Przejdź do treści

Optymalizacja urządzeń i rozwiązań starszego typu – 3 kwestie warte rozważenia

Aktualnie istotnymi zainteresowaniami większości firm jest zmniejszenie śladu węglowego i promowanie zrównoważonego rozwoju. Zrealizowanie tych postulatów wymaga jednak pogłębionych badań nad obszarami, które wymagają poprawy w ramach już istniejących działań. Takie podejście umożliwia bowiem weryfikację skuteczności danego procesu, zanim przedsiębiorstwo zaangażuje się w kosztowne inwestycje. Poszukiwanie nowych i lepszych rozwiązań zajmuje przeważnie sporo czasu. Jednak z perspektywy ochrony środowiska naturalnego, warto wdrażać nawet niewielkie zmiany. Ich skutki często przekraczają najśmielsze oczekiwania. Dlatego też warto zmierzać nawet drobnymi krokami, ale w dobrym kierunku. Oto nasze 3 wskazówki dotyczące optymalizacji urządzeń i rozwiązań starszego typu.

1. Optymalizacja sposobu wykorzystania urządzeń starszego typu

Istnieje mnóstwo sprawdzonych metod na rzecz optymalizacji wykorzystania już istniejącej bazy sprzętowej. Sam fakt, że urządzenie jest określane mianem „legacy”, nie oznacza, że sprawa jest załatwiona. Warto pamiętać, że jednym z kluczowych warunków minimalizacji śladu węglowego i ograniczenia zużycia energii jest edukowanie użytkowników.

Konsumpcja energii drastycznie wzrasta na skutek niewłaściwych procedur lub błędów w korzystaniu ze strony użytkowania. Przykładowo, jeśli źle wprowadzone parametry spowodują ciągłe uruchamianie inteligentnego czujnika, jego wbudowana bateria ulegnie szybkiemu zużyciu na skutek nadmiernego obciążenia.

Cykl życia dowolnego produktu ulega natychmiastowemu wydłużeniu, jeśli użytkownicy potrafią korzystać z danego sprzętu na optymalnych ustawieniach. Edukacja w tym zakresie polega na dostarczaniu instrukcji obsługi, przekazywaniu plików instruktażowych w formacie PDF, tworzeniu szkoleniowych interfejsów użytkownika czy wykorzystywaniu sztucznej inteligencji. Wybór konkretnego sposobu zależy od typu urządzenia, jego możliwości i zakresu funkcji.

Dzięki rozwojowi technologii uczenia maszynowego, urządzenia zyskują możliwość samodzielnej identyfikacji scenariuszy postępowań użytkowników i automatycznego dobierania parametrów pracy dla utrzymania maksymalnej wydajności czujnika. Kluczem do sukcesu jest identyfikacja potencjalnych problemów na długo przed tym, zanim te faktycznie wystąpią.

Bez względu na to, czy mówimy o pracy manualnej, czy czynnościach zautomatyzowanych –  dobór odpowiednich parametrów działania urządzenia stanowi podstawę dla zwiększenia jego ogólnej trwałości i wydłużenia cyklu życia.

2. Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju dzięki istniejącym rozwiązaniom projektowym

Próby wynalezienia koła na nowo pochłaniają sporo czasu i pieniędzy. Dlatego poszukiwanie bardziej zrównoważonych produktów i urządzeń należy raczej opierać na już istniejących projektach, które jedynie wymagają modernizacji i ulepszenia. Takie postępowanie przynosi spodziewane korzyści, a nie wymaga dużych nakładów finansowych.

Wiele urządzeń i projektów technologicznych oferuje szereg możliwości, które przyczyniają się do podniesienia efektywności oraz realizacji założeń idei zrównoważonego rozwoju. Wystarczy jedynie zmiany podejścia i spojrzenia na istniejące rozwiązania z innej perspektywy. Doskonałym przykładem konstruktywnego działania staje się aktualizacja oprogramowania dla danych warunków sprzętowych. Dzięki temu zyskujemy wydłużenie cyklu życia połączonych  urządzeń i dostosowanie ich funkcji do współczesnych norm.

 Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, warto przestawić tory myślowe na dążenie do naprawy, recyklingu lub wymiany niektórych komponentów w istniejących urządzeniach, zamiast natychmiastowego zastępowania całego systemu nowymi rozwiązaniami.

Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dane z cyklu życia urządzenia starszego typu posłużyły do projektowania nowej generacji produktu. Dzięki temu zyskamy jeszcze bardziej wydajne i zrównoważone rozwiązania w nadchodzących latach. Wielu bezcennych danych analitycznych dostarczają np. starsze urządzenia pomiarowe, zlokalizowane w odległych miejscach z utrudnionym dostępem. Wymiana każdego egzemplarza na nowsze wersje byłaby niezwykle czasochłonna (nie wspominając już o kosztach!). Tymczasem wdrożenie drobnych poprawek umożliwia przedłużenie ich żywotności nawet o kilka lat.

Dawne sprzęty pomiarowe odpowiadały za gromadzenie danych w ilościach, które kiedyś były wystarczające. Nie są jednak w stanie dotrzymać tempa oczekiwaniom w 2023 roku. Lawinowy wzrost wymagań transferowych wymusza przecież zastosowanie komponentów o większej mocy, poprawy żywotności baterii i drastycznego zwiększenia przepustowości.

Przed wpadnięciem w wir wydatków chroni aktualizacja oprogramowania, która umożliwia częstsze gromadzenie danych za pomocą przetwarzania brzegowego. Takie rozwiązanie przekłada się na mniej obciążający przesył danych, dzięki czemu ​​urządzenia starszego typu będą działać nieco dłużej.

3. Drugie życie dzięki upcyklingowi

Upcykling to nowy, wciąż mało doceniany trend. W przypadku programowalnych urządzeń istnieje wiele uzasadnionych ograniczeń prawnych, które zapobiegają manipulowaniu niektórymi funkcjami. Jak zawsze, warto przy tym spojrzeć na drugą stronę medalu. Limitowanie opcji modyfikacji skutkuje niestety sztywną granicą dla cyklu życia danego urządzenia. Uwolnienie poszczególnych regulacji przyczyniłoby się do redukcji śladu węglowego i ograniczenia potrzeb zakupu nowego sprzętu, podczas gdy obecne produkty wciąż mogą spełniać swoje zadania.

Pozytywny przykład płynie z rozwiązań takich jak Lineage OS, który jest systemem operacyjnym oddanym do zarządzania również starszymi typami smartfonów. Celem staje się modernizacja przestarzałych telefonów i tabletów oraz nadanie im nowych funkcjonalności. W normalnym trybie, gdy producent podejmuje decyzję o zakończeniu wsparcia dla oprogramowania, klienci nie mogą już nic zrobić ze starszymi urządzeniami, odciętymi od aktualizacji. 

Co jednak, jeśli dałoby się je wykorzystać w miejscach, gdzie kupowanie nowego sprzętu nie ma większego sensu ekonomicznego? Możliwość przedłużenia życia starego tabletu o kilka lat to nic innego, jak zrównoważone korzystanie z technologii i ograniczanie śladu węglowego.