Fortsätt till innehåll

Digitalisering och ny teknik

Industri 5.0 – en ny revolution eller en möjlighet att göra saker smartare?

Industrins aktörer håller fortfarande på att reda ut vad industri 4.0 – den fjärde industriella revolutionen – innebär för deras företag, men trots detta börjar EU-kommissionens satsning industri 5.0 redan se dagens ljus. Står tillverkningsindustrin inför en ny revolution som kommer att förändra allt de en gång lärt sig?

Läs hela storyn

Digitalisering och ny teknik

Grön programkod är konstruktörens hemliga vapen – design som optimerar energieffektiviteten

Grön design syns allt tydligare vid konstruktion av moderna apparater. I praktiken handlar det om att göra hållbara val som att använda mer slitstarka komponenter, miljövänliga förpackningar eller att förutse tillgången på reservdelar. Även små designbeslut kan få stor effekt när produkten slutligen sätts i produktion.  Programvarusidan spelar en avgörande roll för grön design. Programkoden […]

Läs hela storyn

Digitalisering och ny teknik

Hållbarhet inom tillverkning – inte bara en trend utan nyckeln till framgång

I takt med att världen förändras behöver även tillverkningen förändras. Konsumenter och EU-direktiv ställer högre krav på produkternas hållbarhet. Vi talade med Max Falenius, chef för Software and Embedded Services på Etteplan, om vad hållbarhet betyder inom tillverkning och hur vi kan förbereda oss för framtiden redan nu.  Den gröna omställningen utsätts nu för press […]

Läs hela storyn

Digitalisering och ny teknik

Vikten av hållbar design i en resurssnål värld

Företag behöver tänka på vilka beslut de fattar när de utvecklar enheter och hårdvara. Komponentbrist kommer att ha stor inverkan under många år framöver, men företagen måste också minska koldioxidavtrycket från sin verksamhet och sina produkter. Dessutom måste de ta hänsyn till EU-bestämmelser som reglerar energieffektiviteten för alla elektroniska enheter som tillverkas. Företag som vill […]

Läs hela storyn

Digitalisering och ny teknik

Optimera äldre enheter och lösningar – tre punkter att tänka på

När företag vill minska sitt koldioxidavtryck och bli mer hållbara bör de först undersöka de mest uppenbara förbättringsområdena inom den befintliga verksamheten innan de gör några kostsamma investeringsåtaganden. Att söka efter nya och bättre lösningar kan ta tid, och när det gäller miljön kan flera mindre åtgärder ge snabba resultat, vilket bör tas med i beräkningarna. Här är våra tre tips för att optimera befintliga lösningar för äldre enheter.

Läs hela storyn

Digitalisering och ny teknik

Cybersäkerhet för produkter och företag blir snart obligatoriskt inom EU

Många företag är fortfarande omedvetna om den förestående skärpningen av EU:s cybersäkerhetslagstiftning. Särskilt för industriutrustning och konsumentenheter är det redan hög tid att uppdatera konstruktionen. Ett dussintal olika direktiv eller förordningar inom cybersäkerhet träder i kraft under de kommande åren. Om dessa inte uppfylls kommer försäljningen av befintliga produkter och digitala tjänster att bli olaglig. Därför är det nu dags för beslutsfattare och produktutvecklare inom både enhets- och programvarusektorn att sätta sig in i den nya lagstiftningen och börja förbereda sig.

Läs hela storyn

Digitalisering och ny teknik

Våra bästa tips för att öka flexibiliteten på arbetsplatsen

Flexibilitet är förmågan att snabbt och framgångsrikt anpassa sig till kortsiktiga förändringar. I en snabbt föränderlig värld är det nu viktigare än någonsin att vara flexibel. Eftersom den som är flexibel är mångsidig, motståndskraftig och redo för framtiden.

Läs hela storyn

Digitalisering och ny teknik

Maskinöversättning: För människa och maskin

Syftet med maskinöversättning (MT) är att förenkla översättningen och uppnå bättre resultat. Teknisk dokumentation lämpar sig för sådan översättning eftersom texterna i hög grad är repetitiva och standardiserade.

Läs hela storyn

Digitalisering och ny teknik

Undvik fallgroparna som kan uppstå när dina enheter kopplas upp

Att koppla upp olika sorters enheter innebär en mängd fördelar. Men att tillföra internet-uppkoppling gör produktdesignen mycket mer komplex.

Läs hela storyn