Fortsätt till innehåll

Enkla och bekväma hälsomätningar – design av bärbar MedTech

Tack vare teknologiska framsteg inom processorer och tryckt, flexibel elektronik, har bärbara MedTech-enheter som bärs på kroppen för olika hälsomätningar blivit alltmer tillgängliga. På grund av förändringar i demografi och framsteg inom behandling ökar också efterfrågan på dessa enheter snabbt.

De är små och bekväma; plåster som fäster på din hud, till exempel. Inga obekväma kablar. Inga tidskrävande besök på laboratorium. Bärbara medicintekniska (MedTech) enheter kan idag mäta många saker och erbjuda mycket potential.

Behandlingar som är obekväma undviks ofta, detta är en av anledningarna till varför utvecklandet och införandet av bärbar mätutrustning är så viktigt. Hälsomätningar som kan utföras på patientens hud samtidigt som de fortsätter sina dagliga aktiviteter gör också övervakningen mer framgångsrik.

Även om bärbara MedTech-enheter ännu inte används i stor utsträckning finns det vissa områden, exempelvis inom sömnforskning, där de redan är standard. Etteplan har bland annat implementerat ett smart plåsterprojekt för VTT. Idag när en ny produktidé uppstår, är det mycket troligt att den redan kan förverkligas i någon form – mycket av den nödvändiga teknologin finns redan. Ju mer vi identifierar områden där mätningar kan förbättra effektivitet, tillförlitlighet och användarvänlighet, desto fler lösningar kan vi utveckla.

Viktiga aspekter vid design av bärbar Medtech

Användbarhet

I den inledande fasen av designprocessen för bärbar MedTech är det viktigt att veta vem enheten är avsedd för och fastställa behoven. Användarvänlighet och ergonomi är av största vikt för att säkerställa att enheten är bekväm och lätt att använda från början – inte besvärlig, tung eller obekväm på något sätt. Individuella skillnader mellan människor måste också beaktas för att verifiera att mätningarna är korrekta.

Sensorer

Integrerade sensorer är en central del av bärbar MedTech. Det finns många saker som enkelt kan mätas från hudens yta, såsom temperatur, hjärtfrekvens (eller hela EKG-kurvan) och syremättnad. Sensordata, om de analyseras under en längre tid, kan avslöja mycket om en persons hälsa. Fördelarna är ännu större när data från flera olika sensorer kombineras.

Datasäkerhet

Vad gäller bärbar medicinsk teknik hanteras enhetsdata ofta i molnet. För att säkerställa datasäkerhet krypteras data hela vägen från enheten till molnet. Rätt åtkomsthantering garanterar att endast de som har ett legitimt behov och rättigheter kan se datan. Dessutom döljs identiteten för varje individ i större databaser så att de inte kan identifieras vid eventuellt informationssläpp, och läckaget kommer inte orsaka integritetsproblem.

Energiförbrukning

Energiförbrukning och energihantering hos elektroniska komponenter har utvecklats så att vi kan uppnå längre och längre användningstider. När det gäller batterier kommer de numera i olika former och allt mindre storlekar. I vissa fall kan trådlös laddning användas för att underlätta uppladdning. Dessutom är energiutvinning möjlig, särskilt i mycket lågeffektlösningar.

Hållbarhet

Hållbarhet och miljöfrågor är naturligtvis en väsentlig del av hela designprocessen. Liksom vid tillverkning av vilken enhet som helst, gynnas bärbar MedTech av en livscykelanalys i tidig fas som hjälper till att definiera smarta materialval, optimera förluster och även planera återvinningsbarheten hos produkten.

Etteplan designar bärbar MedTech från idé till marknad och levererar allt som behövs längs vägen samt ser till att varje enhet är säker att använda och uppfyller andra regleringskrav. Vi är gärna involverade i designprocessen från koncept till färdig produkt och hjälper kunderna att identifiera idéer, behov och bästa praxis.