Przejdź do treści

Oszczędności i usprawnianie procesów: 3 powody, dla których producenci powinni korzystać z cyfrowej definicji produktu

MBD (Model-Based Definition) to technika, która zastępuje tradycyjne rysunki 2D modelami 3D, podnosząc efektywność, zapewniając wysoką precyzję i klarowność w procesie produkcji. Dzięki MBD informacje o produkcie są przekazywane za pomocą modelu 3D, a nie osobnych rysunków, adnotacji i specyfikacji.

Pekka Uski, główny inżynier w Etteplan, opowiedział nam o korzyściach płynących z MBD. Pekka ma zgłębiał swoją wiedzę w tym temacie dzięki swojej pracy badawczej i implementacji metody w rzeczywistych warunkach.

„MBD znajduje zastosowanie w różnych branżach, w tym produkcyjnej, procesowej, lotniczej i obronnej. MBD nie jest związane z żadną konkretną metodą produkcji, wpływa tylko na przepływ informacji w procesie projektowania” – wyjaśnia Pekka.

Poznaj trzy korzyści wynikające z używania techniki MBD.

Zwiększona efektywność i precyzja

Jedną z głównych zalet MBD jest poprawa efektywności i dokładności w procesie produkcyjnym. W przypadku tradycyjnych rysunków 2D producenci muszą odwoływać się do wielu dokumentów, aby zrozumieć specyfikację produktu, co potencjalnie może prowadzić do błędów i opóźnień. MBD eliminuje potrzebę osobnych rysunków, adnotacji i specyfikacji, ułatwiając zrozumienie i komunikację wymagań dotyczących produktu.

Dzięki dostarczeniu wszystkich niezbędnych informacji za pomocą pojedynczego modelu 3D, technika ta zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów i nieporozumień. Co więcej, ewentualne zmiany można wprowadzać bezpośrednio w modelu, a wszystkie powiązane dokumenty są automatycznie aktualizowane, co prowadzi do znacznego oszczędzania czasu i większej precyzji.

Lepsza komunikacja i współpraca

Kolejną korzyścią MBD jest wejście na wyższy poziom komunikacji i współpracy między interesariuszami. Zwykle w przypadku tradycyjnych rysunków 2D komunikacja jest wyzwaniem, ponieważ zainteresowane strony mogą interpretować informacje na wiele sposobów. MBD zapewnia klarowne i jednoznaczne przedstawienie produktu, ułatwiając porozumienie, a więc i współpracę między różnymi działami i organizacjami.

Technika MBD umożliwia również usprawnienie współpracy na etapie projektowania. Dzięki umieszczeniu wszystkich niezbędnych informacji w modelu 3D inżynierowie i projektanci mogą efektywniej współpracować, oszczędzając czas i zasoby, potrzebne do iteracji projektowych.

Dodatkowo możliwość odczytu przez maszynę adnotacji 3D pozwala na automatyczny transfer danych (tolerancje, jakości powierzchni, materiały) z jednego systemu do drugiego. Na przykład, ustalone przez projektanta tolerancje GPS są automatycznie przenoszone do programowania CAM lub programowania maszyny pomiarowej. To pozwala osiągnąć znaczne oszczędności czasu programowania ścieżek maszynowych.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Technika MBD może również pozwala na zminimalizowanie kosztów w procesie produkcji. Poprzez redukcję zapotrzebowania na wiele dokumentów i rysunków, MBD usprawnia proces, skracając czas i zmniejszając potrzebne zasoby. Co więcej, wysoka dokładność i klarowność modelu 3D zmniejszają ryzyko pojawienia się błędów i konieczności poprawek, pozwalając na zaoszczędzenie zarówno czasu, jak i pieniędzy.

MBD umożliwia także większą automatyzację w procesie produkcji. Dzięki umieszczeniu wszystkich niezbędnych informacji w modelu 3D, procesy produkcyjne mogą być zautomatyzowane, zmniejszając potrzebę interwencji manualnej oraz związane z tym koszty.

Reasumując, technika MBD oferuje znaczące korzyści dla producentów, w tym zwiększoną efektywność i dokładność, lepszą komunikację i współpracę oraz generuje oszczędności kosztów. Dzięki przyjęciu MBD producenci mogą usprawnić swoje procesy, zmniejszyć liczbę błędów i poprawek, a co za tym idzie – podnieść swoją konkurencyjność na rynku. W miarę rozwoju branży produkcyjnej MBD staje się coraz istotniejszym i znaczącym narzędziem, którego celem jest poprawa produktywności i redukcja kosztów.

„Ostatecznym celem wdrożenia MBD powinno być funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa w oparciu o tę technikę. Oznacza to bezproblemowy przepływ informacji między systemami. Technika MBD to najlepszy możliwy start!” – podsumowuje Pekka.

Planujesz wdrożyć MBD w procesie projektowania i produkcji? Skontaktuj się z nami!