Siirry sisältöön

Parhaat vinkkimme joustavuuden lisäämiseen tuotannossa

Joustavuus tarkoittaa kykyä sopeutua lyhytkestoisiin muutoksiin nopeasti ja myönteisesti. Nykyisessä nopeasti muuttuvassa maailmassa joustavuus onkin arvokkaampaa kuin koskaan, sillä joustava toimija on myös monipuolinen, resilientti ja valmis tulevaisuuden haasteisiin.

Tuottavuuden parantamiseksi valmistavan teollisuuden on otettava huomioon lukemattomia asioita. Miten maksimoida tuottavuus? Miten valmistaa laadukkaita tuotteita ja pitää samalla kustannukset kohtuullisena? Miten valmistaa sekä massaräätälöityjä variantteja että asiakaskohtaisesti räätälöityjä tuotteita? Mikä on vastaus? Aivan oikein – joustavuus. Tässä blogissa jaamme parhaat vinkkimme joustavuuden lisäämiseen tuotannossa. 

Miten alkuun?

Ensimmäinen vaihe joustavuuden lisäämisessä on ajatella uusiksi tuotannon sekä liiketoiminnan perusprosessit ja työtavat. Seuraavaksi integroidaan muutoksen ja joustavuuden perusedellytykset ja -ajurit päivittäiseen toimintaan. Toisin sanoen joustavuudesta tehdään kokoonpanoprosessien vakio-ominaisuus ja samalla helpotetaan operaattoreiden reagointia vaihteluun. 

Joustavuuden integrointi tuotantoprosessiin käy näppärästi valo-ohjatuilla (pick-to-light tai pick-to-beam) työkaluilla, joihin viitataan blogissamme ”How to be more productive as a factory”. Operaattorit voivat aloittaa kokoonpanotyön ilman pitkää koulutusta, mikä säästää aikaa ja rahaa. 

Visiomme joustavasta tuotannosta

Aivot pystyvät käsittelemään kuvia nopeammin kuin tekstiä, joten olemme laatineet oheisen kaavion. Se osoittaa, miten kokoonpanoprosessin uudistaminen LCIA (Low Cost Intelligent Automation) -teknologian avulla voi parantaa tuottavuutta ja joustavuutta. 

Perusidea

Kuten kuvasta näkee, operaattorit ovat kokoonpanoprosessin keskiössä ja kaikki koneet ja työpisteet on järjestetty heidän ympärilleen. Näin päästään eroon turhasta liikkumisesta ja vähennetään arvoa lisäämättömän ajan ja toiminnan osuutta. Osat ja materiaalit saapuvat kuhunkin työpisteeseen kokoonpanolinjan ulkokehältä siten, että linjan sisäpuolella työskentelevät operaattorit eivät häiriinny. 

Prosessin kulku

Kaikkien tuotteiden kohdalla voidaan lähtökohtaisesti noudattaa kokoonpanon perusprosessia, mutta joidenkin tuotteiden kohdalla tiettyjä vaiheita ei tarvita (havainnollistettu kuvassa sinisellä, punaisella ja vihreällä viivalla). Kun kokoonpanon vaiheet on järjestetty oikein, kaikki tuotteet voivat kulkea samaa reittiä, mutta joidenkin tuotteiden kohdalla tietyt vaiheet vain jätetään välistä (havainnollistettu katkoviivoilla). 

Operaattoreiden ehdoilla

Linjan U-muodon ansiosta operaattorit voivat helposti pitää silmällä koko prosessia ja viestiä toistensa kanssa. Kokoonpanon edistymisen näkee välittömästi tuotteen sijainnista linjalla. Keskeneräisen tuotannon määrä linjalla pysyy vakiona. Tuotteen valmiiksi saava ja linjalta pois lähettävä operaattori aloittaa myös uuden tuotteen kokoonpanon one-piece flow -periaatteen mukaisesti. 

Säilytä joustavuus

Näin järjestetyllä kokoonpanolinjalla voi toimia yhdestä kolmeen operaattoria vaaditun tuotantomäärän mukaan. He voivat halutessaan työskennellä jatkuvasti samassa työpisteessä, mutta työpisteiden säännöllinen vaihtaminen on suositeltavaa, jotta operaattorit osaavat työskennellä joustavasti linjan eri työpisteissä.