Fortsätt till innehåll

Tekniskt ledarskap som tjänst – skaffa den bästa experten för din industriella digitalisering

I många fall inser företag att de saknar lämplig intern kompetens för att hantera sin digitala omvandling. Etteplans premiumtjänst erbjuder en ny problemfri och kostnadseffektiv lösning. Nu kan du till exempel få en senior expert på toppnivå som kan initiera och leda en process för grön omställning inom FoU.

Även stora företag ställs inför situationer där de behöver hjälp med att utveckla sin digitala verksamhet och sina digitala tjänster. Deras specialister eller chefer är för upptagna med sina löpande uppgifter eller saknar rätt kompetens eller erfarenhet, eller så saknar företaget resurser att anställa en person på heltid. För att komma vidare behöver de någon med lång erfarenhet, brett perspektiv, ledaregenskaper och djup kunskap. Att anställa en så mångkunnig person är en komplicerad process.

Etteplans förstklassiga Technology Leadership as a Service erbjuder en ny lösning. I praktiken garanterar Etteplan en högt kvalificerad senior expert med förmåga att leda en långsiktig process. Tjänsten är flexibel och anpassad till kundens specifika behov.

Oavsett om företaget sysslar med tillverkning, smart trafik, medicinteknik, försvar eller detaljhandel så kan de räkna med att få rätt sorts expertis. Etteplans experter har lång erfarenhet av dessa och många andra branscher.

Bland annat växer intresset för att medverka i den gröna omställningen, som är ett nytt område som påverkar företag över hela världen. Etteplans experter har redan hjälpt företag med denna process.

För digitala omvandlingsprocesser, viktiga FoU-projekt och mycket mer

Premiumtjänsten lämpar sig för en mängd olika fall som kräver kompetens och insikt på senior nivå. Den är perfekt för uppdrag som kräver minst ett års arbete.

Tänkbara syften med tjänsten:

  • Utveckla och definiera den tekniska visionen och en färdplan för framtiden
  • Utföra en kritisk kartläggning av befintlig teknikarkitektur
  • Identifiera utmaningar inom kundorienterade tjänster ur ett objektivt perspektiv
  • Övervaka en digital omvandlingsprocess för utvalda funktioner

Tjänstens omfattning saknar i stort sett gränser vad gäller omfattning och typ av företag. Den kan vara perfekt för stora och medelstora företag som söker någon med förmåga att hantera en komplex process och kommunicera med olika avdelningar och intressenter. Etteplans tjänst kan vara optimal för ett nystartat, riskkapitalfinansierat företag eller ett litet företag med solid finansiering som letar efter en person med stark teknisk bakgrund.

Expertens roll kan variera beroende på företagets storlek. I en större verksamhet kan personen ha en roll motsvarande utvecklingschef, FoU-chef osv. I små och medelstora företag kan tjänsten till och med motsvara en tillförordnad teknikchef eller datachef.

I vissa fall är tjänsten praktisk för FoU-projekt med ny hårdvara, programvara, en tjänst eller en kombination av dessa. Etteplans experter kan också stödja och förutse vilken inverkan en innovation kan ha på marknaden och verifiera att det finns en faktisk efterfrågan på den. Därefter kan experten leda utvecklingen av en helt ny produktfamilj, inklusive testning, regulatoriska krav eller digitaliserad teknisk dokumentation.

Tekniskt ledarskap som tjänst ger enkel tillgång till valfri kompetens på Etteplan. Bakom experten finns naturligtvis stödet från hela Etteplans organisation.

När det gäller kostnader säkerställer Etteplan konkurrenskraftig och transparent prissättning. Under alla omständigheter kan kunden undvika de administrativa kostnader och omkostnader samt bonusutbetalningar som är förknippade med rekrytering och anställning.

Vill du veta mer om Etteplans Technology Leadership as a Service? Då är du välkommen att kontakta oss!