Ga naar inhoud

Onze beste tips voor meer flexibiliteit op de werkvloer

Flexibiliteit is het vermogen om snel en positief op een verandering die op korte termijn moet worden doorgevoerd te reageren. In de snel veranderende wereld is het nu belangrijker dan ooit om flexibel te zijn. Dit omdat je als je flexibel bent, je ook veelzijdig, veerkrachtig en op de toekomst voorbereid bent.

Een fabrikant heeft veel om over na te denken als hij de productiviteit wil verhogen. Hoe kan de productie worden gemaximaliseerd? Hoogwaardige producten maken en tegelijkertijd alles betaalbaar houden? Klanten verwachten aan de massa aangepaste varianten van een product, maar ook producten die aan hun eigen specifieke eisen voldoen. Hoe krijgt u dit allemaal voor elkaar? U weet het al. Door flexibel te zijn. In deze blog delen we onze beste tips voor verhoging van de flexibiliteit op de werkvloer.

Aan de gang

De eerste stap bij het verhogen van de flexibiliteit is beginnen met het opnieuw bekijken van de onderliggende productieprocessen, bedrijfsprocessen en werkwijzen. De volgende stap is het inbouwen van de omstandigheden en belangrijkste drijfveren voor verandering en alertheid in de dagelijkse werkzaamheden. Met andere woorden: flexibiliteit in de assemblageprocessen standaardiseren en zorgen dat operators gemakkelijk met variaties kunnen werken.

Een prima manier om flexibiliteit in de standaardproductieprocessen in te bouwen, is gebruik maken van de in onze blog 'Hoe worden we als fabriek productiever' genoemde Pick-to-Light of Pick-to-Beam hulpmiddelen. Operators kunnen beginnen met assembleren zonder dat ze een langdurig opleidingstraject moeten doorlopen om eerst het vak te leren en dit bespaart tijd en geld.

Hoe stellen we ons een flexibele productievloer voor?

Omdat onze hersenen afbeeldingen sneller kunnen verwerken, hebben we een plattegrond voor u getekend. Deze plattegrond laat u precies zien hoe verandering van het assemblageproces met behulp van LCIA (Low Cost Intelligent Automation) de productiviteit en flexibiliteit kan verhogen.

Hoe werkt dit?

Zoals de bovenstaande afbeelding laat zien, bevinden de operators zich in het hart van het assemblageproces. Alle machines en werkplekken zijn in de juiste volgorde om hen heen geplaatst. Dit voorkomt onnodig lopen en vermindert tijd en werkzaamheden die geen toegevoegde waarde bieden. Het aanvoeren van onderdelen en materialen gebeurt buiten de lijn vanaf de achterkant van iedere werkplek. Op deze manier worden de operators die binnen de lijn werken niet gestoord.

Processtroom

Alle producten kunnen in wezen hetzelfde algemene assemblageproces volgen, maar zij vereisen niet allemaal dezelfde assemblagestappen (weergegeven door blauwe, rode en groene lijnen). Als de assemblagelijn correct is ingericht, kunnen zij allemaal hetzelfde pad volgen, maar voor bepaalde producten kunnen sommige assemblagestappen worden overgeslagen (weergegeven door gestreepte lijnen).

Operators hebben alles onder controle

Door de U-vorm van de lijn hebben de operators goed overzicht en kunnen zij met elkaar communiceren. De voortgang van ieder product in de lijn is eenvoudig zichtbaar aan de hand van de locatie waar het zich bevindt. De hoeveelheid onderhanden werk in de lijn staat vast. De operator die een product voltooit en dit uit de lijn voert, is dezelfde operator die met een nieuw product begint volgens een enkelstuks werkstroom.

Flexibel blijven

Aan een op deze manier ingerichte assemblagelijn kunnen één, twee of drie operators werken, afhankelijk van de gewenste productie. Operators kunnen als zij willen continu aan hetzelfde deel van de lijn werken, maar het verdient de voorkeur om de werkzaamheden regelmatig te wisselen om flexibiliteit in het werken aan verschillende delen van de lijn te verzekeren.