Siirry sisältöön

Tek­no­lo­gia­joh­ta­mi­nen palveluna – käytä parasta asiantuntijaa tukemaan teol­li­suus­yri­tyk­sesi di­gi­ta­li­saa­tiota

Moni yritys joutuu huomaamaan, että siltä puuttuu sopivat henkilöstöresurssit hallitsemaan digitaaliseen muutokseen liittyviä tehtäviä. Etteplanin uusi premium-palvelu on vaivaton ja kustannustehokas ratkaisu ongelmaan. Saat käyttöösi huippuluokan asiantuntijan vaikka käynnistämään ja johtamaan vihreään siirtymään liittyvää T&K-prosessia.

Myös suuret yritykset kohtaavat tilanteita, joissa ne haluavat kehittää digiliiketoimintaansa ja -palveluitaan, mutta tarvitsevat siihen apua. Omilla asiantuntijoilta ja esimiehillä ei mahdollisesti riitä aikaa päivittäisiltä haasteilta, heillä ei ole optimaalista osaamista tai kokemusta tai yrityksellä ei ole rahkeita palkata pysyvästi asiantuntijaa. Eteenpäin pääseminen vaatisi kuitenkin, että yrityksellä olisi käytettävissään joku, jolla on laajaa kokemusta ja näkemystä, johtamistaitoja sekä syvällistä tietoa. Kaikki vaatimukset täyttävän henkilön rekrytointi on raskas prosessi.

Etteplan tarjoaa tähän uuden premium-ratkaisun: teknologiajohtaminen palveluna. Käytännössä se tarkoittaa, että Etteplan takaa asiakkaan käyttöön pidempikestoisen prosessin ajaksi huippuluokan asiantuntijan, jolla on johtamisosaamista. Joustava palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeisiin.

Oli yrityksen toimiala sitten valmistus, älyliikenne, lääketieteen teknologia, puolustusteknologia tai vähittäiskauppa, pystymme aina tarjoamaan oikeanlaista asiantuntijuutta. Etteplanin asiantuntijoilla on runsaasti kokemusta näistä ja lukuisista muista aloista.

Esimerkiksi tarve päästä vauhtiin vihreän siirtymän saralla vaikuttaa yhä useampiin yrityksiin kaikkialla maailmassa. Etteplanin henkilöstö on auttanut jo monia yrityksiä tässä prosessissa.
 

Digimuutosprosesseihin, tärkeisiin T&K-projekteihin ja muihin tarpeisiin

Etteplanin uusi palvelu sopii erilaisiin tapauksiin, joissa tarvitaan johtavaa osaamista ja näkemystä. Se on ihanteellinen ratkaisu vähintään vuoden kestäviin rupeamiin.

Palvelun mahdollisia käyttötarkoituksia:

  • teknologiavision ja tulevaisuudensuunnitelman kehittäminen ja määrittäminen
  • käytössä olevan teknologia-arkkitehtuurin kriittinen arviointi
  • asiakkaita kohtaavan palveluiden haasteiden objektiivinen tunnistaminen
  • valittujen toimintojen digimuutosprosessin valvominen.

Voisi sanoa, että vain mielikuvitus on rajana palvelun käyttömahdollisuuksille, eikä yrityksen koollakaan ole suuremmin väliä. Ratkaisu voi olla täydellinen suurille ja keskikokoisille yrityksille, jotka kaipaavat osaavaa henkilöä hallitsemaan vaativia prosesseja ja viestimään eri osastojen ja sidosryhmien kanssa. Etteplanin palvelu voi sopia ihanteellisesti myös riskirahoitetuille startupeille tai vakavaraisille pienyrityksille, joilla on haussa vahvan teknologiataustan omaava osaaja.

Asiantuntijan rooli voi vaihdella yrityskoon mukaan. Suuremmissa yrityksissä se voi vastata esimerkiksi kehitysjohtajan tai T&K-päällikön roolia. Pk-yrityksissä palvelu voi olla verrattavissa määräaikaiseen teknologiajohtajaan tai digitaalisen liiketoiminnan johtajaan.

Toisinaan palvelu voi olla hyödyksi uuden laitteen, ohjelman, palvelun tai näiden yhdistelmän tuotekehitysprojektissa. Etteplanin asiantuntija pystyy myös tukemaan ja ennakoimaan innovaation vaikutusta markkinoihin ja todentamaan, että sille on aitoa kysyntää. Myöhemmissä vaiheissa asiantuntija voi johtaa kokonaisen uuden tuoteperheen kehitystyötä, testaukseen, viranomaisvaatimuksiin ja digitaaliseen tekniseen dokumentaatioon liittyvät tehtävät mukaan luettuna.

Teknologiajohtaminen palveluna tarjoaa kaikki Etteplanin osaamisalueet helposti asiakkaan käyttöön. Asiantuntijan tukena on luonnollisesti koko Etteplanin organisaatio.

Kustannusten suhteen Etteplan takaa kilpailukykyisen ja avoimen hinnoittelun. Asiakas välttää joka tapauksessa rekrytointiin liittyvät hallinnolliset ja sivukulut sekä palkkiot.

Haluatko tietää lisää Etteplanin teknologiajohtaminen palveluna -ratkaisusta? Ota rohkeasti yhteyttä.