Siirry sisältöön

Helppoa ja miellyttävää ter­veys­mit­tausta – puettavien lääkinnällisten laitteiden suunnittelu

Suorittimissa ja tulostetussa, joustavassa elektroniikassa tapahtuneen edistyksen ansiosta puettavien lääkinnällisten laitteiden saatavuus on parantunut jatkuvasti. Väestörakenteen muutosten ja hoitojen kehittymisen myötä myös niiden kysyntä kasvaa nopeasti.

Puettavat lääkinnälliset laitteet (MedTech) ovat pieniä ja huomaamattomia, esimerkiksi ihoon kiinnitettäviä ”laastareita”. Hankalia johtoja ja aikaa vieviä laboratoriokäyntejä ei tarvita lainkaan. Puettavat lääkinnälliset laitteet kykenevät nykyään monenlaisiin mittauksiin, ja niiden potentiaali on valtava.

Puettavien mittauslaitteiden avulla voidaan usein välttää epämiellyttävät hoidot, mikä on tärkeimpiä syitä niiden kehittämiselle ja käytölle. Iholta tehtäviä terveysmittauksia voidaan suorittaa häiritsemättä potilaan päivittäistä elämää, mikä tehostaa myös seurantaa.  

Vaikka puettavat lääkinnälliset laitteet eivät ole vielä yleisessä käytössä, tietyillä aloilla, kuten unitutkimuksessa, niistä on tullut jo perusratkaisu. Etteplan on toteuttanut esimerkiksi älylaastariprojektin VTT:lle (link to VTT project). Uusi tuoteidea pystytään tänä päivänä erittäin todennäköisesti toteuttamaan jossakin muodossa, sillä vaadittava teknologia on jo pitkälti olemassa. Mitä enemmän tunnistamme alueita, joilla mittaukset voisivat parantaa tehokkuutta, luotettavuutta ja helppokäyttöisyyttä, sitä enemmän ratkaisuja voimme kehittää.
 

Päänäkökohtia puettavien MedTech-laitteiden suunnittelussa

Käytettävyys

Puettavan lääkinnällisen laitteen suunnitteluprosessin alussa on tärkeää tietää kohderyhmä ja sen tarpeet. Käytettävyys ja ergonomia ovat erittäin tärkeitä, jotta laite tuntuu miellyttävältä ja helpolta käyttää heti alusta lähtien – eikä ikävältä, painavalta tai millään tavalla epämiellyttävältä. Yksilölliset erot on myös otettava huomioon, jotta voidaan varmistaa mittausten tarkkuus. 

Anturit

Laitteisiin integroitavat anturit ovat olennainen osa puettavia lääkinnällisiä laitteita. Iholta pystytään helposti mittaamaan muun muassa kehon lämpötilaa, sykettä (tai jopa sydänkäyrää) sekä happisaturaatiota. Pitkän aikavälin anturidataa analysoimalla voidaan saada paljon tietoa henkilön terveydentilasta. Hyödyt vain kasvavat, kun yhdistetään useiden eri antureiden tuottamaa dataa.

Tietoturva

Puettavien lääkinnällisten laitteiden tuottamaa dataa hallinnoidaan usein pilvessä. Tietoturvan varmistamiseksi data salataan laitteelta pilveen asti. Asianmukaisella käyttöoikeuksien hallinnalla taataan, että tietoja pystyvät katselemaan vain sellaiset henkilöt, joilla on siihen todellinen tarve ja oikeudet. Suuremmissa tietokannoissa henkilöllisyydet hämärretään siten, että vuodon tapahtuessa henkilöitä ei pystytä tunnistamaan eikä vuodosta aiheudu tietosuojaongelmia. 

Energiankulutus

Elektroniikkakomponenttien tehonkulutus- ja tehonhallintaominaisuuksien kehityksen myötä päästään yhä pidempiin käyttöaikoihin. Akut voivat nykyään olla lähes minkä muotoisia tahansa ja kooltaan erittäin pieniä. Joissakin tapauksissa lataamista voidaan helpottaa langattomalla latauksella. Energian kerääminen on myös mahdollista, etenkin erittäin vähän tehoa vaativissa ratkaisuissa.

Kestävyys

Kestävä kehitys ja ympäristönäkökohdat ovat luonnollisesti olennainen osa koko suunnitteluprosessia. Minkä tahansa laitteen tapaan myös puettavat lääkinnälliset laitteet hyötyvät varhaisesta elinkaarianalyysistä, joka auttaa optimoimaan materiaalivalinnat, hukan sekä tuotteen kierrätettävyyden.

Etteplan suunnittelee puettavat lääkinnälliset laitteet ideatasolta markkinoille valmiiseen tuotteeseen asti. Tarjoamme kaikki tarvittavat palvelut ja varmistamme, että jokainen laite on turvallinen käyttää ja täyttää myös muut viranomaisvaatimukset. Etteplan pystyy auttamaan asiakkaita koko suunnitteluprosessin ajan konseptivaiheesta valmiiseen tuotteeseen ja auttaa heitä tunnistamaan ideat, tarpeet ja parhaat käytännöt.