Fortsätt till innehåll

Industri 5.0 tar fart inom till­verk­ning­sin­dustrin – tre steg att ta

Industri 5.0 är på väg till tillverkningsindustrin, men tillverkarna funderar fortfarande på hur de kan få ut det mesta möjliga av sin 4.0-omvandling. Den här artikeln tar upp de inledande stegen om du vill arbeta för en mer etisk, hållbar och människocentrerad industri.

Först och främst ska industry 5.0 inte betraktas som en ny industriell revolution – det är bara ett nytt sätt att arbeta med tillverkning som innefattar bättre lösningar och processer med människan i teknikens centrum. Naturligtvis talar vi om en stor omställning från det effektivitetsfokuserade tänkandet i industri 4.0, och det kan kännas överväldigande att komma igång. Vår checklista i tre steg är avsedd att ge dig en bra start på din resa.

1. Utvärdera dina affärsenheter och din verksamhet innan du fattar några förändringsbeslut

Vissa uppgifter är lättare att starta med, och att göra en grundlig bedömning av företagets verksamhet är ett grundläggande steg som kan tas redan innan du skapat en förändringsplan. I vilket fall som helst kan du inte fatta beslut om åtgärder förrän du fått en uppfattning om det aktuella läget. Och med lite tur kan du hitta lämpliga åtgärder som ger omedelbar effekt. Exempelvis genom förbättrad övervakning och optimering av energiförbrukningen som både ökar hållbarheten och minimerar kostnaderna.

Eftersom industri 5.0 fokuserar på människan, hållbarhet och motståndskraft måste du använda olika perspektiv för att utvärdera din verksamhet. Då är det viktigt att prioritera – är din största utmaning att uppnå koldioxidneutralitet eller att säkra leveranskedjan på en turbulent marknad? 

Produktionens skalbarhet är avgörande för att öka motståndskraften i osäkra tider, och att diskutera skalbarhet med en konsult hjälper dig att hantera de identifierade riskerna. Livscykelanalys i sin tur belyser hur hållbar din verksamhet faktiskt är. Den ger också insikter om vad som kan förbättras både långsiktigt och redan idag.

2. Ersätt kortsiktiga perspektiv med livscykeltänkande

Livscykeltänkande är avgörande för hållbara och etiska metoder i industriella sammanhang. Tillverkningsprocesser som prioriterar kostnadsminskning och effektivitet har historiskt sett påverkat miljö och samhälle negativt. Med en livscykelstrategi kan företaget få ett helhetsperspektiv på sina produkter, processer och system, från råvaruutvinning till kassering eller återvinning.

Tillverkare kan minimera sitt koldioxidavtryck och bevara naturresurser genom att utforma produkter med längre livslängd, anskaffa råvaror på ett ansvarsfullt sätt och minska sin miljöpåver-kan under produktionen. Genom livscykeltänkande kan företag också identifiera förbättringsområden och implementera hållbara och etiska metoder som minimerar avfall, utsläpp och miljöpåverkan samtidigt som sociala förhållanden och ekonomiska fördelar förbättras.

3. Utgå från ett människocentrerat perspektiv i din design

Industriell digitalisering ska betjäna verksamheten, javisst, men också användarnas behov. Syftet med teknik är trots allt att stödja människor och inte ersätta dem helt och hållet. Och verkligt affärsvärde uppstår genom att förstå och ta hänsyn till användarnas faktiska behov och användningsscenarier.

Människor har höga förväntningar på sina arbetsverktyg – de vill ha användarvänlighet, intuitiva funktioner och anpassade användarupplevelser. Maskiner och robotar är avsedda att stärka människor och därför måste deras funktioner vara lätta att förstå. Användarupplevelsen påverkar medarbetarnas trivsel och ska inte förbises.

På affärssidan är det nästan omöjligt att lösa utmaningar utan att verkligen förstå användarnas upplevelse och behov. ANDRITZ använde till exempel tjänstedesign för att optimera sina smarta lösningar inom träbearbetning ur användarnas perspektiv för att skapa en smidig användarupplevelse i alla digitala system. Att sätta kundens behov i främsta rummet vid designbeslut säkerställer meningsfulla lösningar som också är effektivare och av bättre kvalitet.

Den viktigaste lärdomen är dock att ha modet att erkänna att man själv inte har alla svar och ha nyfikenheten och viljan att lära sig och samla in information. Det som ofta sätter käppar i hjulet är rädsla som bottnar i osäkerhet om vad som bör göras eller var i företaget man ska börja.

Att acceptera att du inte har alla svar från början skapar förutsättningar för en smidigare övergång – det är alltid lätt att skaffa sig nya kunskaper och förmågor. Expertföretag finns till hands för att hjälpa till att ta fram ett koncept och genomföra förändringen tillsammans.