Siirry sisältöön

Teollisuus 5.0 synnyttää aaltoja valmistavassa teollisuudessa – kolme keinoa eteenpäin

Teollisuus 5.0 etenee teollisuudessa, mutta yritykset painivat vielä senkin kanssa, miten teollisuus 4.0 -transformaatiosta saisi kaiken hyödyn irti. Tässä kirjoituksessa käsitellään peruskeinoja, jotka vievät kohti eettistä, kestävää ja ihmislähtöistä teollisuutta.

Ensinnäkään teollisuus 5.0:aa ei tule käsittää jälleen uudeksi teolliseksi vallankumoukseksi. Se on paremminkin uusi lähestymistapa valmistukseen, jossa hyödynnetään parempia ratkaisuja ja prosesseja ja laitetaan ihminen teknologian keskiöön. Tehokkuuslähtöiseen teollisuus 4.0:aan verrattuna kyseessä on tietenkin merkittävä muutos, ja alkuun pääseminen voi tuntua ylitsepääsemättömältä. Kätevä kolmen kohdan muistilistamme toimii ajatusten herättäjänä matkan alkuvaiheessa.
 

1. Arvioi yksiköt ja liiketoimintasi luonne ennen muutokseen sitoutumista

Alkuvaiheessa on helppo saada hyviä tuloksia, ja yrityksen toiminnan perusteellinen arviointi on perustoimenpide, josta voi aloittaa jo ennen muutossuunnitelman laatimista. Sitä paitsi ensin on muodostettava käsitys nykytilanteesta, jotta tietää mitä tehdä seuraavaksi. Hyvällä tuurilla saavutetaan jopa välittömiä vaikutuksia. Esimerkiksi energiankulutuksen seuranta ja optimointi parantaa toiminnan kestävyyttä ja pienentää kustannuksia.

Koska teollisuus 5.0:n peruselementtejä ovat ihmislähtöisyys, kestävyys ja resilienssi, liiketoimintaa on arvioitava useilta näkökanteilta. Keskeistä on priorisointi – onko tärkeintä hiilineutraalius vai toimitusketjujen luotettavuus maailman myllerryksissä? 

Tuotannon skaalattavuus on tärkeää resilienssin lisäämisessä epävarmoina aikoina, ja skaalattavuuteen liittyvät konsultointipalvelut auttavat yksilöityjen riskien torjumisessa. Elinkaarianalyysi auttaa puolestaan määrittämään, kuinka kestävää yritystoiminta on, ja tarjoaa käytännönläheistä tietoa alueista, joilla on tehtävä parannuksia niin välittömästi kuin pitkällä aikavälillä.
 

2. Lyhytnäköinen ajattelu romukoppaan ja elinkaariajattelu tilalle

Kestävän ja eettisesti moitteettoman teollisen toiminnan kulmakivi on elinkaariajattelu. Lineaarisilla tuotantoprosesseilla, joissa pääpaino on kustannusten pienentämisellä ja tehokkuudella, on historiallisesti tarkasteltuna ollut kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Elinkaariajattelun avulla yritykset voivat luoda kokonaisvaltaisen kuvan tuotteistaan, prosesseistaan ja järjestelmistään raaka-aineiden hankinnasta tuotteiden hävittämiseen tai kierrättämiseen.

Valmistajat voivat minimoida hiilijalanjälkensä ja säästää luonnonvaroja suunnittelemalla tuotteita, joilla on pidempi elinkaari, hankkimalla raaka-aineet vastuullisesti ja pienentämällä tuotannon ympäristövaikutuksia. Elinkaariajattelun avulla voi myös tunnistaa parannusta vaativia alueita ja kestäviä ja eettisiä käytäntöjä, jotka minimoivat jätteen, päästöt ja ympäristövaikutukset, parantavat sosiaalisia oloja ja tarjoavat taloudellisia hyötyjä.
 

3. Ihmislähtöinen ajattelu suunnittelun lähtökohdaksi

Teollisuuden digitalisaation tulisi palvella paitsi liiketoiminnan myös käyttäjien tarpeita. Teknologian tarkoitushan on loppujen lopuksi tukea ihmisiä heidän työssään, ei korvata heitä kokonaan. Aitoa liikearvoa syntyy, kun ymmärtää ja ottaa huomioon käyttäjien todelliset tarpeet ja käyttöskenaariot.

Ihmisillä on työssä käytettäville työkaluille korkeat odotukset – niiltä toivotaan käyttäjäystävällisyyttä, intuitiivisuutta ja personoitua käyttäjäkokemusta. Koneet ja robotiikka ovat ihmistä varten, joten niiden toimintojen on oltava helppoja ymmärtää. Käyttäjäkokemus vaikuttaa työntekijäkokemukseen, joten sitä ei kannata sivuuttaa.

Liiketoiminnan kannalta tarkasteltuna on lähes mahdotonta ratkaista haasteita, jos käyttäjäkokemuksesta ja -tarpeista ei ole todellista ymmärrystä. ANDRITZ esimerkiksi hyödynsi palvelumuotoilua optimoidakseen älykkäät puunkäsittelyratkaisut käyttäjän näkökulmasta ja saavuttaakseen yhtenäisen käyttäjäkokemuksen kaikissa digitaalisissa järjestelmissä. Asiakastarpeiden pitäminen suunnittelupäätösten keskiössä takaa tarkoituksenmukaiset ratkaisut, jotka ovat myös tehokkaampia ja laadukkaampia.

Tärkein oppi on kuitenkin tämä: tarvitset rohkeutta myöntää, että sinulla ei voi olla kaikkia vastauksia, sekä uteliaisuutta uuden oppimista ja tiedon keräämistä kohtaan. Esteeksi muodostuvat usein epävarmuudesta kumpuava pelko sekä tietämättömyys siitä, mitä on järkevää tehdä ja mistä aloittaa omassa liiketoiminnassa.

Siirtymää helpottaa jo sen hyväksyminen, että kaikkia vastauksia ei voi olla lähtölipun heilahtaessa – lisää osaamista ja kyvykkyyksiä voi helposti hankkia myös oman organisaation ulkopuolelta. Asiantuntevat kumppanit voivat auttaa proof-of-concept-vaiheessa ja muutoksen toteuttamisessa.