Fortsätt till innehåll

Sänkta kostnader och effektiviserade processer: 3 skäl till varför tillverkare bör använda modellbaserade definitioner

Modellbaserad definition (MBD) är en metod som ersätter traditionella 2D-ritningar med 3D-modeller, vilket leder till större effektivitet, noggrannhet och tydlighet i tillverkningsprocessen. Med MBD förmedlas produktinformationen via 3D-modellen istället för separata ritningar, kommentarer och specifikationer.

Vi intervjuade Pekka Uski, Lead Engineer på Etteplan, om fördelarna med MBD. Pekka har djup kunskap om ämnet genom sitt forskningsarbete och sin praktiska tillämpning av metoden.

”Det finns otaliga möjligheter att dra nytta av MBD, bland annat inom tillverknings-, process-, flyg- och försvarsindustrin. MBD är inte bunden till någon specifik tillverkningsmetod – den påverkar bara informationsflödet i konstruktionsprocessen”, säger Pekka.

Här är tre fördelar med att använda modellbaserad definition:
 

Ökad effektivitet och noggrannhet

En av de största fördelarna med MBD är dess förmåga att förbättra effektiviteten och noggrannheten i tillverkningsprocessen. Med traditionella 2D-ritningar måste tillverkarna studera flera dokument för att förstå produktspecifikationerna, vilket kan leda till misstag och förseningar. MBD eliminerar behovet av separata ritningar, kommentarer och specifikationer, vilket gör det enklare att förstå och kommunicera produktkrav.

Genom att tillhandahålla all nödvändig information i en enda 3D-modell minskar MBD risken för feltolkningar och misstag. Dessutom kan ändringar göras direkt i modellen så att all relaterad dokumentation uppdateras automatiskt, vilket resulterar i betydande tidsbesparingar och större noggrannhet.
 

Förbättrad kommunikation och samverkan

En annan fördel med MBD är förbättrad kommunikation och samverkan mellan intressenter. Med traditionella 2D-ritningar kan kommunikationen vara utmanande eftersom olika parter kan tolka informationen på olika sätt. MBD ger en klar och entydig representation av produkten, vilket gör det enklare att kommunicera och samarbeta mellan olika avdelningar och organisationer.

MBD möjliggör också förbättrat samarbete under konstruktionsfasen. Eftersom all information finns i 3D-modellen kan ingenjörer och konstruktörer samarbeta mer effektivt, vilket minskar den tid och de resurser som krävs för konstruktionsuppdateringar.

Maskinläsbara 3D-anteckningar gör det även möjligt att automatiskt överföra data (toleranser, ytkvaliteter, material) från ett system till ett annat. Till exempel överförs GPS-toleranser som angetts av konstruktören automatiskt till CAM-programmet eller mätmaskinprogrammet. Detta leder till avsevärda besparingar i programmeringstid för verktygsbanor.
 

Tids- och kostnadsbesparingar

MBD kan också leda till kostnadsbesparingar i tillverkningsprocessen. Genom att minska antalet dokument och ritningar effektiviserar MBD processen och minskar den tid och de resurser som krävs för tillverkningen. 3D-modellens precision och tydlighet minskar dessutom sannolikheten för fel och omarbetningar, vilket sparar både tid och pengar.

MBD ökar också automatiseringsmöjligheterna i tillverkningsprocessen. Med all nödvändig information i 3D-modellen kan tillverkningsprocesserna automatiseras, vilket minskar behovet av manuella åtgärder och tillhörande kostnader.

Sammanfattningsvis erbjuder MBD betydande fördelar för tillverkarna, som ökad effektivitet och noggrannhet, enklare kommunikation och samarbete samt kostnadsbesparingar. Genom att införa MBD kan tillverkarna effektivisera sina processer, minska antalet fel och omarbetningar och öka sin konkurrenskraft på marknaden. I takt med att tillverkningsindustrin fortsätter att utvecklas blir MBD ett allt viktigare verktyg för att förbättra produktiviteten och minska kostnaderna.

”Ett modellbaserat företag bör vara slutmålet för implementeringen av MBD. Detta innebär ett sömlöst informationsflöde mellan systemen. MBD är det bästa stället att börja på!”, avslutar Pekka.

Vill du implementera MBD i din konstruktions- och tillverkningsprocess? Kontakta oss så hjälper vi dig.