Fortsätt till innehåll

Undvik fallgroparna som kan uppstå när dina enheter kopplas upp

Att koppla upp olika sorters enheter innebär en mängd fördelar. Men att tillföra internet-uppkoppling gör produktdesignen mycket mer komplex.

Anta att du vill samla in data från en sensor i ödemarken eller distribuera en kritisk uppdatering till tusentals produkter spridda över hela världen. Hur skulle det gå att åstadkomma utan trådlös uppkoppling till enheterna? 

Möjligheten att fjärruppdatera enheters programvara är en viktig och användbar funktion oavsett bransch. Med trådlös uppdatering kan datasäkerheten garanteras eftersom buggfixar och korrigeringar levereras kostnadseffektivt, utan behov av en omfattande service- och supportorganisation. Naturligtvis är det också möjligt att lägga till helt nya funktioner genom att uppdatera enheten.

Det är också en fördel ur hållbarhetssynpunkt att leverantören kan förlänga produktens livscykel genom att uppdatera programvaran. Om uppdateringarna för en enhet av ett visst varumärke slutar distribueras för tidigt kanske kunden väljer ett annat varumärke när det är dags att köpa en ny produkt. 

Stränga krav fordrar specialkunskaper

Det är dock inte så enkelt att planera uppkopplingen, särskilt inte när det gäller branschspecifika krav. 

Det är till exempel dyrt att underhålla en stor mängd smarta bojar som är utspridda över haven för att mäta vattennivån. Därför är det viktigt att hålla energiförbrukningen så låg som möjligt för att spara på batteriet.

”En sätt att undvika att batteriet töms är att minimera radiokommunikationens användning och energiförbrukning vid kommunikation med bojen”, säger Toni Rosendahl, Etteplans lösningsarkitekt. 

Sådana optimeringar kräver unik kunskap som endast uppnås genom mångårig erfarenhet av projekt inom olika branscher.

Samtidigt är kommunikationsprotokollets tillförlitlighet avgörande för en enhet med hög säkerhet, t.ex. ett smart lås.

”Hanteringen av de nycklar som krävs för obruten kryptering av datatrafiken är en konst i sig där insatserna är extremt höga”, säger Antti Seppänen, Etteplans lösningsarkitekt. Ett fel kan äventyra säkerheten och undergräva leverantörens anseende och verksamhet.

För att kunna välja rätt programvara, maskinvara och komponenter till respektive enhet är det viktigt att känna till vilka alternativ som finns, hur de fungerar, hur de används och hur väl de passar kundens behov. 

Det kan till och med finnas affärshemligheter inbäddade i enhetens firmware. Därför måste kloning eller reverse engineering av firmware omöjliggöras genom säker design. Om det förekommer obehöriga kopior av enheterna kan det medföra försämrat anseende eller till och med en förlorad konkurrensfördel för den ursprungliga leverantören. Obehöriga enheter kan också förbruka omfattande resurser i backend-systemen för de anslutna applikationerna.
 

Dra nytta av expertisen i alla led

Design och implementering av uppkopplingslösningar, inklusive alla nödvändiga funktioner, ingår sällan i en tillverkares kärnkompetens. Enhetshantering, firmwareuppdatering, cybersäkerhet och långsiktigt hållbara teknikval inom firmware- och maskinvarudesign hör till de områden som kan orsaka särskilda problem. En kompetent partner med omfattande branschexpertis kan hjälpa till med sådant.

”Det finns en mängd olika krav när det gäller uppkoppling av enheter. Det är vårt jobb på Etteplan att hjälpa våra kunder att uppfylla alla dessa krav”, säger Toni Rosendahl.

En erfaren teknikservicepartner kan hjälpa till att välja, utforma och implementera optimal teknik och arkitektur för uppkopplingen baserat på kundens behov. Utan tidigare erfarenhet kan det vara omöjligt att känna till fördelar och begränsningar, användningsfall och scenarier för olika tekniker. 

Etteplan har en unik ställning i och med vår förmåga att hantera alla produktutvecklingsfaser, från planering till tillverkning på nyckelfärdig basis eller som stöd för kundens FoU-team. Kunderna behöver inte nödvändigtvis ha ett eget kvalitetssystem ef-tersom de kan använda ett system som tillhandahålls av Etteplan.