Fortsätt till innehåll

Optimera äldre enheter och lösningar – tre punkter att tänka på

När företag vill minska sitt koldioxidavtryck och bli mer hållbara bör de först undersöka de mest uppenbara förbättringsområdena inom den befintliga verksamheten innan de gör några kostsamma investeringsåtaganden. Att söka efter nya och bättre lösningar kan ta tid, och när det gäller miljön kan flera mindre åtgärder ge snabba resultat, vilket bör tas med i beräkningarna. Här är våra tre tips för att optimera befintliga lösningar för äldre enheter.

1. Optimera användningen av äldre enheter

Det finns mycket som kan göras redan när enheten är i aktivt bruk. Användarna är en av de viktigaste faktorerna för att minimera koldioxidavtrycket och energiförbrukningen. Om vi till exempel använder en smart sensor med fel parametrar slits batteriet ut inom några år på grund av onödigt hög belastning. Om användarna vet hur de ska ställa in de idealiska parametrarna förlängs enhetens livslängd omedelbart. 

Detta kan ske med hjälp av tryckta PDF-handböcker, instruktiva användargränssnitt eller artificiell intelligens – beroende på den aktuella enheten och dess funktioner. Genom maskininlärning kan enheten identifiera användningsscenarier och idealiska parametrar för att på egen hand köra sensorn så effektivt som möjligt. Med hjälp av samma metod kan vi även identifiera potentiella problem innan de inträffar. Oavsett om det handlar om manuellt eller automatiserat arbete är det enklast att se till att rätt parametrar används för att göra äldre enheter mer hållbara.
 

2. Förbättra hållbarheten för befintliga lösningar

Att uppfinna hjulet på nytt kräver ofta enorma resurser och mycket pengar. Även om man eftersträvar mer hållbara produkter och enheter är det ofta mer lönsamt att överväga sätt att förbättra den befintliga lösningen istället. På så sätt kan många fördelar uppnås både snabbare och mer kostnadseffektivt. 

Ofta finns det gott om möjligheter att förbättra den övergripande hållbarheten eller energieffektiviteten för befintliga konstruktioner eller enheter. Att exempelvis anpassa parametrarna eller programvaran till den aktuella maskinvaran kan säkerställa att uppkopplade enheter får så lång livslängd som möjligt. Ur konstruktionssynpunkt är det viktigt att förenkla reparationer och byte av komponenter, och att göra enheten mer återvinningsbar, för att öka dess hållbarhet. Och naturligtvis är alla data från en äldre enhets livscykel ovärderliga i utvecklingen av nästa generations enheter, för att möjliggöra ännu effektivare och hållbarare lösningar för de kommande åren.  

Ett exempel på äldre enheter som kan förbättras är mätenheter på avlägsna och svåråtkomliga platser. Att ersätta var och en av dem med nya versioner är både dyrt och tidskrävande när små justeringar kan förlänga deras livscykel med ett par år. Enheterna producerade kanske relevanta data när de var nyinstallerade men uppfyller inte de krav som gäller idag – mer data kräver mer ström, batterikapacitet och bandbredd. En programvaruuppdatering som möjliggör mer frekvent insamling och bearbetning av data via edge computing leder till mindre krävande dataöverföringar. Genom att tillföra intelligens och autonomi kan äldre enheter uppfylla kraven lite längre. 

3. Ett andra liv genom uppgradering

En underskattad möjlighet finns inom uppgraderade enheter. Det finns vissa lagar och bestämmelser som av goda skäl gör att en del funktioner inte får förändras. Men att i vissa fall låta användarna uppgradera sina enheter kan ibland förlänga livscykeln och minska behovet av ny maskinvara. 

Ett exempel är operativsystemet LineageOS, baserat på öppen källkod, som är tänkt att ge nytt liv åt telefoner och surfplattor som annars är föråldrade. När tillverkaren avslutar sin programvarusupport har kunderna liten nytta av dessa äldre enheter. Men kanske kan det ibland behövas en reservenhet i miljöer där det inte är motiverat att köpa en ny surfplatta till exempel. Att förlänga livslängden på en gammal surfplatta med ett par år till bidrar till enhetens totala hållbarhet.