Siirry sisältöön

Pienemmät kustannukset ja tehokkaammat prosessit: kolme syytä, miksi mal­li­pe­rus­tai­nen tuotemäärittely kannattaa

Malliperustainen tuotemäärittely (MBD, Model-Based Definition) tarkoittaa tekniikkaa, jossa perinteiset 2D-piirustukset korvataan 3D-malleilla. Valmistusprosessin tehokkuus, tarkkuus ja selkeys paranevat. MBD:ssä tuotetieto välitetään erillisten piirustusten, annotaatioiden ja spesifikaatioiden sijaan 3D-mallin avulla.

Kyselimme Etteplanin Lead Engineer Pekka Uskilta MBD:n eduista. Pekka on tehnyt asiasta tutkimusta ja käyttänyt menetelmää omassa työssään, joten hän tuntee aiheen kuin omat taskunsa.

”MBD tarjoaa lukemattomia hyötyjä esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa sekä prosessi-, ilmailu- ja puolustusteollisuudessa. MBD ei ole sidoksissa mihinkään tiettyyn valmistusmenetelmään, vaan se vaikuttaa vain suunnitteluprosessin tiedonkulkuun”, Pekka kertoo.

Alla käymme läpi kolme malliperustaisen tuotemäärittelyn etua.
 

Tehokkuus ja tarkkuus

Yksi MBD:n suurimpia etuja on sen kyky parantaa valmistusprosessien tehokkuutta ja tarkkuutta. Perinteisiin 2D-piirustuksiin luottavien yritysten on noudettava tuotespesifikaatiot useista eri dokumenteista, mikä kasvattaa virheiden ja viivästysten vaaraa. MBD poistaa erillisten piirustusten, annotaatioiden ja määritysten tarpeen ja helpottaa tuotevaatimusten ymmärtämistä ja niistä viestimistä.

MBD:n myötä kaikki tarvittava tieto sisältyy yhteen 3D-malliin, mikä pienentää väärintulkintojen ja virheiden vaaraa. Lisäksi muutokset voidaan tehdä suoraan malliin ja muutokset päivittyvät automaattisesti kaikkiin liittyviin dokumentteihin, jolloin säästyy aikaa ja tarkkuus paranee.

Tehokkaampaa viestintää ja yhteistyötä

Yksi MBD:n eduista on eri sidosryhmien välisen viestinnän ja yhteistyön tehostuminen. Perinteisten 2D-piirustusten kohdalla viestintää voi hankaloittaa se, että eri osapuolet tulkitsevat tietoa eri tavoin. MBD tarjoaa selkeän ja yksiselitteisen esityksen tuotteesta, mikä helpottaa eri osastojen ja organisaatioiden välistä viestintää ja yhteistyötä.

MBD tehostaa myös suunnitteluvaiheen yhteistyötä. Kun kaikki tarvittava tieto sisältyy 3D-malliin, insinöörien ja suunnittelijoiden välinen yhteistyö on sujuvampaa, jolloin suunnitteluprosessin iteraatioihin kuluu vähemmän aikaa ja resursseja.

Lisäksi koneluettavien 3D-annotaatioiden ansiosta data (toleranssit, pinnanlaatu, materiaalit) voidaan siirtää järjestelmästä toiseen automaattisesti. Esimerkiksi suunnittelijan määrittämät GPS-toleranssit siirtyvät automaattisesti CAM-ohjelmointiin tai mittakoneen ohjelmointiin. Tämä säästää merkittävästi aikaa työstöratojen ohjelmoinnissa.
 

Kustannus- ja ajansäästöt

MBD voi auttaa myös säästämään valmistusprosessin kustannuksia. MBD tehostaa prosessia vähentämällä useiden dokumenttien ja piirustusten tarvetta, mikä puolestaan vähentää valmistukseen tarvittavaa aikaa ja vaadittavia resursseja. 3D-mallin tarkkuus ja selkeys vähentää lisäksi virheistä johtuvien uudelleentyöstöjen vaaraa, jolloin säästyy jälleen aikaa ja rahaa.

MBD auttaa myös lisäämään valmistusprosessin automaatioastetta. Kaiken tarvittavan tiedon sisältyminen 3D-malliin tarkoittaa, että valmistusprosesseja voidaan automatisoida, eli manuaalinen työ ja siihen liittyvät kustannukset vähenevät.

Malliperustaisen tuotemäärittelyn etuihin valmistavalle teollisuudelle lukeutuvat siis muun muassa tehokkuus ja tarkkuus sekä sujuvampi viestintä ja yhteistyö. MBD:n käyttöönotto auttaa tehostamaan prosesseja, vähentämään virheiden ja uudelleentyöstöjen vaaraa sekä parantamaan kilpailukykyä. Valmistavan teollisuuden kehittymisen myötä MBD:n merkitys tuottavuuden parantamisessa ja kustannusten pienentämisessä kasvaa.

”Perimmäisenä tavoitteena tulisi olla ottaa MBD käyttöön koko yrityksessä. Silloin tiedot siirtyvät saumattomasti eri järjestelmien välillä. Kannattaa vain laittaa pallo pyörimään!”, Pekka kehottaa.

Onko tarkoituksenne ottaa MBD käyttöön suunnittelu- ja valmistusprosesseissanne? Ota rohkeasti yhteyttä, olemme valmiita auttamaan.