Przejdź do treści

Jak wypłynąć na szerokie wody Przemysłu 5.0? Wystarczą 3 kroki na początek

Przemysł 5.0 wkracza powoli na scenę produkcji, ale część producentów wciąż jest w trakcie wdrożeń założeń związanych z transformacją 4.0. W tym artykule omówiono podstawowe kroki, które należy podjąć, aby rozpocząć działania w kierunku bardziej etycznego, zrównoważonego i skoncentrowanego na człowieku przemysłu.

Przede wszystkim, Przemysł 5.0 nie powinien być traktowany jako nowa rewolucja przemysłowa - jest to jedynie nowe podejście do produkcji, które uwzględnia lepsze rozwiązania i procesy, stawiając ludzi w centrum technologii. Oczywiście mówimy tu o znacznej zmianie w stosunku do nastawionego na efektywność postrzeganą przez przemysł 4.0. Rozpoczęcie prac nad wdrażaniem pewnych zmian może wydawać się przytłaczające. Aby nie zaginąć w gąszczu zawiłości, wskażemy 3 kroki, które ułatwią podróż na szerokie wody Przemysłu 5.0. 

1. Oceń swoje jednostki biznesowe i działania przed podjęciem decyzji o zmianie

W pierwszej kolejności oceń swoją sytuację biznesową oraz działań, które możesz podjąć. To pozwoli na stworzenie mapy do zmian. Bez zrozumienia obecnego stanu rzeczy wykonanie kolejnych kroków jest niemożliwym. Jeśli natomiast dokonamy dokładnej analizy może okazać się, że wdrożenie zmian przełoży się na natychmiastową poprawę w pewnych obszarach, np. monitorowanie i optymalizacja zużycia energii zwiększa zrównoważony rozwój i minimalizuje koszty.

Przemysł 5.0 to przede wszystkim nastawienie na człowieka, zrównoważony rozwoju i odporności na cyberataki. Przy ocenie działalności należy korzystać z wielu punktów widzenia, które biorą te wartości pod uwagę. Kluczem staje się ustalenie priorytetów - czy Twoim głównym wyzwaniem jest osiągnięcie neutralności węglowej, czy zabezpieczenie łańcuchów dostaw w warunkach globalnego zamieszania?

Skalowalność produkcji odgrywa istotną rolę w zwiększaniu odporności w niepewnych czasach, a konsultacje dotyczące skalowalności pomagają w radzeniu sobie ze zidentyfikowanym ryzykiem. Z kolei analiza cyklu życia rzuca światło na to, jak bardzo zrównoważona jest Twoja firma. Oferuje ona również możliwy do podjęcia wglądu w to, gdzie można dokonać ulepszeń zarówno w perspektywie długoterminowej, jak i już dziś.

2. Zastąpienie perspektywy krótkoterminowej myśleniem w kategoriach cyklu życia

Myślenie w kategoriach cyklu życia jest kluczowe dla zrównoważonych i etycznych praktyk w środowiskach przemysłowych. Linarne podejście do procesów produkcyjnych, w którym priorytetem jest redukcja kosztów i wydajność, miało historycznie negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo. Jednak podejście oparte na cyklu życia pozwala firmom na całościowe spojrzenie na swoje produkty, procesy i systemy - od wydobycia surowców do ich utylizacji lub recyklingu.

Myślenie w kategoriach cyklu życia pozwala również firmom zidentyfikować obszary wymagające poprawy i wdrożyć zrównoważone i etyczne praktyki, które minimalizują odpady, emisje i wpływ na środowisko, jednocześnie poprawiając warunki społeczne i ekonomiczne.

3. Przyjęcie myślenia nastawionego na człowieka jako podstawy projektowania

Cyfryzacja przemysłu powinna służyć biznesowi, ale także potrzebom użytkowników. W końcu technologia istnieje po to, aby wspierać pracę ludzi, a nie całkowicie ich zastępować. A prawdziwa wartość biznesowa wynika ze zrozumienia i uwzględnienia rzeczywistych potrzeb użytkowników i scenariuszy użytkowania.

Ludzie mają wysokie oczekiwania wobec swoich narzędzi pracy - chcą, aby były one przyjazne dla użytkownika, intuicyjne i były dopasowane do indywidualnych potrzeb. Maszyny i roboty mają dawać ludziom więcej możliwości, więc ich funkcje muszą być łatwe do zrozumienia. UX ma wpływ na doświadczenie pracowników i nie należy tego aspektu pomijać.

W biznesie jest prawie niemożliwe, aby rozwiązać wyzwania bez autentycznego zrozumienia doświadczeń i potrzeb użytkownika. ANDRITZ, na przykład, wykorzystał środki projektowania usług do optymalizacji Smart Wood Processing Solutions z punktu widzenia użytkownika, aby stworzyć jak najlepsze, wręcz płynne, poruszanie się użytkownika w systemach cyfrowych. Utrzymanie potrzeb klienta jako wiodącego priorytetu w decyzjach projektowych zapewnia sensowne rozwiązania, które są również bardziej wydajne i lepsze jakościowo.

W Przemyśle 5.0 pojawia się nowy kierunek myślenia. Miej odwagę przyznać, że nie możesz mieć wszystkich odpowiedzi i postaw na ciekawość, aby zacząć się uczyć na nowo i zbierać informacje. Tym, co często hamuje rozwój, jest strach, który wynika z niepewności i niewiedzy, co zrobić lub od czego zacząć w kontekście Twojego biznesu.

Zaakceptowanie faktu, że nie ma się wszystkich odpowiedzi od samego początku, już teraz toruje drogę do łagodniejszego przejścia - umiejętności i możliwości zawsze łatwo zdobyć. Partnerzy-eksperci istnieją po to, aby pomóc w stworzeniu dowodu koncepcji i wspólnym przeprowadzeniu tej zmiany.