Fortsätt till innehåll

Våra bästa tips för att öka flexibiliteten på arbetsplatsen

Flexibilitet är förmågan att snabbt och framgångsrikt anpassa sig till kortsiktiga förändringar. I en snabbt föränderlig värld är det nu viktigare än någonsin att vara flexibel. Eftersom den som är flexibel är mångsidig, motståndskraftig och redo för framtiden.

För en tillverkare som vill höja produktiviteten finns det mycket att beakta. Hur produktiviteten maximeras. Montera produkter av hög kvalitet till ett överkomligt pris. Kunderna förväntar sig massanpassade varianter av din produkt men även sådana som är skräddarsydda efter deras egna krav. Hur kan detta förenas? Det stämmer. Genom att vara flexibel. I den här bloggen ger vi våra bästa tips för att öka flexibiliteten på arbetsplatsen.

Komma igång

Det första steget för att uppnå ökad flexibilitet är att ompröva de grundläggande tillverkningsprocesserna, affärsprocesserna och arbetssätten. Nästa steg är att bädda in förutsättningarna och drivkrafterna bakom förändring och flexibilitet i din dagliga verksamhet. Med andra ord: standardisera flexibiliteten i dina monteringsprocesser och gör det enkelt för operatörerna att hantera variationer.

Ett bra sätt att införliva flexibilitet i dina tillverkningsprocesser är att använda verktyg för ljusstyrd plockning (pick-to-light eller pick-to-beam) som vi nämnde i vår blogg How to be more productive as a factory. Operatörer kan börja montera utan lång praktik inom verksamheten, vilket sparar tid och pengar.

Vår vision av ett flexibelt tillverkningsgolv

Eftersom vår hjärna har förmåga att bearbeta bilder snabbare har vi tagit fram en layout åt dig. Layouten visar exakt hur omvandling av monteringsprocessen med hjälp av LCIA (Low Cost Intelligent Automation) kan leda till ökad produktivitet och flexibilitet.

Så fungerar det

Som du kan se i bilden ovan är operatörerna hjärtat i monteringsprocessen. Alla maskiner och stationer är placerade i rätt ordning runt omkring dem. Detta eliminerar onödigt gående och minskar tiden som läggs på icke värdeskapande aktiviteter. Detalj- och materialförsörjning sker från baksidan av respektive station, utanför linjen. Därmed störs inte operatörerna som arbetar längs linjen.

Processflöde

Alla produkter kan i princip följa samma allmänna monteringsprocess, men vissa monteringssteg skiljer sig åt (visas som blå, röda och gröna linjer). När monteringslinjen är korrekt utformad kan alla produkter ha ett likartat flöde, men för en del produkter kan vissa monteringssteg hoppas över (visas som streckade linjer).

Operatörer med full kontroll

Den U-formade linjen ger operatörerna god överblick och gör det enkelt för dem att kommunicera med varandra. Du kan enkelt se förloppet för alla produkter längs linjen, baserat på deras placering. Mängden PIA (produkter i arbete) är alltid densamma på linjen. Den operatör som slutför en produkt och skickar ut den från linjen är samma operatör som startar en ny produkt vid enstycksflöde.

Bibehåll flexibiliteten

En monteringslinje som denna kan skötas av en, två eller tre operatörer beroende på den produktionsvolym som krävs. Varje operatör kan hela tiden arbeta på samma del av linjen om så önskas, men det är bättre att byta roller regelbundet för att säkerställa flexibilitet och förmåga att arbeta på olika delar av linjen.