar? Är enheten placerad i en bullrig miljö? Digitala applikationer har blivit en del av vardagen i fabriken. En bra användarupplevelse (UX) håller hjulen igång. UX-design får därför inte bli en gissningslek.

Läs hela storyn

Digitalisering och ny teknik

Kraven på företagens ansvar påskyndar utvecklingen av digitala affärsmodeller inom industriell produktion

Industri 4.0 väckte stora förväntningar på digitalisering för att få en effektivare produktion och revolutionera affärsmodellerna. Istället uteblev utvecklingen. Nu fungerar det sociala trycket som en katalysator för förnyelse av affärsmodellerna. Men varför händer det, och vad krävs för att lyckas?

Läs hela storyn

Digitalisering och ny teknik

Elektrifiering av tung industri – 3 lärdomar

Elbilar och elcyklar är redan vanligt förekommande i många delar av världen. Elektrifieringen av den tunga industrin går däremot långsammare. Men en betydande omvandling är ändå på god väg.

Läs hela storyn

Digitalisering och ny teknik

Elektrifieringen i energibranschen utvecklar ett helt nytt ekosystem

Produktionen av batterier är grundläggande för elektrifieringen. Ett helt nytt ekosystem utvecklas snabbt, eftersom ”batteritillverkningsklustret” är starkt kopplat till fordonstillverkare och energiindustri, inklusive leverantörerna av laddningssystem. Batteriåtervinningen ökar också.

Läs hela storyn